Yrkespaket VVS och fastighet

Nationella yrkespaket med kurser från VVS- och fastighetsprogrammet på gymnasial nivå.

Från och med 1 juli 2022 har det skett vissa förändringar i innehållet av ett yrkespaketen nedan.

 • I Ventilationsmontering Bas har kursen Verktygs- och materialhantering (VEKVEK0) bytts ut mot kursen Luftbehandling (VETLUF0) eller Ventilationsplåtslageri 1 (VELVET01).
 • I påbyggnadspaketet har kursen Värmelära (SYSVÄM0) bytts ut mot kursen Ventilationsteknik – injustering (VETVEL0).

Vidare har målen för utbildningen utökats något.

Innehåll i yrkespaketen

Yrkespaketen är sammansatta av ett antal kurser. Läs mer om paketens innehåll, kurser och målen med utbildningen under respektive yrkespaket.

Fastighet Bas, 800 poäng

Nationellt yrkespaket med kurser från VVS- och fastighetsprogrammet utformat för arbete med installation, underhåll och service inom det fastighetstekniska området.

Paketkod: VFXADN

 • Kurs Systemuppbyggnad, 100 poäng,
  kurskod SYSSYT0
 • Kurs Värmelära, 100 poäng,
  Kurskod SYSVÄM0
 • Kurs Praktisk ellära, 100 poäng,
  kurskod ELLPRA0
 • Kurs Elkraftteknik, 100 poäng,
  kurskod ELRELF0
 • Kurs Fastighetsförvaltning, 100 poäng
  kurskod FAFFAS0
 • Kurs Fastighetsservice – byggnader, 100 poäng,
  kurskod FASFAS0
 • Kurs Fastighetsservice – VVS, 100 poäng,
  kurskod FASFAE0
 • Kurs Luftbehandling, 100 poäng,
  kurskod VETLUF0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • grundläggande kunskaper om el-, vatten- och klimatanläggningar i fastigheter.
 • förmåga att utföra funktionskontroll och enklare service av el-, vatten- och klimatanläggningar i fastigheter.
 • grundläggande kunskaper om mätinstrument, verktyg och material som används inom området.
 • förmåga att arbeta med utgångspunkt från ritningar.
 • kunskaper om effektiv och miljövänlig energianvändning.
 • kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 • förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Övrigt

Elsäkerhetsverkets krav för begränsad auktorisation (B) innebär att kurserna Praktisk ellära och Elkraftteknik ska ha genomgåtts med godkänt resultat samt minst totalt två års praktisk erfarenhet av elinstallationsarbete i elinstallationsföretag eller annat arbete med el. Ansökan om auktorisation görs till Elsäkerhetsverket.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Påbyggnad Fastighetsvärd, 500 poäng

Påbyggnadspaket med kurser från VVS- och fastighetsprogrammet utformat för arbete med kommunikation, ekonomi, juridik och tekniska system inom fastighetsområdet.

Paketkod: VFXAEN

 • Kurs Sanitetsteknik 1, 100 poäng,
  kurskod VVISAN01
 • Kurs Fastighetskommunikation, 100 poäng,
  kurskod FAFFAT0
 • Kurs Företagsekonomi 1, 100 poäng,
  Kurskod FÖRFÖR01
 • Kurs Affärsjuridik, 100 poäng,
  kurskod JURAFF0
 • Kurs Privatjuridik, 100 poäng,
  kurskod JURPRI0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att kommunicera med hyresgäster och andra intressenter med hänsyn till sociala och kulturella faktorer
 • förmåga att använda tal, skrift och digitala plattformar för information, kommunikation och samverkan
 • kunskap om juridik och ekonomi som rör både företag och boende
 • kunskap om skillnaden mellan normalt slitage och skadegörelse i juridisk mening.
 • kunskap om intern policy och gällande lagar i samband med avflyttningsbesiktning
 • kunskap för att ta fram beslutsunderlag inför investeringar
 • utveckla nätverk och trygghet med och för hyresgästerna
 • förmåga att felsöka och utföra enklare reparationer inom fastigheten
 • kunskap om lagar och regler inom miljöområdet, återvinning och kompostering
 • förmåga att utföra kontroll och byte av brandskyddsutrustning
 • kunskap om administration av låssystem
 • kunskap om lagar och regler avseende nödutgångar

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Påbyggnad Fastighetsskötare, 500 poäng

Påbyggnadspaket med kurser från VVS- och fastighetsprogrammet utformat för arbete med felsökning och enklare reparationer samt underhåll av inre och yttre miljö i fastigheter.

