Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen - Eductus

Mitt SFI - en modell som utvecklar valkompetens

Eductus är en del av vuxenutbildningen i Avesta. Här bedrivs undervisning i svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering. Inom SFI-kurserna arbetar lärarna aktivt med att utveckla elevernas valkompetens genom ett 15-veckors­schema.

Samhällsorientering inleder SFI-studierna

Eleverna inleder utbildningen med en kurs i samhällsorientering innan SFI-kurserna startar. Kursen som genomförs under fem veckor består av sammanlagt 150 timmar. Förutom samhällsorientering ingår bassvenska och digitalisering. Eleverna kartläggs under tiden så att de hamnar i rätt SFI-klass.

- Det här nya upplägget har ökat genomströmningen av elever markant, berättar skolledaren Sandra Michols. Under kursen får eleverna träna på att bli medvetna om sig själva. De får göra olika övningar som stärker deras valkompetens, till exempel egenskaps­övningar, värderingsövningar och övningar i att våga stå för sin åsikt.

Många elever som Sandra och hennes medarbetare möter under de inledande veckorna har få drömmar om vad de vill arbeta med.

- Många vill bli undersköterskor eller busschaufförer, berättar Sandra. Efter samhällsorienteringen och placeringen i SFI-klass, startar ett 15-veckors-upplägg kallat Mitt SFI. Syftet är att eleverna under utbildningen ska börja fundera på att de kan jobba med något de kanske aldrig tänkt på tidigare.

Får endast användas i stödmaterial "Studie och yrkesvägledning i vuxenutbildningen - fem inspirerande exempel".

Studie- och yrkesvägledningen är allas ansvar

Safieh Vahidi arbetar som lärare på Eductus. Hon kommer ursprungligen från Afghanistan och arbetar även som tolk.

- Vi känner dem och förstår dem, för vi har varit i samma situation”, säger hon.

På utbildningen är studie- och yrkesvägledningen en självklar del av undervisningen.

- Det är inte bara studievägledarens ansvar att hjälpa eleverna. Det är också lärarnas ansvar, poängterar hon.

Eleverna sätter ord på drömmar och mål

Under de första inledande veckorna på Mitt SFI får eleverna sätta ord på sina drömmar och mål med hjälp av olika övningar. Det tycker personalen är viktigt eftersom många elever säger att de inte har några mål för framtiden. ”Många säger att de vill ha ett jobb, det spelar ingen roll vad. Men det stämmer ju oftast inte. Då är det bra att få syn på vad de passar för och vad de kan. Det blir bättre för alla”, säger Tina Naess, SFI-lärare.

Fokus på arbetsmarknaden i språkundervisningen

I kursen Mitt SFI utgår lärarna från olika teman, till exempel Drömmar, Söka jobb och Arbetsmiljö. Lärarna har tagit fram ett gemensamt arbetsmaterial.

- Det ska inte vara en jättestor arbetsbelastning för varje lärare. Det ska finnas ett färdigt arbetsmaterial som en nyanställd lärare kan kliva in i, säger Sandra.

Får endast användas i stödmaterial "Studie och yrkesvägledning i vuxenutbildningen - fem inspirerande exempel".

Studie- och yrkesvägledningen integreras i den ordinarie språkundervisningen. Genom ett systematiskt arbete lär sig eleverna mer om den svenska arbetsmark­naden. Modellen hjälper eleverna att hitta motivation och kunskap, så att de kan sätta ihop en rimlig plan för framtiden.

Övningarna är anpassade för olika nivåer

Övningarna är anpassade för alla studievägar och kurser inom sfi. Det gör att eleverna utvecklas mer och mer under sin tid i utbildningen. För elever på A- och B-kurs kan en övning till exempel vara att de får kunskap om olika yrkeskategorier. För elever på C- och D-kurs handlar det mer om övningar i att skriva cv och per-sonligt brev, få kunskaper i hur man söker jobb eller att träna på arbetsintervjuer.

- När eleverna märker att de får användning av adjektiv de lärt sig i sina personliga brev och i sina cv, blir de inspirerade och vill lära sig fler ord, menar Tina.

De avslutande fem veckorna innehåller bland annat information om den svenska arbetsmarknaden, lagar och regler. Föreläsningar från Arbetsförmedlingen, studie- och yrkesvägledarna och personal från olika yrken samt studiebesök på utvalda arbetsplatser förekommer också.

Motiverade elever går mot nya mål

Lärarna på Mitt SFI ser att kursen gör eleverna mer motiverade, och det ger effekt på resultaten. Målet med Mitt SFI är att gå vidare i utbildning. Vissa väljer att läsa yrkessvenska kombinerat med en arbetsmarknadsutbildning. När eleverna vet sitt nästa steg efter SFI, blir de motiverade att gå klart utbildningen.

Detta inspirationsexempel är hämtat ur stödmaterialet Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen – fem inspirationsexempel.

Ladda ner hela stödmaterialet Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen Länk till annan webbplats.

Läs fler exempel från studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen:

Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen - Lärvux i Lund

Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen - Cuben i Göteborg

Senast uppdaterad 29 augusti 2022.