Yrkesutbildning i Europa

EU:s medlemsländer, EES/Eftaländerna (Island, Norge, Lichtenstein), Kroatien, Makedonien och Turkiet samarbetar för att förbättra resultaten och kvaliteten på Europas yrkesutbildningar.

Länderna samarbetar om yrkesutbildning på alla nivåer och mellan många olika grupper, till exempel beslutsfattare, utbildningsanordnare, lärare och arbetsmarknadens partner.

Samarbetet innebär bland annat att man kommer överens om gemensamma mål för utveckling av yrkesutbildningen i Europa, utbyter erfarenheter och god praxis, följer upp och rapporterar regelbundet.

Euroguidance - om vägledning för internationell rörlighet Länk till annan webbplats.

Europeiska överenskommelser

Genom Köpenhamnsförklaringen 2002 lanserades EU:s strategi för ett närmare samarbete inom yrkesutbildning. Arbetet har bland annat lett till att gemensamma europeiska verktyg utvecklats för att göra utbildningarna öppnare, mer jämförbara och överförbara, Det finns också verktyg som ska förbättra flexibiliteten och utbildningskvaliteten.

I maj 2009 enades EU:s stats- och regeringschefer om en strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete - Utbildning 2020 – med målet att bland annat göra livslångt lärande och rörlighet till verklighet samt öka kreativiteten och innovationsförmågan, inklusive företagarandan, på alla utbildningsnivåer.

Bryggekommunikén, antogs 2010 av utbildningsministrarna och innehåller strategiska mål för ett närmare europeiskt samarbete inom yrkesutbildning för perioden 2011-2020. Här finns också konkreta mål på nationell nivå för de fyra första åren, det vill säga 2011-2014.

Verktyg för rörlighet i Europa, yrkesutbildningar

I Europa pågår ett omfattande arbete för att utveckla yrkesutbildningen och underlätta rörlighet mellan länderna för både studerande och arbetstagare.

Samarbetet har resulterat i en rad verktyg och rekommendationer.

Verktyg för rörlighet i Europa, yrkesutbildningar

En svensk översikt av yrkesutbildning i Europa

Skolverket har publicerat en översikt över svensk yrkesutbildning. Översikten är en del i en serie rapporter om yrkesutbildning i EUs medlemsstater samt Norge och Island. Rapporterna har tagits fram av de olika ländernas representanter i ReferNet, ett nätverk som har inrättats av Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training).

Yrkesutbildning i Europa - en svensk översikt Pdf, 507 kB.

Sweden: VET in Europe - country report (Cedefop), 2016 Länk till annan webbplats.

Cedefop - ett europeiskt center för yrkesutbildning

Cedefop är ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning och har sitt säte i Thessaloniki, Grekland. Centret har till uppgift att stödja kommissionen och att främja yrkesutbildning (Vocational Education and Training, VET), inom EU.

Centret ska också utveckla och sprida en gemensam VET-policy samt öka medvetenhet och förståelse för VETs roll inom det livslånga lärandet.

Läs mer om Cedefop Länk till annan webbplats.

Kontakta Cedefop Länk till annan webbplats.

Policy för europeisk yrkesutbildning Länk till annan webbplats.

Sök bland Cedefops publikationer Länk till annan webbplats.

Cedefop i sociala medier

Cedefop på Facebook Länk till annan webbplats.Cedefop på Twitter
Länk till annan webbplats.

ReferNet

ReferNet inrättades av Cedefop för att möta efterfrågan på information som möjliggör jämförelser mellan medlemsländerna vad gäller deras utveckling och politik kring yrkesutbildning. Skolverket är den svenska representanten i ReferNet.

På Cedefops webbplats kan du läsa och ladda hem samtliga länders rapporter om yrkesutbildning m.m.

Läs mer om ReferNet

Länk till annan webbplats.

Logga för Refernet
Senast uppdaterad 27 januari 2021

Innehåll på denna sida