Skolverkets webbaserade apl-handledarutbildning

Handledarutbildningen ger förståelse för hur elevens arbetsplatsförlagda lärande, apl, fungerar och vad som förväntas av arbetsplatsen och av skolan. Den ger också kompetens för att introducera nyanställda.

 • För apl-handledare/arbete med apl, praktik, prao

 • Kursen tar 5–6 timmar

 • På Utbildningsplattformen

 • Bidrag till utbildade lärlingshandledare

Film: Om Skolverkets webbaserade apl-handledarutbildning (tid 1:38)

Filmen beskriver vad handledaruppdraget innebär och vad de olika modulerna innehåller. Filmen förklarar också vad det innebär att utbildningen är webbaserad.

Call to action

Skapa konto och logga in

För att gå utbildningen behöver du registrera ett konto på vår utbildningsplattform med namn, e-postadress och ett lösenord. Sedan kan du logga in för att gå kursen i din egen takt. Efter fullföljd utbildning skriver du själv ut ditt intyg.

Skapa konto och logga in på Skolverkets Utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

 

Teknisk information och support

Apl-handledarutbildningen bytte plattform i maj 2019. Tyvärr kunde inte användaruppgifter flyttas med. Som tidigare användare behöver du skapa ett nytt lösenord för och logga in i plattformen.

Kursen fungerar för närvarande inte i Internet Explorer eller på smarta telefoner.

Har du problem att få ut ditt intyg eller andra tekniska problem?

Information

För dig som handleder elever

Handledarutbildningen vänder sig särskilt till dig som är

 • handledare som tar emot elever i apl inom gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan och kommunernas vuxenutbildning
 • lärare inom yrkesutbildning på gymnasial nivå.

För dig som arbetar med apl, praktik eller prao

Utbildningen kan också vara värdefull för dig som

 • kommer i kontakt med elever på din arbetsplats
 • ska introducera nyanställda på din arbetsplats
 • handleder elever i prao (framförallt utbildningens modul 1-2)
 • är rektor eller annat inom skolan och som arbetar med apl.

Apl-handledarutbildningens innehåll

Du får veta vad som förväntas av arbetsplatsen och av skolan. Du lär dig också mer om elevens behov i mötet med arbetslivet, samt om handledarens roll i apl. Du får bland annat se filmer, fundera över dilemman och svara på testa-dig-själv-frågor.

Handledarutbildningen består av en handledarintroduktion i fyra moduler och en fördjupningsmodul om handledning och om lärlingsutbildning. Därutöver finns en modul om att handleda elever som behöver extra stöd. Utbildningen har också fått ett nytt avsnitt om arbetsplatskultur och värderingar:

 1. Jag och eleven
 2. Vara förberedd
 3. Handleda och lära
 4. Följa upp och återkoppla
 5. Fördjupning om handledning och lärlingsutbildning
 6. Handleda elever som behöver extra stöd

Tidsåtgång cirka 5–6 timmar

Handledarintroduktionen tar cirka fyra timmar att gå igenom och fördjupningen tar cirka en timme. Räkna också med en del tid för egna reflektioner. Du gör utbildningen på egen hand i din egen takt.

Handledarutbildningens moduler

1. Jag och eleven

Här får du veta hur du kan förbereda dig inför elevens apl-period genom att ta reda på vem eleven är, till exempel bakgrund, intressen och framtidsplaner. I samband med det får du reflektera över hur det är att vara ny på jobbet. Du får också möta några personer med olika värderingar och attityder till yrkeslivet samt reflektera över din egen yrkesidentitet och yrkeskulturen på din arbetsplats.

2. Vara förberedd

Här får du veta vad apl innebär och du får kunskap och förståelse för handledarrollen. Fördelningen av ansvaret mellan handledaren, läraren och eleven klargörs och diskuteras. Du får fundera över hur eleven kan tas emot på ett välkomnande sätt och du får ta del av exempel på hur planeringen av apl-perioden kan gå till. Det ingår också att få en inblick i arbetsmiljöfrågor, gymnasial yrkesutbildning och skolans värdegrund.

