Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen – Cuben i Göteborg

Gruppvägledning motiverar och vidgar perspektiven

Cuben vuxenutbildning är en anordnare som Göteborgs stad har upphandlat. De erbjuder sfi, svenska på grundläggande och gymnasial nivå, vård- och vård-och omsorgsprogrammet samt olika arbetsmarknadsprojekt. Personalen arbetar med ett övergripande arbetssätt där fokus ligger på att se helheten för eleverna och att eleverna ska nå målet egenförsörjning genom arbete eller vidare studier.

– Vi vände på paketet, säger Marie Medström, en av grundarna till Cuben. I stället för att erbjuda traditionell vuxenutbildning tog vi kontakt med olika arbetsgivare och frågade specifikt vad de ville ha. Efter att ha skannat av arbets­marknaden skapade vi utbildningarna efter det.

Det stora uppbyggda kontaktnätet med arbetsgivarna i regionen, som omfattar branscher som hotell, vård och ekonomi, har i många fall kortat vägen till anställ­ningar för eleverna.

– Det gäller att hänga med i konjunkturen, så att vi inte erbjuder ”fel” utbildningar”, menar Markus Persson, som är lärare och pedagogisk utvecklingsansvarig på skolan. Flera praktiksamordnare på skolan ansvarar för att skaffa praktikplatser.

Gruppvägledning – ett samarbete mellan studie- och yrkesvägledare och lärare

Lotta Smideborn, studie- och yrkesvägledare, och Julia Fjellström, lärare i svenska som andraspråk, har hittat gruppvägledning som en ett nytt sätt att samarbeta. Lotta ser många fördelar.

– Eleverna blir motiverande och utvecklar samtidigt sitt språk. Under de sju tillfällen som vi träffas får de reflektera över sina egenskaper och styrkor inför en praktik, en anställning eller vidare studier. Det är både relationsskapande och vidgar perspektiven. Någon kan även få svar på en fråga genom att någon annan ställer den.

Under gruppvägledningsprocessen arbetar Lotta och Julia mycket med bilder utifrån olika teman för att svara på frågor som: Vem är jag? Vad har jag gjort innan Cuben? Vilka erfarenheter kan jag koppla till yrkeskunskap?

– Att göra det tillsam­mans är också mycket roligare. Ibland ser inte eleverna att de har några erfarenheter med sig, men det stäm­mer ju oftast inte. Då ritar de upp livslinjer och upptäcker att det finns en hel del att bygga på, säger Julia.

Målet med gruppvägledningen är att eleverna ska vara aktiva och upptäcka nya sidor hos sig själva. Julia menar att de kan vara lite skeptiska till en början, men att det vänder när de lär känna varandra.

Eleverna inspirerar varandra

Styrkan med gruppvägledning är att eleverna inspirerar varandra. Fokus flyttas från vägledaren och läraren. Det blir ett effektivt sätt att lära sig mer om sig själva och om andra. Eleverna får också möjlighet att bygga relationer, bli medvetna om sin egen framtid och ifrågasätta normer. Vem ska arbeta med vad? Kan alla arbeta med allt? Det kan bli bra diskussioner som kan leda till väl underbyggda val.

Eleverna är mycket positiva till samtalsformen, men ibland måste Lotta och Julia styra gruppen så att alla lyssnar på varandra. ”Alla får mycket talutrymme – de tycker att det är så roligt att prata om sig själva”, säger Lotta. ”I och med att de får mycket talutrymme, så utvecklar de sitt språk utan att de tänker på det.”

Tanken är att modellen ska användas även i andra utbildningar inom Cuben. Nästa steg blir att följa upp arbetet, för att få veta vart eleverna tar vägen efter utbildningen. – Ibland har man sått ett frö, men man hinner inte alltid vara med att skörda, säger Lotta.

Processen - så går den till

 • Presentation: Vad ska vi göra under dessa tillfällen? Vilka är vi?
 • Mitt liv: Vem är jag? Vad tycker jag om? Vad är jag bra på?
 • Värderingar och drivkrafter: Vad är viktigt för mig?
 • Omvärldskunskap: Vad krävs för att få jobb i Sverige? Hur ska ett cv se ut? Hur tar jag kontakt med tänkbara arbetsgivare?
 • Jag i min omvärld: Hur går jag vidare? Vilka alternativ finns? Vilka är mina mål?
 • Min väg framåt: Vilka delmål har jag?
 • Utvärdering och avslutning.

Gruppvägledning på Cuben vuxenutbildning

 • Kortar vägen till egenförsörjning genom väl underbyggda val.
 • Eleverna upptäcker sin egen förmåga att använda sin faktiska kapacitet.
 • Eleverna får kunskap om sig själva och omvärlden. De kan sätta upp realistiska mål.
 • Eleverna utgår från sitt eget liv utan att låta sig styras av andra.
 • Vägledningen flyttar in i klassrummet, och blir ett samarbete mellan studie- och yrkesvägledare och lärare.

Hämtat från stödmaterial

Inspirationsexemplet är hämtat ur stödmaterialet Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen – fem inspirationsexempel.

Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen Länk till annan webbplats.

Fler exempel på studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen

Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen – Lärvux i Lund
Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen - Eductus

Senast uppdaterad 08 april 2024.