Motsvarandelistan

Motsvarandelistan används när en gymnasieexamen ska utfärdas från komvux och eleven har kurser som ska med från GY2000.

Motsvarandelistan används när en gymnasieexamen ska utfärdas från komvux och eleven har kurser som ska med från GY2000.

I Skolverkets föreskrifter finns en lista på uppgifter om när gamla kurser motsvarar nya kurser (i Gy 2011). Föreskrifterna innehåller också bestämmelser om hur betygen enligt den gamla betygsskalan ska omvandlas i de fall flera gamla kurser motsvarar en eller flera nya kurser.

Motsvarandelistan (SKOLFS 2011:196) Länk till annan webbplats.

Gymnasieförordningen och förordningen om vuxenutbildning talar om hur betyg ska omvandlas, när en gammal kurs motsvarar en ny kurs:

  • Mycket väl godkänt ska motsvara A.
  • Väl godkänt ska motsvara C.
  • Godkänt ska motsvara E.
  • Icke Godkänt ska motsvara F.

De nya kursernas innehåll och konstruktion gör det inte alltid möjligt att jämföra en gammal kurs med en ny kurs. Många gånger har flera gamla kurser tillsammans ett kunskapsinnehåll som motsvarar en eller flera nya kurser. Om elevens betyg i de gamla kurserna skiljer sig åt har Skolverket föreskrivit hur betygen ska omvandlas till ett sammanfattande betyg i den nya betygsskalan.

Omvandling av betyg i kurser på gymnasial nivå Pdf, 45 kB.

Läshjälp till listan Word, 40 kB.

Här hittar du program, ämnesplaner och kurser samt kurskoder

För kurser i moderna språk enligt GY00 fanns det generella kurskoder och kurskoder som var specifika för respektive språk, se exempel nedan:


KursGenerell kurskodModerna språk, steg 1MSPR1201Moderna språk, steg 2MSPR1202Moderna språk, steg 3MSPR1203Moderna språk, steg 4MSPR1204Moderna språk, steg 5MSPR1205Moderna språk, steg 6MSPR1206Moderna språk, steg 7MSPR1207
Kurs – spanskaSpecifik kurskod för spanskaModerna språk, steg 1SP1301Moderna språk, steg 2SP1302Moderna språk, steg 3SP1303Moderna språk, steg 4SP1304Moderna språk, steg 5SP1305Moderna språk, steg 6SP1306Moderna språk, steg 7 SP1307


 Vid kodsättningen för GY00-kurser i ett specifikt språk byttes den andra siffran ”2” i den generella kurskoden till ”3” i den specifika kurskoden så att 1201 blev 1301 och så vidare. De inledande bokstäverna i den specifika kurskoden anger vilket modernt språk som avses, i exemplet ovan SP för spanska.

I motsvarandelistan anges dock endast de generella kurskoderna. De koder du ska titta på för omvandling av ett modernt språk är således MSPR120X. Denna omvandlas sedan enligt ovan till en specifik kurskod och på så sätt kan kursen ingå i en gymnasieexamen från komvux. Det är alltså den specifika språkkoden som ska användas i den utfärdade gymnasieexamen.

Källor

Motsvarandelistan

Språkkoder för moderna språk enligt GY00

Bakgrund

Elever som påbörjat gymnasieskolan före den 1 juli 2011 och gjort ett avbrott i studierna för att sedan återuppta dem, ska fullfölja studierna enligt de nya bestämmelserna, om deras utbildning inte längre erbjuds.

Detsamma gäller för elever som återantas eller vill gå om ett program. Detta framgår av gymnasieförordningens övergångsbestämmelser. Föreskrifterna kommer att gälla för samtliga elever inom vuxenutbildningen på gymnasial nivå, som kan tillgodogöra sig kurser enligt motsvarandelistan i en framtida gymnasieexamen.

Skolverkets arbete med att jämföra innehållet i de gamla och nya kurserna har syftat till att undvika att elever tvingas läsa om ett kunskapsinnehåll som ingår i det eleven redan läst. Genom sitt gymnasiearbete ska eleven dessutom kunna visa att hon eller han är förberedd för ett yrke eller för fortsatta studier och har med sig relevanta kunskaper efter gymnasieutbildningen.

Skolverket har jämfört de gamla och nya kursernas kunskapsinnehåll med hjälp av ämnesexperter. Förslagen har också varit ute på remiss för synpunkter som Skolverket sedan har beaktat i arbetet.

Senast uppdaterad 05 april 2024