Yrkespaket försäljning och service

Nationella yrkespaket med kurser från försäljnings- och serviceprogrammet. Några av yrkespaketen innehåller också kurser från ekonomiprogrammet eller fordons- och transportprogrammet.

Innehåll i yrkespaketen

Yrkespaketen är sammansatta av ett antal kurser. Läs mer om paketens innehåll, kurser och målen med utbildningen under respektive yrkespaket.

Nationellt yrkespaket med kurser från försäljnings- och serviceprogrammet utformat för arbete som administratör inom företag och organisationer.

Paketkod: FSXAAN

Tabell för yrkespaket administration bas, 500 poäng

Kurs

Kurskod

Poäng

Administration 1

ADMADM01

100

Administration 2

ADMADM02

100

Affärskommunikation

AFFAFÄ00S

100

Företagsekonomi 1

FÖRFÖR01

100

Information och kommunikation 1

INFINF01

100

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • Grundläggande kunskaper om entreprenörskap och företagande.
 • Förmåga att utföra administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag och inom offentlig förvaltning.
 • Förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare.
 • Förmåga att framställa affärsdokument samt informations- och presentationsmaterial med hjälp av lämpliga tekniker och arbetsmetoder.
 • Grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet samt att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser och ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaket Administration bas, 500 poäng Pdf, 137 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationellt yrkespaket med kurser från försäljnings- och serviceprogrammet och ekonomiprogrammet, utformat för arbete med till exempel ett företags bokföring, utbetalningar och löner.

Paketkod: FSXABN

Tabell - Yrkespaket Adminsitration, påbyggnad mot ekonomi och redovisning, 400 poäng

Kurs

Kurskod

Poäng

Affärsjuridik

JURAFF0

100

Företagsekonomi 2

FÖRFÖR02

100

Redovisning 1

FÖRRED01

100

Redovisning 2

FÖRRED02

100

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • Grundläggande kunskaper för arbete med till exempel bokföring, bokslut och löner.
 • Förmåga att utföra administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag och offentlig förvaltning.
 • Kunskaper om företagsekonomiska begrepp samt förmåga att använda dessa.
 • Förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Observera att betyg i kursen Redovisning 1, 100 poäng inte kan ingå i en gymnasieexamen tillsammans med betyg i kursen Företagsekonomi 1 och kursen Företagsekonomi 2.

Kursen Redovisning 1, 100 poäng kan förslagsvis bytas ut mot kursen Personaladministration, 100 poäng för den elev som önskar läsa mot en gymnasieexamen.

Yrkespaket Administration, påbyggnad mot ekonomi och redovisning, 400 Pdf, 138 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationellt yrkespaket med kurser från försäljnings- och serviceprogrammet och ekonomiprogrammet, utformat för arbete med till exempel administration av anställningsavtal, frågor som rör arbetsmiljö och arbetsrätt samt rekryteringsarbete inom företag och organisationer.

Paketkod: FSXACN

Tabell - kurskoder yrkespaket Administration påbyggnad mot HR, 400 poäng

Kurs

Kurskod

Poäng

Affärsjuridik

JURAFF0

100

Information och kommunikation 2

INFINF02

100

Ledarskap och organisation

LEDLED0

100

Personaladministration

ADMPER0

100

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • Kunskaper om administrativa rutiner och dokumentutformning inom personalfrågor, till exempel anställningsavtal.
 • Kunskaper om arbetsrätt, arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor.
 • Kunskaper om grupputveckling, samverkan, konflikthantering och motivation inom en målstyrd verksamhet.
 • Förmåga att utföra möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaket Administration, påbyggnad mot HR, 400 poäng Pdf, 137 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationellt yrkespaket med kurser från försäljning- och serviceprogrammet och ekonomiprogrammet utformat för arbete med inköp och logistik.

Paketkod: FSXADN

Tabell - Yrkespaket Administration, påbyggnad mot inköp, 400 poäng

Kurs

Kurskod

Poäng

Handel och hållbar utveckling

HANHAN0

100

Inköp 1

INKINK01

100

Inköp 2

INKINK02

100

Logistik 1

INKLOG01

100

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • Kunskaper om inköp och internationell handel.
 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom inköp och logistik.
 • Kunskaper om miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet samt hållbar utveckling inom handel.
 • Förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaket Administration, påbyggnad mot inköp, 400 poäng Pdf, 137 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationellt yrkespaket med kurser från försäljnings- och serviceprogrammet och ekonomiprogrammet utformat för arbete med marknadsföring.

