Yrkespaket fordon och transport

Nationella yrkespaket med kurser från Fordons- och transportprogrammet på gymnasial nivå.

Innehåll i yrkespaketen

Yrkespaketen är sammansatta av ett antal kurser. Läs mer om paketens innehåll, kurser och målen med utbildningen under respektive yrkespaket.

Nationellt yrkespaket med kurser från fordons- och transportprogrammet utformat för arbete som yrkesförare med tung lastbil och yrkeskompetensbevis (YKB).

Paketkod: FTXABN

 • Kurs Yrkestrafik - vux, 300 poäng,
  kurskod TRAYRK1
 • Kurs Godstrafik 200 poäng,
  kurskod GOSGOD0
 • Kurs Godshantering - vux, 100 poäng,
  kurskod GODGOD1

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • kunskaper om nationella och internationella överenskommelser
 • färdigheter i att utföra arbetsuppgifterna med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi
 • förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder
 • förmåga att dokumentera sitt arbete enligt de krav som finns inom branschen
 • kunskaper om arbetssäkerhet och arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • kunskaper om fordonskonstruktioner och teknisk utrustning
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Lämpliga kurser att komplettera med Transportteknik; fordonskombinationer – godstransporter, 200 gymnasiepoäng

Övrigt

Utbildningen riktar sig till vuxna och kurserna läses sammanhållna. Ett extra förkunskapskrav finns, utöver vad som framkommer av vuxenutbildningsförordningen. Detta förkunskapskrav är kopplat till kursen Yrkestrafik — vux, 300 poäng. Förkunskapskrav för att få delta i kursen är körkort med behörigheten B.

Yrkespaket Yrkesförare Godstransport, 600 poäng Pdf, 289 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationellt yrkespaket med kurser från fordons- och transportprogrammet utformat för arbete som yrkesförare med tung lastbil och släp samt yrkeskompetensbevis (YKB).

Paketkod: FTXACN

 • Kurs Yrkestrafik - vux, 300 poäng,
  kurskod TRAYRK1
 • Kurs Godstrafik, 200 poäng,
  kurskod GOSGOD0
 • Kurs Godshantering - vux, 100 poäng,
  kurskod GODGOD1
 • Kurs Fordonskombinationer, 200 poäng,
  kurskod TRAFOR0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • kunskaper om nationella och internationella överenskommelser
 • färdigheter i att utföra arbetsuppgifterna med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi
 • förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder
 • förmåga att dokumentera sitt arbete enligt de krav som finns inom branschen
 • kunskaper om arbetssäkerhet och arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • kunskaper om fordonskonstruktioner och teknisk utrustning
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess

Övrigt

Utbildningen riktar sig till vuxna och kurserna läses sammanhållna. Ett extra förkunskapskrav finns, utöver vad som framkommer av vuxenutbildningsförordningen. Detta förkunskapskrav är kopplat till kursen Yrkestrafik — vux, 300 poäng. Förkunskapskrav för att få delta i kursen är körkort med behörigheten B.

Yrkespaket Yrkesförare Godstransporter, 800 poäng Pdf, 289 kB, öppnas i nytt fönster.

Yrkesförare Persontransport, 500 poäng Nationellt yrkespaket med kurser från fordons- och transportprogrammet utformat för arbete som yrkesförare med tung buss och yrkeskompetensbevis (YKB).

Paketkod: FTXAAN

 • Kurs Yrkestrafik - vux, 300 poäng
  Kurskod TRAYRK1
 • Kurs Persontrafik - vux, 200 poäng
  Kurskod PESPER1

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • kunskaper om nationella och internationella överenskommelser
 • färdigheter i att utföra arbetsuppgifterna med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi
 • förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder
 • förmåga att dokumentera sitt arbete enligt de krav som finns inom branschen
 • kunskaper om arbetssäkerhet och arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • kunskaper om fordonskonstruktioner och teknisk utrustning
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

 Lämpliga kurser att komplettera med

 • Persontransporter; taxitrafik, 100 gymnasiepoäng

Övrigt

Utbildningen riktar sig till vuxna och kurserna läses sammanhållna. 
 