Paketkod: VFXAFN

 • Kurs Sanitetsteknik 1, 100 poäng,
  kurskod VVISAN01
 • Kurs Fastighetskommunikation, 100 poäng,
  kurskod FAFFAT0
 • Kurs Yttre miljö – anläggningar, 100 poäng,
  kurskod YTTYTT0
 • Kurs Yttre miljö – maskiner och verktyg, 100 poäng,
  kurskod YTTYTR0
 • Kurs Växtkunskap - fastighetsskötsel, 100 poäng,
  kurskod VÄXVÄK0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • fördjupade kunskaper om felsökning och enklare reparationer inom fastigheten
 • kunskaper om lagar och regler inom miljöområdet, återvinning och kompostering
 • förmåga att hantera och sköta den utrustning och de maskiner som krävs för arbetets utförande
 • kunskaper om kontroll och byte av brandskyddsutrustning
 • kunskaper om enklare administration av låssystem
 • kunskaper om lagar och regler avseende nödutgångar
 • kunskaper om vård och underhåll av den yttre miljön enligt uppgjorda skötselplaner

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Påbyggnad Fastighetstekniker, 600 poäng

Påbyggnadspaket med kurser från VVS- och fastighetsprogrammet utformat för arbete med installation, drift, underhåll och service av automatiserade system inom det fastighetstekniska området.

Paketkod: VFXAGN

 • Kurs Mät- och reglerteknik, 100 poäng,
  kurskod MÄTMÄT0
 • Kurs Mät- och styrteknik, 100 poäng,
  kurskod MÄTMÄO0
 • Kurs Programmerbara styrsystem, 100 poäng,
  kurskod MÄTPRR0
 • Kurs Distribuerade styrsystem, 100 poäng,
  kurskod MÄTDIS0
 • Kurs Fastighetsautomation 1, 100 poäng,
  kurskod FAIFAS01
 • Kurs Entreprenörskap, 100 poäng,
  kurskod ENTENR0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • fördjupade kunskaper om automatiserade tekniska system i fastigheter och sambanden mellan dessa
 • förmåga att mäta ventilations- och vattenflöden, tolka mätvärden och tillämpa dessa på lämpligast sätt
 • kunskaper om trendanalyser och optimering på basnivå
 • kunskaper för att hantera mätutrustning (vatten, luftflöden, temperatur, värmekamera och spårgas mm), besluta om nödvändiga åtgärder och avgöra när experthjälp behöver tillkallas
 • förmåga att testa funktion hos brandlarm.
 • förmåga att utarbeta beslutsunderlag inför inköp och investeringar

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaket Fastighet Bas 800 poäng + Påbyggnad Fastighetsvärd, 500 poäng, Påbyggnad Fastighetsskötare 500 poäng, Påbyggnad Fastighetstekniker 600 poäng, som pdf Pdf, 423 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationellt yrkespaket med kurser från VVS- och fastighetsprogrammet

Paketkod: VFXACN

 • Kurs Verktygs- och materialhantering, 100 poäng
  Kurskod VEKVEK0
 • Kurs Entreprenadteknik, 100 poäng
  Kurskod VVIENT0
 • Kurs Sprinklerteknik 1, 100 poäng
  Kurskod SPNSPR01
 • Kurs Sprinklerteknik 2, 100 poäng
  Kurskod SPNSPR02

Utbildningens mål

Utbildningen avser att ge eleven

 • kunskaper om hur sprinkleranläggningar byggs upp och fungerar
 • kunskaper om komponenter, apparater och olika medier samt om material och metoder för sammanfogning enligt standarder och myndighetskrav
 • förmåga att utföra montering, reparationer, service och underhåll av sprinkleranläggningar
 • förmåga att välja och använda rätt verktyg och material i arbetet
 • förmåga att arbeta med utgångspunkt från ritningar med tillhörande handlingar
 • kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området
 • förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Övrigt

För att kunna bli branschcertifierad behöver utbildningen kompletteras med lärlingstid på ett företag som är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Mer information om lärlingstid finns på VVS-branschens yrkesnämnds hemsida, www.vvsyn.se

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaket sprinklermontör, 400 poäng som utskrivbar pdf Pdf, 137 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare version av yrkespaketet sprinklermontör som utskrivbar pdf Pdf, 509 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationellt yrkespaket med kurser från VVS- och fastighetsprogrammet samt bygg- och anläggningsprogrammet.

