Råd inför prao

Prao kan vara en av flera aktiviteter, som bidrar till att eleverna får förutsättningar att göra välgrundade val av fortsatta studier och yrkesinriktning.

Ansvar för prao

Huvudmannen har ansvaret för att anordna prao för alla elever i grundskolan. Det innebär att huvudmannen ansvarar för att skaffa praoplatser och kvalitetssäkra dem utifrån arbetsmiljölagen.

Om huvudmannens ansvar för prao, samt om att organisera prao

Här finns svar på de vanligaste frågorna om prao

Allmänna råd arbete med studie- och yrkesvägledninglänk till annan webbplats

Alla vinner på prao - filmer, inspiration och arbetsmaterial

Se filmer där elever, lärare, rektor och arbetsgivare berättar om vinsterna med prao

Förklarande filmer om prao till olika målgrupper.

De förklarande filmerna kan användas i kommunikation med elever, föräldrar, arbetsplatser och kollegor inom skolan.

Lektionsmaterial om prao

Exempel på hur kommuner arbetar med prao

Prao ger eleverna en särskild möjlighet att få konkret erfarenhet av arbetslivet, samt en inblick i förutsättningar och krav som finns i arbetslivet.

Malmö Stads arbete med praolänk till annan webbplats

Sundsvalls kommuns arbete med praolänk till annan webbplats

Göteborgsregionens kommunalförbunds arbete med praolänk till annan webbplats

Uddevalla kommuns arbete med prao länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 16 juni 2021

Innehåll på denna sida

    • Lektionsmaterial för prao

      Alla vinner på prao! Det här materialet hjälper dig som lärare att förbereda eleverna inför sin praoperiod.

    • Vägledning av nyanlända i skolan

      Samtal om framtiden med nyanlända kan innehålla utmaningar. Tre artiklar kring samtalsmetodiska ideal, frågor om lärande och om språkliga asymmetrier.