Ett extra förkunskapskrav finns, utöver vad som framkommer av vuxenutbildningsförordningen. Detta förkunskapskrav är kopplat till kursen Yrkestrafik — vux, 300 poäng. Förkunskapskrav för att få delta i kursen är körkort med behörigheten B.

Yrkespaket Yrkesförare Persontransport, 500 poäng Pdf, 181 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationellt yrkespaket med kurser från Fordons- och transportprogrammet utformat för arbete som lastbilsmekaniker.

Paketkod: FTXAEN

 • Kurs Fordonsteknik – introduktion, 200 poäng,
  kurskod FOODFOO0
 • Kurs Lastbilar och mobila maskiner – verkstad och elteknik, 100 poäng,
  kurskod LAALAS0
 • Kurs Lastbilar och mobila maskiner - basteknik, 100 poäng,
  kurskod LAALAT0
 • Kurs Lastbilar och mobila maskiner - service och underhåll 1, 100 poäng,
  kurskod LAALAS01
 • Kurs Lastbilar och mobila maskiner - service och underhåll 2, 100 poäng,
  kurskod LAALAS02
 • Kurs Lastbilar och mobila maskiner – verkstad och elteknik, 100 poäng,
  kurskod LAALAS0
 • Kurs Lastbilar och mobila maskiner - basteknik, 100 poäng,
  kurskod LAALAT0
 • Kurs Lastbilar och mobila maskiner – förbränningsmotorer, 200 poäng
  kurskod LAILAT0
 • Kurs Lastbilar – kraftöverföring, 100 poäng
  kurskod LAPLAS0
 • Kurs Lastbilar – chassi och bromsar, 200 poäng
  kurskod LAPLAC0
 • Kurs Lastbilar – system- och diagnosteknik 1, 100 poäng
  kurskod LAPLAS01
 • Kurs Lastbilar - system och diagnosteknik 2, 100 poäng
  kurskod LAPLAS 02
 • Kurs El- och hybridfordon 1, 100 poäng
  kurskod ELCELO01

Utbildningens mål

Utbildningen avser att ge eleven

 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom diagnostik, reparation och service av tunga fordon eller mobila maskiner.
 • Kunskaper om nationella och internationella överenskommelser.
 • Förmåga att dokumentera sitt arbete enligt de krav som finns inom branschen.
 • Kunskaper om fordonskonstruktioner och teknisk utrustning.
 • Färdigheter i att utföra arbetsuppgifterna med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi.
 • Förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder
 • Kunskaper om arbetssäkerhet och arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Lämpliga kurser att komplettera med

 • Lastbilspåbyggnad – specialisering, 100 p
  LALLAS00S
 • Bussteknik, 100 p
  BUSBUS0
 • El- och hybridfordon 2, 100 p
  ELCELO02
 • Flerbränslefordon, 100 p
  FLEFLR0

Observera att kurserna inte bygger på varandra utan ska ses som olika fördjupningar.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaket Lastbilsmekaniker, 1400 poäng Pdf, 186 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationellt yrkespaket med kurser från Fordons- och transportprogrammet utformat för arbete som maskinmekaniker för mobila maskiner.

