Integrera studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Alla elever har rätt till kontinuerlig vägledning för att välja utbildning och yrkesinriktning.

en rödhårig flicka tittar hitåt och de andra eleverna tittar på något på ett bord
Konkreta tips

Läraren har ett särskilt ansvar för att bidra till varje elevs val av fortsatt utbildning. Läraren ska medverka till att utveckla kontakter med mottagande gymnasieskolor, organisationer och företag. Tillsammans med övrig skolpersonal ansvarar läraren också för att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön, social- eller kulturell bakgrund eller funktionsnedsättning.

Integrerad vägledning ger välgrundade beslut

Med kontinuerlig vägledning menas att skolan organiserar studie- och yrkesvägledningen som en integrerad del av undervisningen, genom hela skolgången. Skolan arbetar därmed medvetet och målinriktat med arbetslivsanknytning och personlig utveckling för eleverna.

Studie- och yrkesvägledningen ska, tillgodose elevens behov av att:

  • bli medveten om sig själv
  • bli medveten om olika valalternativ, såsom olika utbildningar och yrken
  • bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen
  • lära sig att fatta beslut
  • lära sig att genomföra sina beslut.

Studie- och yrkesvägledning har positiva effekter för den enskilda individen och samhället i stort. När lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare samarbetar blir vägledningen en naturlig del i undervisningen och ett stöd för eleverna i att göra väl underbyggda val för framtiden. Det finns många sätt att koppla ihop skola och arbetsliv i undervisningen. För grupper av lärare, rektorer och studie- och yrkesvägledare finns vårt utbildningspaket skola-arbetsliv, som är en processutbildning som bygger på det ni redan gör i skolan.

Många av de förmågor som eleverna ska få förutsättningar att utveckla i skolan, har stor betydelse för elevens möjligheter att fatta välgrundade beslut om sina studie- och yrkesval. Att söka och kritiskt granska information kommer till exempel till användning när eleven ska värdera olika utbildningar.

För nyanlända elever i högstadiet och för elever på gymnasieskolans introduktionsprogram och inom kommunal vuxenutbildning är den individuella studieplanen ett särskilt viktigt underlag för att planera och följa upp om utbildning och undervisning innehåller det som eleven behöver för att nå sina utbildningsmål.

Att göra en individuell studieplan

Koppla skolan till arbetslivet

Annelie Åkesson är lärare i samhällskunskap i arbetslaget Polaris på Nya Elementar i Bromma som består av 60 elever i år 7, 60 elever i år 9 samt ett tiotal lärare. Hon berättar om arbetet för att få in studie- och yrkesvägledning i undervisningen genom deras projekt "Arbetsliv".

I projektet fick eleverna bland annat uppgifter som gick ut på att prova att söka jobb och att göra arbetsprofiler på internet. Lärarna berättade även om sina egna erfarenheter från arbetslivet.

– I det här arbetet var vi fem vuxna med olika ämneskompetenser och erfarenheter och kunde därför bidra på ett personligt sätt, förklarar Annelie Åkesson.

Utvärderingarna som eleverna gjorde efter projektet visade att de hade uppskattat arbetssättet. Något som också betonades i utvärderingarna var att eleverna hade lärt känna sina lärare på ett nytt sätt när de fick veta mer om deras arbetslivserfarenheter och intressen.

Se fler exempel på studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Filmer med exempel från hela grundskolan.

Utbildning om studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Vill du och dina kollegor lära er mera om hur ni kan integrera studie- och yrkesvägledning i undervisningen?

Tipsa er rektor om att planera för denna kollegiala utbildning.

Läs om modulen Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Senast uppdaterad 13 mars 2023