Europass - ett tillägg till yrkesexamen på gymnasial nivå

Europass ger information om de yrkeskvalifikationer som en person har efter att ha avslutat ett yrkesprogram på gymnasial nivå. Skolor behöver skriva ut och bifoga tillägget Europass till elevernas examen.

Skriv ut och bifoga Europass-tillägg

Informationen kompletterar examensbeviset och beskriver personens yrkeskunnande i form av kunskaper, förmågor och färdigheter. Genom detta tillägg blir det officiella slutbetyget/examensbeviset lättare att förstå för arbetsgivare eller institutioner i andra länder.

Alla elever som når yrkesexamen eller gymnasieingenjörsexamen kan få ”Europass – tillägg till yrkesexamen”. Bifoga tilläggen nedan till examensbeviset. Tilläggen finns även på engelska.

Europass - tillägg på svenska

Barn- och fritidsprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Fritid och hälsa* Pdf, 61 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Pedagogiskt arbete* Pdf, 60 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Socialt arbete* Pdf, 61 kB, öppnas i nytt fönster.

Bygg- och anläggningsprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Anläggningsfordon* Pdf, 61 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Husbyggnad* Pdf, 61 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Mark och anläggning* Pdf, 61 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Måleri* Pdf, 61 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Plåtslagare* Pdf, 61 kB, öppnas i nytt fönster.

El- och energiprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Automation* Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Dator- och kommunikationsteknik* Pdf, 61 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Elteknik* Pdf, 61 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Energiteknik* Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Fordons- och transportprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Godshantering* Pdf, 61 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Karosseri och lackering* Pdf, 61 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Lastbil och mobila maskiner* Pdf, 61 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Personbil* Pdf, 61 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Transport* Pdf, 61 kB, öppnas i nytt fönster.

Handels- och administrationsprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Administrativ service* Pdf, 62 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Handel och service* Pdf, 62 kB, öppnas i nytt fönster.

Hantverksprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Finsnickeri* Pdf, 61 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Florist* Pdf, 60 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Frisör* Pdf, 60 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Textil design* Pdf, 61 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk bössmakare* Pdf, 60 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk glasblåsare* Pdf, 60 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk guldsmed* Pdf, 60 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk hovslagare* Pdf, 60 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk hudvård* Pdf, 60 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk hår- och makeupstylist* Pdf, 60 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk juvelfattare* Pdf, 60 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk kakelugnsmakare* Pdf, 60 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk keramiker* Pdf, 60 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk låssmed* Pdf, 60 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk sadelmakare* Pdf, 60 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk silversmed* Pdf, 60 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk skomakare* Pdf, 60 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk smed* Pdf, 60 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk sotare* Pdf, 60 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk tapetserare* Pdf, 60 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk timmerman* Pdf, 60 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk urmakare* Pdf, 60 kB, öppnas i nytt fönster.

Hotell- och turismprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Hotell och konferens* Pdf, 62 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Turism och resor* Pdf, 62 kB, öppnas i nytt fönster.

Industritekniska programmet

Tillägg till yrkesexamen: Driftsäkerhet och underhåll* Pdf, 61 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Processteknik* Pdf, 62 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Produkt och maskinteknik* Pdf, 62 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Svetsteknik* Pdf, 61 kB, öppnas i nytt fönster.

Naturbruksprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Djur* Pdf, 61 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Lantbruk* Pdf, 62 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Skog* Pdf, 62 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Trädgård* Pdf, 62 kB, öppnas i nytt fönster.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Bageri och konditori* Pdf, 61 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Färskvaror, delikatesser och catering* Pdf, 62 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Kök och servering* Pdf, 62 kB, öppnas i nytt fönster.

VVS- och fastighetsprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Fastighet* Pdf, 61 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Kyl- och värmepumpsteknik* Pdf, 61 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: Ventilationsteknik* Pdf, 61 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till yrkesexamen: VVS* Pdf, 61 kB, öppnas i nytt fönster.

Vård- och omsorgsprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Vård- och omsorgsprogrammet* Pdf, 61 kB, öppnas i nytt fönster.

*) Förklarande anmärkningar. Dokumenten är avsedda att ge kompletterande information till nämnda examen och har inte någon rättslig status i sig självt. Det baserar sig på rådets resolution 93/C 49/01 av den 3 december 1992 om klarhet och tydlighet rörande kvalifikationer, på rådets resolution 96/C 224/04 av den 15 juli 1996 om klarhet och tydlighet när det gäller yrkesutbildningsbevis, och på Europaparlamentets och rådets rekommendation 2001/613/EG av den 10 juli 2001 om rörlighet inom gemenskapen för studerande, personer som genomgår yrkesinriktad utbildning, volontärer, lärare och utbildare. Ytterligare information kan erhållas från: https://europass.cedefop.europa.eu © Europeiska gemenskaperna, 2002

Europass - tillägg på engelska

Building and Construction Programme (BA)

Certificate Supplement: Construction vehicles* Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: House construction* Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Land and construction* Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Painting* Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Sheet metal* Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Business and Administration Programme (HA)

Certificate Supplement: Administrative service* Pdf, 112 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Commerce and service* Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Child and Recreation Programme (BF)

Certificate Supplement: Pedagogical work* Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Recreation and health* Pdf, 112 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Social work* Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Electricity and Energy Programme (EE)

Certificate Supplement: Automation* Pdf, 112 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Computers and ICT * Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Electrical technology* Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Energy technology* Pdf, 112 kB, öppnas i nytt fönster.