Paketkod: FTXAFN

 • Kurs Fordonsteknik – introduktion, 200 poäng
  kurskod FODFOO0
 • Kurs Lastbilar och mobila maskiner – verkstad och elteknik, 100 poäng
  kurskod LAALAS0
 • Kurs Lastbilar och mobila maskiner – basteknik, 100 poäng
  kurskod LAALAT0
 • Kurs Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 1, 100 poäng
  kurskod LAALAS01
 • Kurs Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 2, 100 poäng
  kurskod LAALAS02
 • Kurs Lastbilar och mobila maskiner – förbränningsmotorer, 200 poäng
  kurskod LAILAT0
 • Kurs Mobila maskiner – kraftöverföring, 100 poäng
  kurskod MOLMOB0
 • Kurs Mobila maskiner – hydraulsystem, 200 poäng
  kurskod MOLMOI0
 • Kurs Mobila maskiner – system- och diagnosteknik 1, 100 poäng
  kurskod MOLMOB01
 • Kurs Mobila maskiner – system- och diagnosteknik 2, 100 poäng
  kurskod MOLMOB02
 • El- och hybridfordon 1, 100 poäng
  kurskod ELCELO01

Utbildningens mål

Utbildningen avser att ge eleven

 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom diagnostik, reparation och service av tunga fordon eller mobila maskiner.
 • Kunskaper om nationella och internationella överenskommelser.
 • Förmåga att dokumentera sitt arbete enligt de krav som finns inom branschen.
 • Kunskaper om fordonskonstruktioner och teknisk utrustning.
 • Färdigheter i att utföra arbetsuppgifterna med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi.
 • Förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • Kunskaper om arbetssäkerhet och arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess

Lämpliga kurser att komplettera med

 • Skogsbruksmaskinsteknik, 100 p
  SKBSKO0
 • Lantbruksmaskinsteknik, 100 p
  LAKLAN0
 • Truckteknik, 200 p
  TRCTRU0
 • Grönyte- och småmaskinsteknik, 100 p
  GROGRO0
 • Flerbränslefordon, 100 p
  FLEFLR0
 • El- och hybridfordon 2, 100 p
  ELCELO02

Observera att kurserna inte bygger på varandra utan ska ses som olika fördjupningar.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaket Maskinmekaniker, 1400 poäng Pdf, 187 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationellt yrkespaket med kurser från Fordons- och transportprogrammet utformat för arbete som personbilsmekaniker.

Paketkod: FTXADN

 • Kurs Fordonsteknik – introduktion, 200 poäng
  kurskod FODFOO0
 • Kurs Personbilar – verkstad och elteknik, 100 poäng
  kurskod SEOPER0
 • Kurs Personbilar – basteknik, 100 poäng
  kurskod SEOPEB0
 • Kurs Personbilar – service och underhåll 1, 100 poäng
  kurskod SEOPER01
 • Kurs Personbilar – service och underhåll 2, 100 poäng
  kurskod SEOPER02
 • Kurs Personbilar – förbränningsmotorer, 100 poäng
  kurskod REPPER0
 • Kurs Personbilar – kraftöverföring, 100 poäng
  kurskod REPPES0
 • Kurs Personbilar – chassi och bromsar, 100 poäng
  kurskod REPPEO0
 • Kurs Personbilar – system- och diagnosteknik 1, 200 poäng
  kurskod REPPER01
 • Kurs Personbilar – system- och diagnosteknik 2, 100 poäng
  kurskod REPPER02
 • Kurs El- och hybridfordon 1, 100 poäng
  kurskod ELCELO01

Utbildningens mål

Utbildningen avser att ge eleven

 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom diagnostik, reparation och service av lätta fordon.
 • Kunskaper om nationella och internationella överenskommelser.
 • Förmåga att dokumentera sitt arbete enligt de krav som finns inom branschen.
 • Kunskaper om fordonskonstruktioner och teknisk utrustning.
 • Färdigheter i att utföra arbetsuppgifterna med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi.
 • Förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • Kunskaper om arbetssäkerhet och arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Lämpliga kurser att komplettera med

 • El- och hybridfordon 2, 100 p
  ELCELO02
 • Flerbränslefordon, 100 p
  FLEFLR0
 • Husvagnar och husbilar, 300 p
  HUVHUS0
 • ATV och motorcykel, 200 p
  ATOATV0

Observera att kurserna inte bygger på varandra utan ska ses som olika fördjupningar.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaket Personbilsmekaniker, 1300 poäng Pdf, 187 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationellt yrkespaket med kurser från Fordons- och transportprogrammet utformat för arbete som reservdelsspecialist för lätta fordon.

