Yrkespaket industriteknik

Nationella yrkespaket med kurser från det Industritekniska programmet.

Innehåll i yrkespaketen

Industriteknik grund 700 poäng

Yrkespaket med kurser från industritekniska programmet utformat för enklare
arbete inom det industritekniska området

 • Kurs Industritekniska processer 1, 100 poäng
  Kurskod INUINU01
 • Kurs Avhjälpande underhåll 1, 100 poäng
  Kurskod DRIAVH01
 • Kurs Produktionskunskap 1, 100 poäng
  Kurskod PRDPRO01
 • Kurs Människan i industrin 1, 100 poäng
  Kurskod MAIMÄN01
 • Kurs Produktionsutrustning 1, 100 poäng
  Kurskod PRUPRD01S
 • Kurs Datorstyrd produktion 1, 100 poäng
  Kurskod DARDAT01S
 • Kurs Allmän automationsteknik, 100 poäng
  Kurskod AUOALL0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • grundläggande kunskap om industriell produktion.
 • grundläggande kunskap om arbetsmiljöarbete.
 • grundläggande förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • grundläggande förmåga att utföra enklare arbetsuppgifter inom maskinell
 • materialbearbetning och produktframställning.

Industriteknik fördjupning, 300–700 poäng

Påbyggnadspaket Låssmed, 700 poäng

 • Larm, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 poäng
  Kurskod LARLAM0
 • Passersystem, 100 poäng
  Kurskod LARPAS0
 • Låsteknik, 200 poäng
  Kurskod LAOLAT0
 • Låsinstallation, 200 poäng
  Kurskod LAOLAS0
 • Praktisk ellära, 100 poäng
  Kurskod ELLPRA0

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och produktframställning.
 • kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi.
 • kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.

Påbyggnadspaketen utgör en första påbyggnad inom yrkesområdet, som sedan kan byggas på ytterligare.

Påbyggnadspaket CNC, 600 poäng

 • Kurs Produktionsutrustning 2, 100 poäng
  Kurskod PRUPRD02S
 • Kurs Produktutveckling 1, 100 poäng
  Kurskod PRKPRK01
 • Kurs Datorstyrd produktion 2, 100 poäng
  Kurskod DARDAT02
 • Kurs Datorstyrd produktion 3, 100 poäng
  Kurskod DARDAT03
 • Kurs Tillverkningsunderlag 1, 100 poäng
  Kurskod TILTIL01
 • Kurs Materialkunskap 1, 100 poäng
  Kurskod MAEMAT01

Påbyggnadspaket Underhåll, 500 poäng

 • Kurs Underhåll - driftsäkerhet, 100 poäng
  Kurskod DRIUND0
 • Kurs Underhåll - elteknik, 100 poäng
  Kurskod DRIUNE0
 • Kurs Underhåll - lager och smörjteknik, 100 poäng
  Kurskod DRIUNÅ0
 • Kurs Avhjälpande underhåll 2, 100 poäng
  Kurskod DRIAVH02
 • Kurs Underhåll - mekatronik, 100 poäng
  Kurskod DRIUNL0

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och produktframställning.
 • kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning,förbrukning av råvaror och energi.
 • kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.

Påbyggnadspaket Sågverk, 400 poäng

 • Kurs Produktionskunskap 2, 100 poäng
  Kurskod PRDPRO02
 • Kurs Industritekniska processer 2, 100 poäng
  Kurskod INUINU02
 • Kurs Industriautomation, 100 poäng
  Kurskod INRIND0 100
 • Kurs Materialkunskap 1, 100 poäng
  Kurskod MAEMAT01

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och
  produktframställning.
 • kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi.
 • kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.

Påbyggnadspaket Grafisk produktion, 400 poäng

 • Kurs Produktionskunskap 2, 100 poäng
  Kurskod PRDPRO02
 • Kurs Industritekniska processer 2, 100 poäng
  Kurskod INUINU02
 • Kurs Grafisk produktion 1, 100 poäng
  Kurskod GRFGRF01
 • Kurs Grafisk produktion 2, 100 poäng
  Kurskod GRFGRF02

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och
  produktframställning.
 • kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi.
 • kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.

Påbyggnadspaket Industriell träbyggnad, 400 poäng

 • Kurs Produktionskunskap 2, 100 poäng
  Kurskod PRDPRO02
 • Kurs Industritekniska processer 2, 100 poäng
  Kurskod INUINU02
 • Kurs Trä 1, 100 poäng
  Kurskod TRÄTRK01
 • Kurs Husbyggnad 1, 100 poäng
  Kurskod HUSHUS01

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och
  produktframställning.
 • kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi.
 • kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.

Påbyggnadspaket Träindustriteknik, 300 poäng

 • Kurs Produktionskunskap 2, 100 poäng
  Kurskod PRDPRO02
 • Kurs Industritekniska processer 2, 100 poäng
  Kurskod INUINU02
 • Kurs Materialkunskap 1, 100 poäng
  Kurskod MAEMAT01

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och
  produktframställning.
 • kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi.
 • kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.