Paketkod: VFXAAN

 • Kurs Systemuppbyggnad, 100 poäng,
  Kurskod SYSSYT0
 • Kurs Luftbehandling, 100 poäng
  Kurskod VETLUF0, eller
  Kurs Ventilationsplåtslageri 1, 100 poäng
  Kurskod VELVET01
 • Kurs Ventilationsmontering 1, 100 poäng
  Kurskod VEIVEN01
 • Kurs Ventilationsmontering 2, 200 poäng
  Kurskod VEIVEN02
 • Kurs Ventilationsisolering, 100 poäng
  Kurskod VEIVEN0
 • Kurs Ventilationsservice, 100 poäng
  Kurskod VEIVET0

Utbildningens mål

 • Utbildningen avser att ge eleven:
 • Grundläggande kunskaper om hur ventilationsanläggningar byggs upp och fungerar.
 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom installation, isolering och service av ventilationsanläggningar.
 • Grundläggande kunskaper om ventilations-, värme-, sanitets- och kylanläggningars funktioner och samverkan.
 • Kunskaper om verktyg och material som används inom området.
 • Förmåga att arbeta med utgångspunkt från ritningar
 • Kunskaper om effektiv och miljövänlig energianvändning.
 • Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 • Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Ventilation Påbyggnad, 700 poäng

Nationellt yrkespaket med kurser från VVS- och fastighetsprogrammet samt el- och energiprogrammet.

Paketkod: VFXABN

 • Kurs Ventilationsteknik - injustering, 100 poäng
  Kurskod  VETVEL0
 • Kurs Elkraftteknik, 100 poäng
  Kurskod ELRELF0
 • Kurs Praktisk ellära, 100 poäng
  Kurskod ELLPRA0
 • Kurs Luftbehandling, 100 poäng
  Kurskod VETLUF0
 • Kurs Luftströmning, 200 poäng
  Kurskod VETLUS0
 • Kurs Luftbehandlingssystem, 100 poäng
  Kurskod VETLUE0

Utbildningens mål

Utbildningen avser att ge eleven:

 • Fördjupade kunskaper om hur ventilationstekniska anläggningar byggs upp och fungerar, samt hur man åtgärdar fel med hjälp av rätt typ av utrustning och verktyg.
 • Fördjupade kunskaper i installation, service och underhåll av ventilationsanläggningar.
 • Kunskaper om luftbehandling, luftströmning och luftbehandlingssystem.
 • Förståelse av plan- och sektionsritningar för installationer.
 • Kunskap om vikten av fungerande ventilation för att uppnå god inomhusmiljö.
 • Kunskaper för att uppnå de krav som ställs av Elsäkerhetsverket för begränsad auktorisation (B).

Övrigt

Elsäkerhetsverkets krav för begränsad auktorisation (B) innebär att kurserna Praktisk ellära och Elkraftteknik ska ha genomgåtts med godkänt resultat samt minst totalt två års praktisk erfarenhet av elinstallationsarbete i elinstallationsföretag eller annat arbete med el. Ansökan om auktorisation görs till Elsäkerhetsverket.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaket Ventilationsmontering Bas, 700 poäng + Påbyggnad, 700 poäng som utskrivbar pdf Pdf, 148 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationellt yrkespaket med kurser från VVS- och fastighetsprogrammet.

Paketkod: VFXAHN

 • Kurs Verktygs- och materialhantering , 100 poäng,
  Kurskod VEKVEK0
 • Kurs Entreprenadteknik, 100 poäng,
  Kurskod VVIENT0
 • Kurs VVS-isolering, 100 poäng,
  Kurskod TEIVVS0
 • Kurs Kondensisolering, 100 poäng,
  Kurskod TEIKOD0

Utbildningens mål

 • Utbildningen avser att ge eleven:
 • Grundläggande kunskaper om material och metoder för isolering av VVS-anläggningar.
 • Förmåga att utföra isoleringsarbete av VVS-anläggningar.
 • Förmåga att välja och använda rätt verktyg och material i arbetet.
 • Förmåga att arbeta med utgångspunkt från ritningar med tillhörande handlingar.
 • Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 • Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Övrigt

Motsvarar Isoleringsföretagens kompetenskrav för diplomering Grundutbildning Teknisk Isolering (GTI). För att kunna bli branschcertifierad behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt lärlingstid på ett företag som är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Mer information om kurser och lärlingstid finns på VVS-branschens yrkesnämnds hemsida, www.vvsyn.se

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Påbyggnad VVS-isolerare, 400 poäng

Påbyggnadspaket med kurser från VVS- och fastighetsprogrammet utformat för arbete med brand- och ljudisolering av värme-, ventilations-, sanitets- och kylanläggningar.

Paketkod: VFXAIN

 • Kurs Brand- och ljudisolering, 200 poäng
  Kurskod TEIBRA0
 • Ytbeklädnad - grund, 200 poäng
  Kurskod TEIYTB0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • Fördjupade kunskaper om material och metoder för brand- och ljudisolering av VVS-anläggningar.
 • Kunskaper om bygglagstiftningens krav på brandskydd och brandbelastning i byggmaterial samt om regler för bullernivå i byggnadsdelar
 • Förmåga att utföra brand- och ljudisoleringsarbete av VVS-anläggningar.
 • Förmåga att tillverka och montera material för ytbeklädnad utifrån hantverksmässiga och estetiska krav
 • Förmåga att välja och använda rätt verktyg och material i arbetet.
 • Förmåga att arbeta med utgångspunkt från ritningar, arbetsbeskrivningar och monteringsanvisningar samt att dokumentera utfört arbete.
 • Förmåga att genomföra kontroll och dokumentation av utförda åtgärder.
 • Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Övrigt

