Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Hur kan vi öka elevernas motivation för skolan och för kommande studie- och yrkesval? Modulen presenterar hur lärare i grundskolan kan vidga elevernas perspektiv på sig själva och på omvärlden och hur man kan integrera och utveckla studie- och yrkesvägledningen i undervisningen i grundskolan.

  • Lärare i grundskolan F-9

  • Cirka 24 timmar under 4-6 månader

  • Lärportalen, på arbetsplatsen

  • Fri start, fri fart

En lärare visar elever exempel på olika yrken på en tavla
Call to action

Materialet finns på Lärportalen

Modulen Studie- och yrkesvägledning i undervisningen finns på Lärportalen. Ingen inloggning behövs. Använd materialet och organisera kompetensutvecklingen på det sätt som fungerar bäst för er.

Modulen Studie- och yrkesvägledning i undervisningen, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Supporten för Lärportalen når du via larportalen@skolverket.se

Frågor om utbildningen kan skickas till syv@skolverket.se

Modul om att integrera studie -och yrkesvägledning i undervisningen

Det här är en modul för er som vill öka era kunskaper om hur ni kan motivera elever till skolan och rusta dem för framtida studie- och yrkesval. Genom att integrera studie- och yrkesvägledning i undervisningen vidgar ni elevernas perspektiv på sig själva och på omvärlden så att de får möjlighet att fatta väl underbyggda studie- och yrkesval. Det bidrar till att öka elevernas motivation för skolan och till att minska elevernas avhopp.

Filmtrailer: Utveckla studie- och yrkesvägledningen i undervisningen (Tid: 01:20)

Information

Kollegialt lärande för lärare i grundskolan

Modulen riktar sig till lärare i grundskolan F-9 och kräver inga förkunskaper. Ni genomför modulen tillsammans i ert arbetslag eller ämneslag. Ni får tillsammans reflekterar och diskutera hur ni kan integrera och utveckla studie- och yrkesvägledningen i undervisningen.

24 timmar under 4-6 månader

Modulen Studie- och yrkesvägledning består av sex delar och är en processutbildning. Ni genomför den tillsammans i valfritt tempo. Tidsåtgången är cirka 24 timmar och vi rekommenderar att man sprider ut den på 4 – 6 månader.

Belöning

Skola och arbetsliv motiverar eleverna

Motivera eleverna för skolan och ett framtida studie- och yrkesval. Ta steget med utbildningen inom skola och arbetsliv för att jobba med en stärkt studie- och yrkesvägledning i undervisningen.

Ansvar

Ansvar för studie- och yrkesvägledning

Rektor har ansvar och en viktig roll i att skapa de organisatoriska förutsättningar som behövs för en fungerande studie- och yrkesvägledning.

Hur huvudman och rektor kan leda och organisera studie- och yrkesvägledning

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 25 september 2023