Skolverkets koder vid dokumentation av utbildning

På den här sidan hittar du koder för gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning (komvux) samt instruktioner hur du använder dem. På sidan finns även språkkoder för grundskolan.

Förklaring till Skolverkets kodsystem

I förklaringen till Skolverkets kodsystem kan du läsa om kodsättning av ämnen, kurser, studievägar och yrkespaket inom gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan och komvux.

Ladda ner en förklaring till Skolverkets kodsystem Pdf, 627 kB.

Vad används koderna till?

Koderna på denna sida används för att på olika sätt administrera och dokumentera utbildning – till exempel för registrering i administrativa system, dokumentation i betygskatalog och examensbevis, uppföljning, rapportering och statistik.

Studievägskoder

Studievägskoden består av max nio tecken/positioner. En studievägskod beskriver program och inriktning i gymnasieskolan eller anpassade gymnasieskolan.

Ladda ner studievägskoder för gymnasieskolan, pdf-fil Pdf, 443 kB, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner studievägskoderna för anpassade gymnasieskolan, pdf-fil Pdf, 135 kB.

Koder för kommunal vuxenutbildning (komvux)

I dokumentet nedan finns koder som är specifika för komvux: koder för sfi, grundläggande nivå, anpassad utbildning på grundläggande nivå, komvuxarbete, orienteringskurser, delkurser, nationella delkurser och individuella kurser.

Ladda ner koderna för komvux Excel, 53 kB.

Du hittar kurskoderna för komvux på gymnasial nivå och komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå när du söker bland kurser och ämnen i länkarna nedan. Kurskoderna listas i högerkolumnen.

Hitta ämnen och kurser för komvux på gymnasial nivå

Hitta ämnen och kurser för komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Hitta ämnen och nivåer för komvux på gymnasial nivå som gäller från 2025 (Gy25)

Hitta ämnen och nivåer för komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå som gäller från 2025 (Gy25)

Koder för yrkespaket inom komvux på gymnasial nivå och gymnasieskolans introduktionsprogram

Koden för ett yrkespaket beskriver om paketet är framtaget nationellt eller regionalt och från vilket program inom gymnasieskolan alla eller majoriteten av kurserna i paketet är hämtade. Koden består av sex tecken/positioner.

Koder för yrkespaket Pdf, 167 kB.

Sammanställning av nationella yrkespaket med kursinnehåll och koder Excel, 317 kB.

Koder för yrkespaket inom komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Koden för ett yrkespaket inom komvux som anpassad utbildning beskriver om paketet är framtaget nationellt eller regionalt och från vilket program inom anpassade gymnasieskolan alla eller majoriteten av kurserna i paketet är hämtade. Koden består av sex tecken/positioner.

Koder för yrkespaket inom komvux som anpassad utbildning Pdf, 249 kB.

Sammanställning av nationella yrkespaket inom komvux som anpassad utbildning med kursinnehåll och koder Excel, 42 kB.

Hitta kurskoder via SKOLFS-söket

Du kan också hitta kurskoder via sökverktyget "Sök förordningar och föreskrifter i Skolverkets författningssamling SKOLFS".

När kurs- och ämnesplaner revideras eller upphävs så ändras även kurskoderna. Genom att söka på kursen eller ämnets namn kan du följa ändringar av kurskoder över tid.

Sök förordningar och föreskrifter i SKOLFS

Språkkoder

Språkkoderna hämtas från en internationell språkstandard (ISO 639-3).

Sök bland språkkoder och läs mer om standarden ISO 639-3 (officiell webbplats: Registration Authority ISO) Länk till annan webbplats.

Hänvisningar angivna inom parentes ger vägledning till ett språkområde. Kontakta Skolverket om du inte hittar den kod du söker.

Språkkoder för moderna språk, modersmål och språk specialisering för gymnasieutbildning

Språkkoden bildar kurskod tillsammans med ämneskoden för moderna språk, modersmål eller språk specialisering.

Språkkoder för grundskola

Språkkoden bildas tillsammans med koden för ämnets förkortning:

  • Moderna språk inom ramen för skolans val: M1.
  • Moderna språk inom ramen för språkval: M2.
  • Modersmål: ML.

Exempel spanska

  • Moderna språk inom ramen för skolans. Exempel: spanska, skolans val M1 SPA.
  • Moderna språk inom ramen för språkval, Exempel: spanska, språkval M2 SPA.
  • Modersmål, Exempel: spanska, modersmål ML SPA.
Senast uppdaterad 05 juli 2024

Innehåll på denna sida