Skolverket

Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar

tumnagel

Exempel från grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning

Enligt skollagen ska elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Den ska utgå från elevernas behov. Eleverna behöver utveckla kunskaper både om sig själva och om olika valalternativ under sin skoltid för att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Drygt 2600 lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare har sedan 2014 deltagit i processutbildningen Utbildningspaketet skola-arbetsliv som Skolverket arrangerar i samverkan med Arbetsförmedlingen och olika lärosäten. Syftet är att visa på vinster med att integrera studie- och yrkesvägledningen i undervisningen och se den som hela skolans ansvar.

Deltagarna utvecklar undervisningsupplägg med koppling till elevernas möjligheter till framtida studier och arbetsliv, med utgångspunkt i läroplanen och det centrala innehållet. Resultatet kan även vara en plan för hur studie- och yrkesvägledning systematiskt kan integreras i de olika skolformernas verksamhet. Sedan starten har en stor mängd inspirerande upplägg tagits fram.

I denna exempelsamling delar 44 skolor och vuxenutbildningar med sig av sina upplägg där lärare, ofta med stöd av studie- och yrkesvägledare, integrerat studie- och yrkesvägledning på olika sätt i sin undervisning. Flertalet av exemplen visar på elevernas ökade förståelse för hur skolarbetet påverkar deras möjligheter till vidare studier och val av yrke och på ökad studiemotivation.

Ladda ner som PDF (5351 KB)

Proxy error: 304

Message: Could not get page