För dig som studie- och yrkesvägledare

Här hittar du som är studie- och yrkesvägledare i grundskolan, gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan och komvux information och stöd som du kan använda vid införandet av Gy25.

Dekorativ bild med en bild på en man som vinkar och texten om Gy25 för dig som studie- och yrkesvägledare

Gy25 och din roll som studie- och yrkesvägledare

Du som studie- och yrkesvägledare har en viktig roll för att införandet av Gy25 i din verksamhet ska bli så bra som möjligt. För ett lyckat införande så behöver hela skolan implementera förändringarna tillsammans och alla behöver kunskaper om vad Gy25 kommer att innebära för eleverna, sin egen roll och för verksamheten i stort.

Du hittar specifik information för berörda skolformer på länkarna nedan.

Studie- och yrkesvägledare i grundskolan

Studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan

Studie- och yrkesvägledare på komvux

Senast uppdaterad 29 maj 2024

Innehåll på denna sida