Studie- och yrkesvägledare i grundskola

Här hittar du som är studie- och yrkesvägledare i grundskolan information och stöd som du kan använda vid införandet av Gy25.

Vad innebär Gy25 för dig som studie- och yrkevägledare i grundskolan?

Du som studie- och yrkesvägledare i grundskolan behöver, förutom att ha kunskap om vilka olika program och inriktningar som erbjuds inom gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan, även ha kunskap om de förändringar som gjorts inför hösten 2025.

Begreppet kurs försvinner helt och ersätts av ämne och nivåer. Det gäller både för gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan.

Sammanfattning av förändringar i Gy25

 • Gy25 gäller från 1 juli 2025.
 • Begreppet kurs försvinner helt och ersätts av ämne och nivåer.
 • De nya ämnena är i många fall förändrade både till namn och innehåll då de har uppdaterats utifrån samhälls- och teknikutveckling.
 • Hantverksprogrammet upphör
  • Ett nytt program, frisör- och stylistprogrammet startar med inriktningarna barberare, frisör och stylist.
  • Utbildningar för florist, glasblåsare, finsnickare, guldsmed och textil kan nu bli riksrekryterande utbildningar med egna examensmål, i stället för som tidigare, en del av hantverksprogrammet. För att få starta en riksrekryterande utbildning med eget examensmål krävs det att huvudman ansöker om utbildning (avvikelse) och att huvudman får bifall på sin ansökan.
 • Estetiska programmet får ytterligare en inriktning; modedesign.
 • Två av bygg- och anläggningsprogrammets inriktningar, anläggningsfordon och mark och anläggning slås samman till den nya inriktningen mark och anläggning.
 • Två program i den anpassade gymnasieskolan byter namn.
  • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation som byter till programmet för fastighet och byggnation.
  • Programmet för administration, handel och varuhantering byter namn till programmet för handel och service

Nationella program, introduktionsprogram och riksrekryterande utbildningar

Gymnasieskolan

Precis som nu så kommer det att finnas 18 nationella program på gymnasieskolan att söka till. Strukturen är samma som tidigare med program, inriktningar för de program som har det och yrkesutgångar för yrkesprogrammen. Den stora förändringen är att ämnena i många fall är förändrade både till namn och innehåll.

Yrkesutgångar

I och med de förändringar gällande ämnen inom gymnasieskolan så kommer även yrkesutgångarna för de olika yrkesprogrammen att ändras.

Information om hur de olika yrkesutgångarna kommer att se ut inför Gy25 kommer att publiceras under sommaren 2024.

Läs mer om gymnasieprogrammen på Utbildningsguiden. Programsidorna kommer att uppdateras för Gy25 i tidig höst 2024.

Gymnasieskolans program på Utbildningsguiden Länk till annan webbplats.

Anpassade gymnasieskolan

Precis som nu så kommer det att finnas nio nationella program i den anpassade gymnasieskolan och programmen har samma struktur som tidigare.

Programfördjupningspaket

Nytt är att Skolverket arbetar med att ta fram förslag på programfördjupningspaket som ska tydliggöra inom vilka områden som kan vara aktuella att arbeta inom efter färdig utbildning.

Läs mer om anpassade gymnasieskolans program på Utbildningsguiden. Programsidorna kommer att uppdateras för Gy25 i augusti 2024.

Anpassade gymnasieskolans program på Utbildningsguiden Länk till annan webbplats.

Introduktionsprogram

De fyra introduktionsprogram som finns idag kommer även erbjudas i Gy25.

Det kommer att vara möjligt att få tillgodoräkna sig både kursbetyg och ämnesbetyg man fått under sin tid på ett introduktionsprogram till ett nationellt program. Läs mer om hur detta påverkar utformningen av betygsdokumenten redovisas tydligare under rubriken studie- och yrkesvägledare för gymnasieskolan.

Studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan Länk till annan webbplats.

Mer information om introduktionsprogrammen hittar du på sidan nedan.

Introduktionsprogram Länk till annan webbplats.

Gy25 kommer att påverka det riksrekryterande utbildningarna på ungefär samma sätt som de nationella programmen. Den stora förändringen är att det från och med hösten 2025 kommer att finnas fler riksrekryterande utbildningar som ett resultat av att hantverksprogrammets upphörande.

 • Finsnickeriutbildning (från hantverksprogrammet)
 • Floristutbildning (från hantverksprogrammet)
 • Flygteknikutbildning
 • Glasblåsarutbildning (från hantverksprogrammet)
 • Guldsmedsutbildning (från hantverksprogrammet)
 • Sjöfartsutbildning
 • Marinteknikutbildning
 • Textilutbildning (från hantverksprogrammet)
 • Tågteknikutbildning
 • Yrkesdansarutbildning

Läs mer om riksrektyterande utbildningar på Utbildningsguiden

Riksrekryterande utbildningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundläggande och särskild behörighet

Det är Universitets och högskolerådet (UHR) som ansvarar för föreskrifterna där grundläggande och särskild behörighet regleras. Skolverket har ett nära samarbete med UHR i dessa frågor. UHR planerar att remittera dessa föreskrifter under hösten 2024.

När det gäller grundläggande och särskild behörighet efter Gy25 så är grundtanken att dagens kurser i de olika ämnena kommer att ha en direkt motsvarighet i de nya ämnenas nivåer.

Den 13 maj till 10 juni remitterade Skolverket förslag till föreskrifter om vilka kurser enligt ämnesplaner som motsvaras av nivåer i ämnen enligt ämnesplaner. Här kan du läsa mer om förslagen.

Motsvarande kurser och nivåer i ämnen (Gy11-Gy25) Länk till annan webbplats.

Informationsmaterial om Gy25

Film: Så blir gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan och komvux 2025, Gy25 (tid: 2.50 min)

Ta del av vår korta film som enkelt beskriver Gy25 och modellen för ämnesbetyg. Filmen svarar bland annat på frågor om hur förändringarna kommer att bli för elever i de berörda skolformerna, hur det påverkar lärarnas arbete och vad rektorer behöver tänka på vid införandet av Gy25.

Podd för dig som studie- och yrkesvägledare i grundskolan

Podd: Hur påverkar Gy25 dig som studie- och yrkesvägledare i grundskolan och gymnasiet? (17:53 min)

Det här är en podd för dig som är studie- och yrkesvägledare på grundskolan och gymnasiet. Lyssna på Mikaela Zelmerlööw som ansvarar för studie- och yrkesvägledningsfrågor på Skolverket och Emelie Högberg som jobbar med införandet av Gy25 i deras samtal med Eva Mirsch som är studie- och yrkesvägledare på en grundskola.

Senast uppdaterad 17 juni 2024

Innehåll på denna sida