Paketkod: FSXAEN

Tabell - Yrkespaket Administration, påbyggnad mot marknadsföring, 400 poäng

Kurs

Kurskod

Poäng

Handel och hållbar utveckling

HANHAN0

100

Information och kommunikation 2

INFINF02

100

Praktisk marknadsföring 1

HANPRA01

100

Praktisk marknadsföring 2

HANPRA02

100

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • Kunskaper om entreprenörskap och företagande.
 • Förmåga att söka och värdera information från olika branscher och områden
 • Kunskaper om affärsidé, marknads- och säljplan.
 • Förmåga att utföra administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag.
 • Förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaket Administration, påbyggnad mot marknadsföring, 400 poäng Pdf, 137 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationellt yrkespaket med kurser från försäljnings- och serviceprogrammet utformat för arbete med kundservice inom olika former av handel.

Paketkod: FSXAFN

Tabell - Yrkespaket Handel bas, 500 poäng

Kurs

Kurskod

Poäng

Branschkunskap inom handel

HANBRA0

100

Handel och hållbar utveckling

HANHAN0

100

Praktisk marknadsföring 1

HANPRA01

100

Servicekunskap 1

FÖSSEV01

100

Servicekunskap 2

FÖSSER02

100

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • Grundläggande kunskaper om entreprenörskap och företagande.
 • Grundläggande kunskaper om vad som kännetecknar ett kundorienterat och målinriktat försäljningsarbete.
 • Grundläggande kunskaper om miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet samt hållbar utveckling inom handel.
 • Förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare.
 • Grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaket Handel bas, 500 poäng Pdf, 137 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationellt yrkespaket med kurser från försäljnings- och serviceprogrammet utformat för arbete inom butiksförsäljning.

Paketkod: FSXAGN

Tabell - Yrkespaket Handel, påbyggnad mot butikssäljare, 400 poäng

Kurs

Kurskod

Poäng

Personlig försäljning 1

FÖSPER01

100

Personlig försäljning 2

FÖSPER02

100

Handel specialisering

HANHAN00S

100

Utställningsdesign 1

UTSUTS01

100

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • Fördjupade kunskaper om vad som kännetecknar ett kundorienterat och målinriktat försäljningsarbete.
 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom digital och fysiska handel.
 • Förmåga att kommunicera med människor inom affärsrelationer och med medarbetare.
 • Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Förmåga att utföra olika typer av exponeringar.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaket Handel, påbyggnad mot butikssäljare, 400 poäng Pdf, 137 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationellt yrkespaket med kurser från försäljnings- och serviceprogrammet och fordons- och transportprogrammet utformat för arbete inom lager och logistik.

Paketkod: FSXAIN

Tabell - Yrkespaket Handel, påbyggnad mot lager och logistik, 400 poäng

Kurs

Kurskod

Poäng

Handel specialisering

HANHAN00S

100

Godshantering (vuxkurs)

GODGOD1

100

Logistik 1

INKLOG01

100

Plocklagerhantering

LAGPLO0

100

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • Kunskaper om olika lagermiljöer och lagerstrukturer.
 • Förmåga att hantera varor och gods i olika lagermiljöer och terminaler.
 • Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.
 • Kunskaper om olika lagermiljöer och lagerstrukturer.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaket Handel, påbyggnad mot lager och logistik, 400 poäng Pdf, 137 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationellt yrkespaket med kurser från försäljnings- och serviceprogrammet och ekonomiprogrammet utformat för kundservicearbete med inriktning mot säljstöd och företagsförsäljning av tjänster och produkter.

Paketkod: FSXAHN

Tabell - Yrkespaket Handel, påbyggnad mot säljstöd och företagsförsäljning, 400 poäng

Kurs

Kurskod

Poäng

Företagsekonomi 1

FÖRFÖR01

100

Handel specialisering

HANHAN00S

100

Information och kommunikation 1

INFINF01

100

Personlig försäljning 1

FÖSPER01

100

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • Förmåga att söka och värdera information från olika branscher och områden
 • Kunskaper och entreprenörskap och företagande.
 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom digital och fysisk handel.
 • Kunskaper om miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet samt hållbar utveckling inom handel.
 • Förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaket Handel, påbyggnad säljstöd och företagsförsäljning, 400 poäng Pdf, 137 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 08 oktober 2023

Innehåll på denna sida