3. Handleda och lära

Här får du veta mer om förutsättningar för lärande och hur lärande sker i ett socialt samspel. Du får pröva reflektiva samtal som en metod för lärande och utveckling. Här ges också tips på hur eleven kan inspireras och engageras och samtidigt utmanas i sin yrkesutbildning.

4. Följa upp och återkoppla

Här får du veta vikten av att kontinuerligt följa upp och ge återkoppling på elevens arbete och hur vägledning och konstruktiv återkoppling kan ges och bli en del i elevens lärande. Du får också ta del av ett exempel på trepartssamtal i slutet av apl-perioden där elevens kunskapsutveckling blir synlig genom lärarens ledning av samtalet.

5. Fördjupning om handledning och lärlingsutbildning

Här får du veta hur du kan arbeta för att stödja och stimulera elevens lärande, när eleven gör en större del av utbildningen som apl. Du får ta del av metoder för långsiktig planering och detaljplanering av elevens arbetsmoment. Du får också kunskaper om vad det innebär att följa och vara delaktig i en annan persons utveckling.

6. Handleda elever som behöver extra stöd

Här får du veta hur du och din arbetsplats kan stödja elever som behöver extra stöd i sitt lärande. Du får också veta mer om några vanliga funktionsnedsättningar och hur man kan ta tillvara elevernas förmågor.

Belöning
bild på det klistermärke som man får när arbetsplatsen har genomgått utbildningen för apl-handledare

Dekal efter genomförd handledarutbildning

När du eller ni på arbetsplatsen har genomfört handledarutbildningen kan ni få en klisterdekal att sätta upp på till exempel dörr, fönster eller bilruta. Den finns också i digitalt format för webbsidor. Vänd dig till skolan du tar emot elever från för att beställa.

För skolor: Beställ dekalen genom att skicka ifylld blankett till oss:

E-post till apl-administration@skolverket.se

Ladda ner blanketten Word, 42 kB, öppnas i nytt fönster.

Lagar och regler

Bidrag till arbetsplatsen för utbildade lärlingshandledare

När du handleder en lärling från gymnasieskolan eller anpassade gymnasieskolan kan din arbetsplats få extra statsbidrag när du har genomfört en handledarutbildning som är godkänd av Skolverket. När det gäller Skolverkets handledarutbildning krävs det att du har genomfört modul 1–5 för det extra statsbidraget.

Du kan få bidrag för att ta emot en lärling

Apl utomlands

För den som har elever som ska göra apl utomlands kan vi rekommendera vårt stödmaterial för handledare i form av filmer på fem olika språk: engelska, franska, tyska, spanska och italienska.

Filmer på engelska om handledning, med textning på flera språk

Fler tips för dig som tar emot en yrkeselev

Som arbetsgivare har du mer stöd från Skolverket än handledarutbildningen. Vi har broschyrer och fakta som kan hjälpa dig att ge elever en bra apl.

Skolverkets webbsidor för arbetsgivare

Ta emot en yrkeselev på arbetsplatsen

Forskning och fördjupning

Frågor och svar

Hur får jag tag på mitt intyg efter genomgången utbildning?

Du behöver göra utvärderingen i slutet av kursen för att intyget ska genereras. Du kan sedan ladda ner intyget till din dator och skriva ut det om så önskas. Intyget finns sparat i utbildningsplattformen om du behöver ladda ner intyget på nytt.

Jag genomförde kursen för några år sedan, hur får jag tag på mitt intyg?

Om ditt konto varit inaktivt i två år blir det vilande. Ta kontakt med oss och fråga om tekniska frågor om Skolverkets e-tjänster om du vill aktivera ditt konto för att kunna ladda ner intyget.

Skapa konto och logga in på Skolverkets Utbildningsplattform. Länk till annan webbplats.

Jag har gjort en modul flera gånger, men den blir inte grön och jag kommer inte vidare. Vad gör jag?

Ta kontakt med oss och fråga om tekniska frågor om Skolverkets e-tjänster för att få hjälp att komma vidare.

Jag kommer inte vidare i kursen och kan inte slutföra utvärderingen. Vad gör jag?

Ta kontakt med oss och fråga om tekniska frågor om Skolverkets e-tjänster för att få hjälp att komma vidare.

Senast uppdaterad 12 februari 2024