Handicraft Programme (HV)

Certificate Supplement: Cabinet making* Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Floristry * Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Hairdressing* Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Textile design* Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Other handicafts blacksmith* Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Other handicafts carpenter* Pdf, 110 kB.

Certificate Supplement: Other handicafts ceramist* Pdf, 110 kB.

Certificate Supplement: Other handicafts chimney-sweep* Pdf, 110 kB.

Certificate Supplement: Other handicafts farrier* Pdf, 110 kB.

Certificate Supplement: Other handicafts glassblower* Pdf, 110 kB.

Certificate Supplement: Other handicafts goldsmith* Pdf, 110 kB.

Certificate Supplement: Other handicafts gun maker* Pdf, 110 kB.

Certificate Supplement: Other handicafts hair and make up stylist* Pdf, 110 kB.

Certificate Supplement: Other handicafts jewellery mounter Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster.*

Certificate Supplement: Other handicafts locksmith* Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Other handicafts saddler maker* Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Other handicafts shoemaker* Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Other handicafts silversmith* Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Other handicafts skin care* Pdf, 125 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Other handicafts stove builder* Pdf, 110 kB.

Certificate Supplement: Other handicafts upholsterer* Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Other handicafts watchmaker* Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster.

Health and Social Care Programme (VO)

Certificate Supplement: Health and Social Care Programme* Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Hotel and Tourism Programme (HT)

Certificate Supplement: Hotel and meetings* Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Tourism and travel* Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

HVAC and Property Maintenance Programme (VF)

Certificate Supplement: HVAC Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Property Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Refrigeration and heat pump technology Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Ventilation technology Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Industrial Technology Programme (IN)

Certificate Supplement: Operations and maintenance Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Process technology Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Product and machine technology Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Welding technology Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster.

Natural Resource Use Programme (NB)

Certificate Supplement: Agriculture Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Animals Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Forestry Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Gardens Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Restaurant Management and Food Programme (RL)

Certificate Supplement: Baking and patisserie Pdf, 112 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Fresh foods, delicatessen and catering Pdf, 112 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Kitchen and serving Pdf, 112 kB, öppnas i nytt fönster.

Vehicle and Transport Programme (FT)

Certificate Supplement: Bodywork and paint spraying Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Goods handling Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Lorries and mobile machinery Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Passenger cars Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster.

Certificate Supplement: Transport Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster.

*) Explanatory note. These documents are designed to provide additional information about the specified certificate and does not have any legal status in themselves. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates, and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers. More information available at: http://europass.cedefop.europa.eu © European Communities 2002

Livslång vägledning i Europa

Livslång vägledning i Europa utgår från ett antal gemensamma prioriteringar. Länderna är överens om att en stark vägledning är nödvändig för att rusta människor i att hantera sitt lärande, sin karriär och övergångar mellan utbildning och arbete.

Det är framför allt fyra områden som är i fokus för Livslång vägledning:

  • förmågan till karriärhantering
  • tillgången till vägledning
  • kvalitetssäkring
  • samordning av vägledningstjänster.

Samarbetet mellan länderna sker inom ramen för att europeiskt policynätverk för livslång vägledning, ELGPN (European Lifelong Guidance Policy Network). Länderna samverkar också inom Euroguidance, som är ett nätverk av nationella informations- och resurscenter med målsättning att stödja vägledare i deras arbete med internationella frågor och att göra det lättare att studera, praktisera eller arbeta i Europa.

Ansvarig myndighet för Livslång vägledning är Skolverket och Universitets- och högskolerådet.

VNFIL - erkänna tidigare lärande

VNFIL (Validation of Non-Formal and Informal Learning) utgår från
gemensamma europeiska principer och riktlinjer, samt utformas och
anpassas till varje medlemslands förutsättningar.

Validering handlar om att synliggöra och erkänna det lärande som individer bär med sig oberoende av hur, var och när man har lärt sig. Validering bygger på principerna för läranderesultat och främjas av att de övriga nämnda verktygen stödjer validering av tidigare lärande.

Vägledning, eller LLG (LifeLong Guidance) som det benämns inom EU, är en nödvändig förutsättning för att validering ska komma till full nytta för individ och samhälle.

Senast uppdaterad 15 april 2021