Paketkod: FTXAGN

 • Kurs Fordonsteknik – introduktion, 200 poäng
  kurskod FODFOO0
 • Kurs Personbilar – verkstad och elteknik, 100 poäng
  kurskod SEOPER0
 • Kurs Personbilar – basteknik, 100 poäng
  kurskod SEOPEB0
 • Kurs Personbilar – service och underhåll 1, 100 poäng
  kurskod SEOPER01
 • Kurs Personbilar – service och underhåll 2, 100 poäng
  kurskod SEOPER02
 • Kurs Logistik 1, 100 poäng
  kurskod INKLOG01
 • Kurs Servicekunskap 1, 100 poäng
  kurskod FÖSSEV01
 • Kurs Personlig försäljning 1, 100 poäng
  kurskod FÖSPER01
 • Kurs Personlig försäljning 2, 100 poäng
  kurskod FÖSPER02
 • Kurs Handel – specialisering, 100 poäng
  kurskod HANHAN00S

Utbildningens mål

Utbildningen avser att ge eleven

 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom service och underhåll av lätta fordon samt fordonsreservdelshandel.
 • Kunskaper om nationella och internationella överenskommelser.
 • Förmåga att dokumentera sitt arbete enligt de krav som finns inom branschen.
 • Kunskaper om fordonskonstruktioner och teknisk utrustning.
 • Förmåga att utföra kundservice.
 • Förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare.
 • Färdigheter i att utföra arbetsuppgifterna med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Lämpliga kurser att komplettera med

 • Handel – specialisering, 100 p
  HANHAN00S

Observera att kurserna inte bygger på varandra utan ska ses som olika fördjupningar.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaket Reservdelsspecialist lätta fordon, 1100 poäng Pdf, 185 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationellt yrkespaket med kurser från Fordons- och transportprogrammet utformat för arbete som reservdelsspecialist för tunga fordon.

Paketkod: FTXAHN

 • Kurs Fordonsteknik – introduktion, 200 poäng
  kurskod FODFOO0
 • Kurs Lastbilar och mobila maskiner – verkstad och elteknik, 100 poäng
  kurskod LAALAS0
 • Kurs Lastbilar och mobila maskiner – basteknik, 100 poäng
  kurskod LAALAT0
 • Kurs Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 1, 100 poäng
  kurskod LAALAS01
 • Kurs Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 2, 100 poäng
  kurskod LAALAS02
 • Kurs Logistik 1, 100 poäng
  kurskod INKLOG01
 • Kurs Servicekunskap 1, 100 poäng
  kurskod FÖSSEV01
 • Kurs Personlig försäljning 1, 100 poäng
  kurskod FÖSPER01
 • Kurs Personlig försäljning 1, 100 poäng
  kurskod FÖSPER02
 • Kurs Handel – specialisering, 100 poäng
  kurskod HANHAN00S

Utbildningens mål

Utbildningen avser att ge eleven

 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom service och underhåll av tunga fordon samt fordonsreservdelshandel.
 • Kunskaper om nationella och internationella överenskommelser.
 • Förmåga att dokumentera sitt arbete enligt de krav som finns inom branschen.
 • Kunskaper om fordonskonstruktioner och teknisk utrustning.
 • Förmåga att utföra kundservice.
 • Förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare.
 • Färdigheter i att utföra arbetsuppgifterna med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Lämpliga kurser att komplettera med

 • Kurs Telefon- och internetservice, 100p
  Kurskod FÖSTEL0
 • Kurs Entreprenörskap, 100p
  Kurskod ENTENR0
 • Kurs Handel – specialisering, 100 p
  HANHAN00S

Observera att kurserna inte bygger på varandra utan ska ses som olika fördjupningar.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaket Reservdelsspecialist tunga fordon, 1100 poäng Pdf, 185 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 06 juli 2023