Organisera studie- och yrkesvägledning

För att elever ska kunna sätta sig in i olika valmöjligheter och ta ställning till framtida utbildning och yrke, behöver flera på skolan ha ansvar i vägledningsfrågor.

Därför behövs en välorganiserad vägledning

Eleverna i grundskolan behöver stöd att göra väl underbyggda val till gymnasieskolan, medan äldre elever behöver stöd i att hantera övergångar mellan olika utbildningar, samt övergången mellan utbildning och arbetsmarknad. En väl fungerande vägledning kan innebära:

  • färre studieavbrott
  • att fler går ut gymnasieskolan med godkända betyg
  • och på sikt en bättre arbetskraftsförsörjning

Styrning och organisation av den breda studie- och yrkesvägledningen

Förebygga avhopp från gymnasieskolan

Allmänna råd om det kommunala aktivitetsansvaret, pdflänk till annan webbplats

Utveckla vägledningen

Du som är skolledare har ansvar för att organisera studie- och yrkesvägledningen på den egna skolan. Det innebär bland annat att du ser till att det finns sätt att utveckla studie- och yrkesvägledningen och att det finns en tydlig ansvarsfördelning. Eleven behöver utveckla kompetens i att göra väl underbyggda val tidigt i skolan. Därför har du som är skolledare ansvar att skapa förutsättningar för att studie- och yrkesvägledningen integreras i undervisningen tidigare än inför gymnasievalet i åk 8 eller 9.

Allmänna råd studie- och yrkesvägledning, pdf

Grundskolan behöver också nära samverkan med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

Studie- och yrkesvägledning i bred bemärkelse 

Studie- och yrkesvägledning i bred bemärkelse innebär till exempel praktisk arbetslivserfarenhet, undervisning om arbetslivet, studiebesök med mera. Delar av det centrala innehållet i kurs- och ämnesplaner kan kopplas till framtida studie- och yrkesval.

Lärare och studie- och yrkesvägledare behöver samarbeta för att integrera studie- och yrkesvägledningen i undervisningen. Det kan till exempel handla om:

  • hur kunskaper i ämnet kan ha betydelse i arbetslivet
  • att utmana
  • problematisera
  • visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön, kulturell och social bakgrund

Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar, pdf

Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse

Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledning som studie- och yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal.

Goda exempel på integrerad vägledning i undervisningen

Vi har tagit fram stödmaterial med goda exempel, där studie- och yrkesvägledning integrerats i undervisningen på ett medvetet sätt genom att tidigt visa på yrkes- och utbildningsalternativ. Eleverna har på så sätt sett meningen med olika ämnen och de kunskaper som krävs. Materialet riktar sig i första hand till lärare, både på grundskolan, vux och gymnasieskolan, men även huvudmän, rektorer och studie- och yrkesvägledare har nytta av materialet.

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen, gymnasieskola och gymnasiesärskola, pdf

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Fem lärande exempel från grundskolan, pdf

Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen. Fem lärande exempel. pdf

Här kan du även läsa dessa exempel från vuxenutbildningen direkt på webben:

Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen - Eductus

Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen - Motala kommun

Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen - Curt Nicolingymnasiet

Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen - Lärvux i Lund

Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen - Cuben i Göteborg

Stöd för att utveckla studie- och yrkesvägledningen

Skolverket erbjuder skräddarsydda insatser på tema skola och arbetsliv och hur studie- och yrkesvägledning kan integreras i undervisningen.

Läs mer om vårt stöd på tema skola och arbetliv här

Kontakta oss på mejl syv@skolverket.se


Senast uppdaterad 03 juli 2020