Filmer om studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Filmerna handlar om hur lärare i grundskolan på ett lätt sätt kan integrera studie- och yrkesvägledning i undervisningen.

"Man ska ha fantasi före man blir"

Årskurs F–3

Hur får man elever att se fram emot yrkeslivet? Jeanette Holm, lärare på Hovsjöskolan i Södertälje, börjar diskussioner om ett framtida drömyrke med sina elever redan i årskurs ett. Hon vill att eleverna tidigt förstår vad deras utbildning ska leda till. Förskoleklass till årskurs tre.

"Det blir ett positivt sätt för eleverna att lära in"

Årskurs F–3

När lärare och elever på Rydaholmskolan arbetar utifrån deras modell Credit kan de bedöma ämnen gentemot LGR 11 och ser många vinster med arbetssättet.

"När jag blir äldre behöver jag veta vilka egenskaper jag behöver"

Årskurs 4–6

Efter ett besök från SL låter Jorjet Barelias sin femma på Hovsjöskolan i Södertälje fördjupa sig i vilka egenskaper, kunskaper och krav som ställs på vissa yrken. Hon låter eleverna ta reda på vilka yrken som finns inom de ämnen som man läser i skolan. Då får eleverna syn på andra yrken än bara de som finns i deras omgivning.

"Det blir teoretiskt, praktiskt och med alla sinnen"

Årskurs 4–6

Se hur lärare och elever på Rydaholmskolan arbetar med att få syn på skolämnenas nytta inför framtida yrkesliv, bland annat genom att titta på vilka yrken som har funnit i hembygden och vilka yrken som finns där nu.

"Det har varit mer på riktigt på något vis"

Årskurs 6–9

När eleverna på Bors skola i Värnamo efter ett studiebesök fick i uppdrag från företaget att producera en dörr, så upplevde de att undervisning blev "mera på riktigt". 

Senast uppdaterad 28 januari 2021