Motsvarar VVS-branschens yrkesnämnds kompetenskrav för certifiering som VVS-isolerare (VVS). För att kunna bli branschcertifierad behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt lärlingstid på ett företag som är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Mer information om kurser och lärlingstid finns på VVS-branschens yrkesnämnds hemsida, www.vvsyn.se

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Påbyggnad Isoleringsplåtslagare, 200 poäng

Vidareutbildningspaket med kurser från VVS- och fastighetsprogrammet utformat för arbete med teknisk isolering inom industrisektorn, som bygger vidare på Påbyggnad VVS- isolerare.

Paketkod: VFXAJN

 • Kurs Industriisolering, 200 poäng
  Kurskod TEIINT0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • Fördjupade kunskaper om material och metoder för industriisolering.
 • Förmåga att planera och utföra isoleringsarbete av tekniska installationer inom industrisektorn.
 • Förmåga att tillverka och montera material för industriisolering utifrån hantverksmässiga och estetiska krav.
 • Förmåga att välja och använda rätt verktyg och material i arbetet.
 • Förmåga att arbeta med utgångspunkt från ritningar, arbetsbeskrivningar och monteringsanvisningar samt att dokumentera utfört arbete.
 • Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Övrigt

Motsvarar VVS-branschens yrkesnämnds kompetenskrav för certifiering som Isoleringsplåtslagare (ISP). För att kunna bli branschcertifierad behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt lärlingstid på ett företag som är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Mer information om kurser och lärlingstid finns på VVS-branschens yrkesnämnds hemsida, www.vvsyn.se

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaket VVS-isolerare Bas, 400 poäng + Påbyggnad VVS-isolerare 400 poäng + Påbyggnad Isoleringsplåtslagare 200 poäng som utskrivbar pdf Pdf, 258 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare version av yrkespaketet vvs-isolerare som utskrivbar pdf Pdf, 518 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationellt yrkespaket med kurser från VVS- och fastighetsprogrammet

Paketkod: VFXAKN

 • Kurs Praktisk ellära, 100 poäng
  Kurskod ELLPRA0
 • Kurs Elkraftteknik, 100 poäng
  Kurskod ELRELF0
 • Kurs Kyl- och värmepumpsteknik – grund, 100 poäng
  Kurskod KYLKYO0
 • Kurs Kyl- och värmepumpsteknik – installation, 200 poäng
  Kurskod KYLKYC0
 • Kurs Kyl- och värmepumpsteknik – service, 200 poäng
  Kurskod KYLKYV0
 • Kurs Kyl- och värmepumpsteknik – miljö och säkerhet, 100 poäng
  Kurskod KYLKYH0

Utbildningens mål

Utbildningen avser att ge eleven

 • förmåga att utföra grundläggande arbetsuppgifter under handledning inom installation, service, drift och underhåll av kyl- och värmepumpsanläggningar inom fastigheter och industrier
 • kunskaper om miljö och säkerhet särskilt vid hantering av köldmedier
 • kunskaper om reglerteknik och energioptimering samt förmåga att arbeta utifrån systemtänkande
 • kunskaper om installation, felsökning, reparation, drift och underhåll samt förvaltning av fastigheter, tekniska anläggningar och system
 • kunskaper om resursanvändning, kvalitet och säkerhetskrav
 • kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Övrigt

Yrkespaketet fokuserar på kyl- och värmepumpsmontage på grundläggande nivå vilket innebär att eleven är anställningsbar för arbete under handledning. Bedömningen är att elevens kunskaper efter avslutad utbildning ska ligga på miniminivå kategori 4 (se nedan) med möjlighet till personcertifikat. Beroende på utbildningsanordnarens kapacitet kan högre kategori vara aktuell.

De olika kylcertifikaten är indelade enligt följande kategorier:

 • Kategori I. Ingrepp för alla fyllnadsmängder, alla system
 • Kategori II. För ingrepp med fyllnadsmängder ˂3kg, dock ej luftkonditionering i fordon
 • Kategori III. Återvinning av fyllnadsmängder ˂3 kg
 • Kategori IV. Läckagekontroller utan att göra ingrepp
 • Kategori V. För luftkonditionering i fordon, dock ej övrig mobil kyla

Aktörer som Skolverket samverkat med i framtagandet av yrkespaketet (t.ex. organisationer, företag, Nationella programråd, skolor och/eller experter): Ledamot och ersättare i nationella programrådet från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen samt ämnesexperter.

Yrkespaket Kyl- och värmepumpsmontör Bas, 800 poäng Pdf, 196 kB.

Senast uppdaterad 29 augusti 2023