Yrkespaket vård och omsorg

Nationella yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet.

Innehåll i yrkespaketen

Yrkespaketen är sammansatta av ett antal kurser. Läs mer om paketens innehåll, kurser och målen med utbildningen under respektive yrkespaket.

Nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som undersköterska.

Paketkod: VOXABN

 • Anatomi och fysiologi 1, 50 poäng,
  Kurskod ANOANA01
 • Anatomi och fysiologi 2, 50 poäng,
  Kurskod ANOANA02
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 poäng,
  Kurskod FUTFUN01
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 poäng,
  Kurskod FUTFUN02
 • Gerontologi och geriatrik, 100 poäng,
  Kurskod GERGER0
 • Hälso- och sjukvård 1, 100 poäng,
  Kurskod HAOHAL01
 • Hälso- och sjukvård 2, 100 poäng,
  Kurskod HAOHAL02
 • Omvårdnad 1, 100 poäng,
  Kurskod OMVOMV01
 • Omvårdnad 2, 100 poäng,
  Kurskod OMVOMV02
 • Psykiatri 1, 100 poäng,
  Kurskod PSYPSY01
 • Psykiatri 2, 100 poäng,
  Kurskod PSYPSK02
 • Psykologi 1, 50 poäng,
  Kurskod PSKPSY01
 • Social omsorg 1, 100 poäng,
  Kurskod SOASOC01
 • Social omsorg 2, 100 poäng,
  Kurskod SOASOC02
 • Vård och omsorg specialisering, 100 poäng,
  Kurskod VADVAD00S
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng,
  Kurskod SAMSAM01a1
 • Svenska 1, 100 poäng,
  Kurskod SVESVE01 100

eller

 • Svenska som andraspråk 1, 100 poäng,
  Kurskod SVASVA01

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, medicinska uppgifter, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.
 • kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.
 • kunskaper om människan vad gäller aspekterna biologiskt åldrande, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter.
 • kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.
 • kunskaper om vårdens och omsorgens historiska utveckling.
 • förmåga att granska och föreslå förändringar inom verksamhetsområdet.
 • förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.
 • kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Goda kunskaper i svenska krävs. Övriga språkkunskaper är en fördel.

För att bli behörig till högskolestudier eller studier inom Yrkeshögskolan behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser som leder till yrkesexamen omfattande 2 400 poäng varav 100 poäng är ett godkänt komvuxarbete eller gymnasiearbete. Yrkesexamen behöver då inkludera kurser som ger grundläggande behörighet.

I Skolverkets nationella yrkespaket ingår inte ett komvuxarbete. Därför ska en elev som, utöver ett nationellt yrkespaket, läser mot en gymnasieexamen inom komvux även genomföra ett komvuxarbete. I en examen kan både kursen vård och omsorg specialisering och ett komvuxarbete (alternativt tidigare gymnasiearbete) ingå.

Yrkespaket undersköterska 1 500 poäng Pdf, 145 kB.

Tidigare version av yrkespaketet Undersköterska 1 500 poäng (utgick 1 juli 2021) Pdf, 59 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som vårdbiträde.

Paketkod: VOXAAN

 • Anatomi och fysiologi 1, 50 poäng,
  Kurskod ANOANA01
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 poäng,
  Kurskod FUTFUN01
 • Gerontologi och geriatrik, 100 poäng,
  Kurskod GERGER0
 • Hälso- och sjukvård 1, 100 poäng,
  Kurskod HAOHAL01
 • Omvårdnad 1, 100 poäng,
  Kurskod OMVOMV01
 • Psykiatri 1, 100 poäng,
  Kurskod PSYPSY01
 • Psykologi 1, 50 poäng,
  Kurskod PSKPSY01
 • Social omsorg 1, 100 poäng,
  Kurskod SOASOC01
 • Svenska 1, 100 poäng,
  Kurskod SVESVE01

eller

 • Svenska som andraspråk 1, 100 poäng,
  Kurskod SVASVA01

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.
 • grundläggande kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.
 • grundläggande kunskaper om människan vad gäller aspekterna biologiskt åldrande, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter.
 • kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.
 • förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.
 • kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • grundläggande förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Lämpliga kurser att komplettera med

 • Anatomi och fysiologi 2, 50 poäng,
  Kurskod ANOANA02
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 poäng,
  Kurskod FUTFUN02
 • Hälso- och sjukvård 2, 100 poäng,
  Kurskod HAOHAL02
 • Omvårdnad 2, 100 poäng,
  Kurskod OMVOMV02
 • Psykiatri 2, 100 poäng,
  Kurskod PSYPSK02
 • Social omsorg 2, 100 poäng,
  Kurskod SOACOC02
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng,
  Kurskod SAMSAM01a1 
 • Vård och omsorg specialisering, 100 poäng,
  Kurskod VADVAD00S

Övrigt

Övriga språkkunskaper är en fördel. För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett komvuxarbete (alternativt tidigare gymnasiearbete).

Yrkespaket Vårdbiträde 800 poäng Pdf, 146 kB.

Tidigare version av yrkespaketet Vårdbiträde 800 poäng (utgick 1 juli 2021) Pdf, 58 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare förändringar av yrkespaketen inom vård och omsorg

Den 1 juli 2021 skedde större förändringar av yrkespaketen inom vård och omsorg. Om du vill gå tillbaka och se vilka förändringar som genomfördes, och ta del av vårt planeringsstöd i samband med förändringarna, använd nedanstående länk.

Läs mer om förändringarna inom vård- och omsorg samt yrkespaketen 2021

Senast uppdaterad 05 oktober 2023