Prao - så funkar det!

Här finns tre förklarande filmer om prao, som du kan använda i arbetet.

en lärare och elev arbetar tillsammans vid en dator
Konkreta tips

Filmerna vänder sig till olika målgrupper. Du kan använda dem i kommunikation med till exempel föräldrar, elever, arbetsplatser och med kollegor i skolan.

Film: detta är prao (tid 1:52)

Denna film förklarar i stort vad prao är och varför det är viktigt.

Film: hur kan skolan arbeta med prao? (tid 1:08)

Denna film förklarar hur skolan kan arbeta med prao.

Film: att ta emot en praoelev(tid 1:51)

Denna film vänder sig till arbgetgivare och handledare, och förklarar vad det innebär att ta emot en praoelev.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 11 juni 2020