Ta emot en praoelev från högstadiet

Att ta emot en praoelev är inte bara roligt − du och din arbetsplats gör även en stor insats. Din arbetsplats kan ge en ung människa chansen att kanske för första gången se hur arbetslivet fungerar, samtidigt som ni kan få nya perspektiv på verksamheten.

illustration av en praoelev

Elever ska erbjudas prao, praktisk arbetslivsorientering, under minst tio dagar från och med årskurs 8. Här får du information, tips och råd om prao så att det blir bra både för arbetsplatsen och eleven.

Därför ska du ta emot en praoelev

Alla elever behöver få kunskap om arbetsmarknaden och erfarenhet av olika yrken och branscher för att ha möjlighet att göra genomtänkta val för framtiden. De behöver även få insikt i vilka förmågor som behövs och vilka förväntningar som finns på dem i ett kommande arbetsliv. Det är därför prao är så viktigt.

Hör en arbetsgivare berätta om vinsterna med prao.

Kan alla ta emot en praoelev?

I stort sett alla arbetsplatser kan ta emot en praoelev oavsett om det är ett stort eller litet företag, en förening, en kommun eller en myndighet.

Har vi tillräckligt bra arbetsuppgifter för en 14–15-åring?

Du kanske tänker att det är svårt att hitta arbetsuppgifter till en praoelev. Men en elev som gör sin prao hos dig behöver inte prova på alla arbetsuppgifter som finns.

Du kan också skapa uppdrag för att eleven ska få olika bilder av verksamheten eller bjuda in eleven att komma med egna förslag på uppgifter. Det viktigaste är att eleven känner sig delaktig.

Tänk också på att elever ofta är bra på ny teknik! Kanske de kan se över er hemsida eller er marknadsföring?

En tecknad bild på ett schema med olika arbetsuppgifter för en praoelev.

Här finns bra exempel på vinster med prao och vad en praoelev kan göra på olika arbetsplatser.

 • Göra namnskyltar till alla i personalen att ha på dörrar eller skrivbord.
 • Låta eleven göra ett CV där kunskaperna från praoplatsen läggs till.
 • Ta foton på alla anställda som kan användas till presentationer, hemsida eller intranät.
 • Eleven kan göra en serie med hjälp av text och bild som redovisar vad eleven fått göra på sin praktikplats – rita eller fotografera.
 • Fylla i tabeller med siffror eller information i datasystem, eller till exempel Excel
 • Sortera papper och göra enklare administrationsuppgifter.
 • Hantera post.
 • Hjälpa till med kundutskick.
 • Skriva texter till intranät och sociala medier.
 • Förbereda lokal eller fika inför konferenser eller möten.
 • Service till kunder.
 • Olika undersökningar som verksamheten kan ha nytta av – verksamheten arbetar kanske med specifika målgrupper som en praoelev kan hjälpa till att närmare undersöka.
 • Hålla rent och snyggt.
 • Intervjua medarbetare om vad de gör och hur de har utbildat sig.

Ett delat ansvar

Många elever har ingen arbetslivserfarenhet och behöver därför få ett bra mottagande på arbetsplatsen. Introduktionen på arbetsplatsen ska få eleven att känna sig trygg och välkommen. När man tar emot en praoelev delar man ansvaret med skolan.

Arbetsplatsens ansvar är att

 • utse en eller flera handledare
 • se till att eleven känner sig välkommen och delaktig
 • göra en riskbedömning utifrån informationen från skolan
  och det arbetsmiljöarbete som finns på arbetsplatsen
 • informera om arbetsmiljö, rutiner och arbetssätt.

Handledaren är viktig för att eleven ska känna sig trygg.

Handledarens ansvar är att

 • se till att eleven känner sig trygg
 • uppmuntra eleven till att prova olika arbetsuppgifter
 • kontakta utsedd personal på skolan vid frågor.

Tips! Utse gärna flera personer som handledare så att eleven alltid har någon att vända sig till.

Skolans ansvar är att

 •  skapa en god kontakt med arbetsplatsen
 • förbereda eleven väl inför praoperioden
 • förse arbetsplatsen med kontaktuppgifter till
  ansvarig person på skolan
 • förse arbetsplatsen med blankett för riskbedömning
 • eleven är försäkrad och arbetsplatsen informerad
 • anmäla till Arbetsmiljöverket om eleven har skadats
  eller har riskerat att skada sig.
Bild på foldern som handlar om att ta emot en praoelev.

Arbetsmiljö och arbetsmiljöansvar

Har ni rutiner för hur ni rapporterar arbetsskador?

Arbetsgivaren gör riskbedömning av de arbetsuppgifter elever ska utföra,
samt vilken arbetsutrustning eleverna ska använda.

 • Vilka är arbetstiderna?
 • Vilka möjligheter finns det för lunch?
 • Har ni bedömt vilka arbetsuppgifter den minderåriga ska utföra?
 • Vilka förkunskaper behöver eleven om verktyg och maskiner?
 • Har ni tagit del av Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2012:3 om minderårigs arbetsmiljö?
 • Har ni gjort riskbedömning av er arbetsplats? Vilka riskkällor kan det finnas i arbetsuppgifterna? Kan en bristande mognad eller fysisk utveckling kan bli ett problem? Uppskatta hur allvarliga riskerna kan vara, utifrån sannolikhet och konsekvens. Vidta åtgärder som behövs för att ta bort eller förebygga riskerna.
 • Finns det handledare på plats?
 • Får eleven introduktion av arbetsplatsen?
 • Finns det skyddskläder på plats?
 • Vem är kontaktperson på arbetsplatsen?

Läs mer om arbetsgivarens ansvar kring minderårigas arbetsmiljö

Via länkarna nedan får du vägledning kring minderårigas arbetsmiljö och hur barn och ungdomar får arbeta enlig Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Om minderårigas arbetsmiljö - Vägledning föreskrifter minderårigas arbetsmiljö, AFS 2012:3: Länk till annan webbplats.

Så får barn och ungdomar arbeta, arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats.

Introduktion till att möta praoelever

Skolverkets handledarutbildning modul 1och 2 riktar sig främst till handledare inom arbetsplatsförlagt lärande i gymnasieskolan men kan med fördel användas av dig som möter praoelever.

Skolverkets handledarutbildning on-line Länk till annan webbplats.

En praoelev och en handledare framför ett bygge. Eleven håller i sin väska, och handledaren håller i ritningar.

Olika prao-upplägg och branschmodeller

Webbsida från Prao i Skåne för arbetsgivare med allt du behöver för en lyckad prao. Länk till annan webbplats.

PRIS-Prao i Skåne arbetar med att ta fram branschmodeller för arbetslivet. En branschmodell innebär ett specificerat praoupplägg som tydligt knyts till en specifik bransch.

Branschmodeller för arbetslivet hos Prao i Skåne Länk till annan webbplats.

Se exempel från grafiska branschen och ladda ner deras lathund Länk till annan webbplats.


Skolmaterial från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter/praoelever i din verksamhet. Skriften ger tips och stöd i kontakterna med eleven och skolan inför och under prao/praktik.

Tips och idéer om hur du tar emot praoelever på din arbetsplats från Svenskt näringsliv. Länk till annan webbplats.

Vill du ta emot en praoelev?

Kontakta en kommun eller en skola!

Lista på skolor via Sveriges kommuner och regioner Länk till annan webbplats.


en praoelev står i en reception och tar emot en gäst.
Senast uppdaterad 17 oktober 2023

Innehåll på denna sida