Fråga Skolverket

Här hittar du information om hur och var du får svar på frågor om skolan.

Upplysningstjänsten

Skolverkets upplysningstjänst svarar på frågor om skolan samt frågor om lärar- och förskollärarlegitimation och statsbidrag. Vi tar inte ställning i enskilda ärenden. Vi kan inte heller hjälpa till med att tolka lagar, bestämmelser, ämnes- och kursplaner eller avgöra om skolor eller förskolor gör rätt eller fel.

Om du har frågor eller synpunkter som handlar om din eller någon närståendes skolsituation kan du vända dig till rektorn för skolan eller föreskolchefen för förskolan. Du kan också vända dig till de som ansvarar för utbildningen. Det är kommunen eller skolans styrelse om det är en fristående skola, som har ett ansvar för att skolan följer reglerna. Du kommer lättast i kontakt med den som ansvarar för skolan genom kommunens eller friskolans webbplats.

Frågeforum: Under rubriken Frågeforum om bedömning och betyg finns svar på vanliga frågor om bedömning och betyg som upplysningstjänsten får. Du kan också ställa frågor direkt i frågeforumet.

Tekniska frågor: Upplysningstjänsten svarar inte på tekniska frågor om bedömningsportalen och ansökan om statsbidrag via e-tjänsten. 
Tekniska frågor

Ring eller sänd e-post till Upplysningstjänsten

För att kunna besvara dina frågor på bästa sätt ber vi dig att ange vilken skolform din fråga gäller och i vilken roll du kontaktar oss, t. ex. lärare, studie- och yrkesvägledare, vårdnadshavare etc.

Vi har telefontid alla vardagar 09.00 - 11.00.
Tisdagar även 13.00 - 15.00 (ej i juli, höstlov samt på jullov)
Torsdagar även 14.00 - 16.00 (ej i juli, höstlov samt på jullov)

Du får snabbare svar på din fråga om du kontaktar oss via telefon i stället för att mejla! Vi har korta telefonköer på måndag förmiddag 9-11 och fredag förmiddag 9-11 .

Ring Skolverkets upplysningstjänst på 08 - 527 332 00 (gör knappval 1 i telefonen)

E-post till upplysningstjansten@skolverket.se

Har du frågor om nyanlända elever?

Om du har frågor om nyanlända elever använd gärna denna adress.
E-post med frågor om nyanlända elever: nyanlanda@skolverket.se

Har du viktig information om nationella prov?

Om du har viktig information om de nationella proven, till exempel uppgifter om att ett prov har spridits inför ett provtillfälle, kontakta gärna denna adress.
nationellaprov@skolverket.se

Här finns information om hjälpmedel: taltjänst, teletal, texttelefoni och bildtelefoni.

Hjälpmedel för att kontakta oss

Taltjänst

Tjänsten Taltjänst är en tolkservice för personer med en funktionsnedsättning som rör tal, röst eller språk. Taltjänsterna erbjuder talstöd, lässtöd och skrivstöd. Taltjänst är också en service för dig som kommer i kontakt med ovanstående grupper.

Tjänsten är kostnadsfri och bokas av personen som har behov att kommunikationsstöd i form av Taltjänst.

Om Taltjänst och bokning på Stockholms läns landstings webbplats.länk till annan webbplats

Teletal

Tjänsten Teletal är en tolkservice för personer som behöver stöd i telefonsamtal. Tjänsten är kostnadsfri och man behöver inte boka tid eller ha tillstånd för att använda det. En tolk är med under hela samtalet.
Telefonnummer till Teletal: 020-22 11 44

Öppettider: 08.00-20.00

Mer information om Teletal finns på finns på Teletals webbplats.länk till annan webbplats

Texttelefoni

Texttelefoni är en tjänst som förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Det är en tjänst som ökar möjligheten för döva, hörselskadade eller talskadade personer att kommunicera med de delar av samhället som inte kan nås via en texttelefon. Tjänsten är kostnadsfri och samtalet förmedlas av en tolk.