Övrigt

Ovanstående påbyggnadspaket kan komma att behöva kompletteras i framtiden för att täcka in ytterligare yrkesområden, till exempel inom processindustrin. För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Industriteknik grund 700 poäng + fördjupning 300–700 poäng Pdf, 176 kB.

Nya yrkespaket för svets

Två nya nationella yrkespaket för svets har tagits fram. Yrkespaketen har inriktning mot plåtsvets respektive rörsvets och är på 1 400 gymnasiepoäng vardera. Paketen bygger inte som tidigare på det grundläggande yrkespaketet Industri grund, utan är istället två separata yrkespaket med gemensamma inledande kurser för arbete inom svets och därefter fördjupande kurser inom plåtsvets respektive rörsvets.

Utbildningarna, som har tagits fram i samarbete med Svetskommissionen, ska ge eleven kunskaper och förmågor som motsvarar arbetslivets behov. De nya yrkespaketen kan användas på utbildning som startar efter 30 oktober 2022.

Det tidigare yrkespaket mot svets kan tillämpas som nationellt yrkespaket till och med 30 december 2023.

Nationellt yrkespaket med kurser från industritekniska programmet utformat för arbete som svetsare eller internationell svetsare.

Paketkod: INXAJN

Kurs Kurskod Poäng

 • Produktionsutrustning 1
  PRUPRD01S, 100
 • Människan i industrin 1
  MÄIMÄN01, 100
 • Tillverkningsunderlag 1
  TILTIL01, 100
 • Materialkunskap 1
  MAEMAT01, 100
 • Svets Grund
  SAASVT0, 100
 • Kälsvets 1 (MMA)
  SAAKÄL01S, 100
 • Kälsvets 1 (MIG/MAG)
  SAAKÄL01S, 100
 • Kälsvets 1 (TIG)
  SAAKÄL01S, 100
 • Kälsvets 2 (en av metoderna MMA, MIG/MAG eller TIG)
  SAAKÄL02S, 100
 • Kälsvets 2 (valfri metod)
  SAAKÄL02S, 100
 • Stumsvets 1 (valfri metod)
  SAASTU01S, 100
 • Stumsvets 2 (valfri metod)
  SAASTU02S, 100
 • Stumsvets 1 (valfri metod)
  SAASTU01S, 100
 • Stumsvets 2 (valfri metod)
  SAASTU02S, 100

Yrkespaketet syftar till att ge eleven

 • förmåga att arbeta med olika svetstekniker och plåtbearbetning samt tillhörande arbetsmoment
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom det industritekniska området svetsteknik
 • förmåga att arbeta med kvalitetssäkring för produktion och färdig produkt
 • kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi
 • kunskaper om helheten i den industriella verksamheten och färdigheter i att delta i produkt- och produktionsplanering samt i produktionen
 • förmåga att lösa problem och möta förändringar inom yrkeslivet
 • förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande
 • kunskaper om arbetets organisation och systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaket plåtsvetsare 1 400 poäng Pdf, 143 kB.

Nationellt yrkespaket med kurser från industritekniska programmet utformat för arbete som svetsare eller internationell svetsare.

Paketkod: INXAKN

Kurs Kurskod Poäng

 • Produktionsutrustning
  1 PRUPRD01S, 100
 • Människan i industrin
  1 MÄIMÄN01, 100
 • Tillverkningsunderlag
  1 TILTIL01, 100
 • Materialkunskap
  1 MAEMAT01, 100
 • Svets Grund
  SAASVT0, 100
 • Kälsvets 1 (MMA)
  SAAKÄL01S, 100
 • Kälsvets 1 (MIG/MAG)
  SAAKÄL01S, 100
 • Kälsvets 1 (TIG)
  SAAKÄL01S, 100
 • Kälsvets 2 (en av metoderna MMA, MIG/MAG eller TIG)
  SAAKÄL02S, 100
 • Kälsvets 2 (valfri metod)
  SAAKÄL02S, 100
 • Stumsvets 1 (valfri metod)
  SAASTU01S, 100
 • Stumsvets 2 (valfri metod)
  SAASTU02S, 100
 • Rörsvets 1 (samma metod som ovan)
  SAARÖR01S, 100
 • Rörsvets 2 (samma metod som ovan)
  SAARÖR02S, 100

Yrkespaketet syftar till att ge eleven

 • förmåga att arbeta med olika svetstekniker och plåtbearbetning samt tillhörande arbetsmoment
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom det industritekniska området svetsteknik
 • förmåga att arbeta med kvalitetssäkring för produktion och färdig produkt
 • kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi
 • kunskaper om helheten i den industriella verksamheten och färdigheter i att delta i produkt- och produktionsplanering samt i produktionen
 • förmåga att lösa problem och möta förändringar inom yrkeslivet
 • förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande
 • kunskaper om arbetets organisation och systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt
För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaket rörsvetsare 1 400 poäng Pdf, 143 kB.

Senast uppdaterad 21 december 2023