Skolverkets koder vid dokumentation av utbildning

På den här sidan hittar du koder för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning (komvux) samt instruktioner hur du använder dem. På sidan finns även språkkoder för grundskolan.

Förklaring till Skolverkets kodsystem

I förklaringen till Skolverkets kodsystem kan du läsa om kodsättning av ämnen, kurser, studievägar och yrkespaket inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och komvux.

Ladda ner en förklaring till Skolverkets kodsystemPDF (pdf, 523 kB)

Studievägskoder

Studievägskoden består av max nio tecken/positioner. En studievägskod beskriver program och inriktning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Ladda ner studievägskoder för gymnasieskolan, pdf-filPDF (pdf, 618 kB)

Ladda ner studievägskoderna för gymnasiesärskolan, pdf-filPDF (pdf, 119 kB)

Kurskoder för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Du hittar kurskoderna när du söker bland kurser och ämnen i gymnasieskolan och i gymnasiesärskolan. Kurskoderna listas i högerkolumnen.

Hitta program, ämnesplaner och kurser i gymnasieskolan (kurskoder listas högerkolumnen)

Hitta program, ämnesplaner och kurser i gymnasiesärskolan (kurskoder listas högerkolumnen)

Koder för kommunal vuxenutbildning (komvux)

I dokumentet nedan finns koder som är specifika för komvux: koder för sfi, grundläggande nivå, särskild utbildning på grundläggande nivå, komvuxarbete, orienteringskurser, delkurser, nationella delkurser och individuella kurser.

Ladda ner koderna för komvux, excel-filExcel (excel, 54 kB)

Du hittar kurskoderna för komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå när du söker bland kurser och ämnen i länkarna nedan. Kurskoderna listas i högerkolumnen.

Hitta ämnen och kurser för komvux på gymnasial nivå

Hitta ämnen och kurser för komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå

Koder för yrkespaket

Koden för ett yrkespaket beskriver om paketet är framtaget nationellt eller regionalt och från vilket program inom gymnasieskolan alla eller majoriteten av kurserna i paketet är hämtade. Koden består av sex tecken/positioner.

Koder för yrkespaket, pdf-filPDF (pdf, 251 kB)

Sammanställning av nationella yrkespaket med kursinnehåll och koderExcel (excel, 240 kB)

Hitta kurskoder via SKOLFS-söket

Du kan också hitta kurskoder via sökverktyget "Sök förordningar och föreskrifter i Skolverkets författningssamling SKOLFS".

När kurs- och ämnesplaner revideras eller upphävs så ändras även kurskoderna. Genom att söka på kursen eller ämnets namn kan du följa ändringar av kurskoder över tid.

Sök förordningar och föreskrifter i SKOLFS

Språkkoder

Språkkoderna hämtas från en internationell språkstandard (ISO 639-3).

Sök bland språkkoder och läs mer om standarden ISO 639-3 (officiell webbplats: Registration Authority ISO)länk till annan webbplats

Hänvisningar angivna inom parentes ger vägledning till ett språkområde. Kontakta Skolverket om du inte hittar den kod du söker.

Språkkoder för moderna språk, modersmål och språk specialisering för gymnasieutbildning

Språkkoden bildar kurskod tillsammans med ämneskoden för moderna språk, modersmål eller språk specialisering.

Språkkoder för grundskola och grundläggande vuxenutbildning

Språkkoden bildas tillsammans med koden för ämnets förkortning:

  • Moderna språk inom ramen för elevens val: M1.
  • Moderna språk inom ramen för språkval: M2.
  • Modersmål: ML.

Exempel spanska

  • Moderna språk inom ramen för elevens val. Exempel: spanska, elevens val M1 SPA.
  • Moderna språk inom ramen för språkval, Exempel: spanska, språkval M2 SPA.
  • Modersmål, Exempel: spanska, modersmål ML SPA.
Senast uppdaterad 07 oktober 2021

Innehåll på denna sida