Telefonnummer från en taltelefon till en texttelefon: 020-600 650.

Telefonnummer från en texttelefon till en taltelefon: 020-600 600.

Öppettider: dygnet runt och året om.
Mer information om texttelefoni finns på www.texttelefoni.se.länk till annan webbplats

Förmedlingstjänst för bildtelefoni

Bildtelefoni.net är en samhällstjänst som erbjuder förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. Personer som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via sin dator, bildtelefon, eller 3G. Personer som använder tal ringer till förmedlingstjänst via en taltelefon.

Telefonnummer:020-28 00 20

Öppettider: 06.00 - 24.00

Mer information om bildtelefoni finns på www.bildtelefoni.netlänk till annan webbplats

Informationsbroshyr om bildtelefoni på www.bildtelefoni.net (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Taltjänst

Tjänsten Taltjänst är en tolkservice för personer med en funktionsnedsättning som rör tal, röst eller språk. Taltjänsterna erbjuder talstöd, lässtöd och skrivstöd. Taltjänst är också en service för dig som kommer i kontakt med ovanstående grupper.

Tjänsten är kostnadsfri och bokas av personen som har behov att kommunikationsstöd i form av Taltjänst.

Om Taltjänst och bokning på Stockholms läns landstings webbplats.länk till annan webbplats

Teletal

Tjänsten Teletal är en tolkservice för personer som behöver stöd i telefonsamtal. Tjänsten är kostnadsfri och man behöver inte boka tid eller ha tillstånd för att använda det. En tolk är med under hela samtalet.
Telefonnummer till Teletal: 020-22 11 44

Öppettider: 08.00-20.00

Mer information om Teletal finns på finns på Teletals webbplats.länk till annan webbplats

Texttelefoni

Texttelefoni är en tjänst som förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Det är en tjänst som ökar möjligheten för döva, hörselskadade eller talskadade personer att kommunicera med de delar av samhället som inte kan nås via en texttelefon. Tjänsten är kostnadsfri och samtalet förmedlas av en tolk.

Telefonnummer från en taltelefon till en texttelefon: 020-600 650.

Telefonnummer från en texttelefon till en taltelefon: 020-600 600.

Öppettider: dygnet runt och året om.
Mer information om texttelefoni finns på www.texttelefoni.se.länk till annan webbplats

Förmedlingstjänst för bildtelefoni

Bildtelefoni.net är en samhällstjänst som erbjuder förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. Personer som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via sin dator, bildtelefon, eller 3G. Personer som använder tal ringer till förmedlingstjänst via en taltelefon.

Telefonnummer:020-28 00 20

Öppettider: 06.00 - 24.00

Mer information om bildtelefoni finns på www.bildtelefoni.netlänk till annan webbplats

Informationsbroshyr om bildtelefoni på www.bildtelefoni.net (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågeforum om bedömning och betyg

I vårt frågeforum kan du ställa dina frågor om bedömning och betyg kan du läsa och ställa egna frågor om bedömning och betyg till oss på Skolverket.

Frågeforum om bedömning och betyglänk till annan webbplats

Tekniska frågor

Statsbidrags e-tjänst 

Om du har tekniska frågor om e-tjänsten kan du skicka e-post eller ringa till supporten för e-tjänsten.

Kontakta supporten för statsbidrags e-tjänst

Bedömningsportalen

Om du har tekniska frågor om bedömningsportalen kan du sända e-post till

Kontakta supporten för bedömningsportalen och dess kontohanteringenlänk till annan webbplats

Klagomål på skolan

Om ditt ärende rör en enskild elev ska du kontakta rektorn. Alternativt kontaktar du skolhuvudmannen (kommunen eller styrelsen till en fristående skola) som ska hantera ditt klagomål skriftligt. Om du därefter vill gå vidare och göra en anmälan kan du vända dig till Skolinspektionen:

Att anmäla till Skolinspektionenlänk till annan webbplats 

Senast uppdaterad 30 januari 2019
c