Material för information om gymnasievalet

Tillsammans kan vi stötta elever att göra val baserade på både hjärta och hjärna. Därför har vi tagit fram material både för dig som jobbar med studie- och yrkesvägledning och för elever och föräldrar.

Använd Utbildningsguiden

På vår vägledningswebbplats Utbildningsguiden, utbildningsguiden.skolverket.se, har vi mycket material inför gymnasievalet riktat till elever och föräldrar. Där finns verktyg som du kan använda tillsammans med eleverna, filmer och information för föräldramöten och annat. Utbildningsguiden riktar sig till för elever, men den är också ditt arbetsverktyg tillsammans med eleverna!

Om du vill informera elever och föräldrar om Utbildningsguiden i arbetet med gymnasievalet, så kan du ge dem adressen utbildningsguiden.skolverket.se/gymnasievalet

På Utbildnignsguiden finns verktyg som Behörighetsvisaren, Betygskalkylatorn, Checklistor och Hitta och jämför skolor och program.

Affischer om Utbildningsguiden

Du kan ladda ner och skriva ut affischer i A3 och A4 för att sätta upp i skolan och för att visa vid informationsmöten. Affischerna berättar om Utbildningsguidens material inför gymnasievalet och om Utbildningsguidens material om utbildning för vuxna.

Affisch för val till gymnasiet A3 (pdf) Pdf, 103 kB.

Affisch för val till gymnasiet A4 (pdf) Pdf, 120 kB.

Affisch för att studera som vuxen A3 (pdf) Pdf, 105 kB.

Affisch för att studera som vuxen A4 (pdf) Pdf, 143 kB.

Yrkesprogram leder till grundläggande behörighet

Sedan hösten 2023 ingår de kurser som krävs för grundläggande behörighet i programstrukturen för alla yrkesprogram. Elever ska alltså inte behöva läsa utökat program eller använda det individuella valet eller programfördjupningen för att uppnå grundläggande behörighet.

Grundläggande behörighet på gymnasieskolans yrkesprogram

Filmer om gymnasievalet

Film: Att välja till gymnasiet (tid 14.29)

Hör elever i årskurs 9 diskutera och ställa frågor om gymnasievalet till gymnasieelever och studie- och yrkesvägledare. Du får även en inblick i de 18 gymnasieprogrammen.

Filmer om varje gymnasieprogram

För varje nationellt program på gymnasieskolan har Skolverket gjort en film.

Läs och se filmer om gymnasieprogrammen Länk till annan webbplats.

Filmer om att välja yrkesprogram

Film: Välj ett yrkesprogram - upptäck en värld av möjligheter (Tid 00:20)

Film: Bli ett proffs - välj ett yrkesprogram på gymnasiet (Tid 00:20)

Stödmaterial för diskussion: Film om valkompetens (tid 09:26)

Tillsammans kan vi stötta elever att göra val baserade på både hjärna och hjärta. Den här filmen innehåller information för elever och föräldrar om hur man kan tänka när man ska välja till gymnasieskolan.

Med filmen finns också förslag på diskussionsfrågor. Här hittar du filmen och frågor:

Ta del av stödmaterialet Valkompetens inför gymnasievalet

Senast uppdaterad 02 november 2023

Innehåll på denna sida