Skolverkets webbaserade apl-handledarutbildning

Handledarutbildningen ger förståelse för hur elevens arbetsplatsförlagda lärande, apl, fungerar och vad som förväntas av arbetsplatsen och av skolan. Den ger också kompetens för att introducera nyanställda.

Skapa konto till apl-handledarutbildningen

För att gå utbildningen behöver du registrera ett konto med namn, e-postadress och ett lösenord, följ länken nedan. När du har registrerat ett konto kan du logga in för att gå kursen i din egen takt. Efter fullföljd utbildning skriver du själv ut ditt intyg.

Har du problem att genomföra utbildningen?

Just nu får vissa användare tekniska problem inne i själva utbildningen. Vi är medvetna om de problemen och jobbar för att lösa dem.

Du når utbildningen på vår utbildningsplattform:
Skapa konto och logga in på utbildningar.skolverket.selänk till annan webbplats

Observera att apl-handledarutbildningen flyttades till en ny plattform den 10 maj 2019. Tyvärr kunde inte användaruppgifter flyttas med. Information om detta fanns på inloggningssidan och inne i utbildningen.

Adressen till utbildningsplattformen är http://utbildningar.skolverket.selänk till annan webbplats och där behöver du skapa ett nytt lösenord för att komma in.

Kontakt på Skolverket

Tekniska frågor till supporten skickas till : utbildningsplattformen@skolverket.se

För dig som handleder elever

Handledarutbildningen vänder sig särskilt till dig som är:

 • handledare som tar emot elever i apl inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunernas vuxenutbildning
 • lärare inom yrkesutbildning på gymnasial nivå

Utbildningen passar även andra som arbetar med apl, praktik eller prao

Utbildningen kan också vara värdefull för dig som:

 • kommer i kontakt med elever på din arbetsplats
 • ska introducera nyanställda på din arbetsplats
 • handleder elever i prao (framförallt utbildningens modul 1-2)
 • är rektor eller annat inom skolan och som arbetar med apl

Apl-handledarutbildningens innehåll

Du får veta vad som förväntas av arbetsplatsen och av skolan. Du lär dig också mer om elevens behov i mötet med arbetslivet, samt om handledarens roll i apl. Du får bland annat se filmer, fundera över dilemman och svara på testa-dig-själv-frågor.

Handledarutbildningen består av en handledarintroduktion i fyra moduler och en fördjupningsmodul om handledning och om lärlingsutbildning. Därutöver finns en modul om att handleda elever som behöver extra stöd. Utbildningen har också fått ett nytt avsnitt om arbetsplatskultur och värderingar:

 1. Jag och eleven
 2. Vara förberedd
 3. Handleda och lära
 4. Följa upp och återkoppla
 5. Fördjupning om handledning och lärlingsutbildning
 6. Handleda elever som behöver extra stöd

Tidsåtgång

Handledarintroduktionen tar cirka fyra timmar att gå igenom och fördjupningen tar cirka en timme. Räkna också med en del tid för egna reflektioner. Du gör utbildningen på egen hand i din egen takt.

 

Film: Beskrivning av Skolverkets webbaserade apl-handledarutbildning (tid 1:38)

Filmen beskriver vad handledaruppdraget innebär och vad de olika modulerna innehåller. Filmen förklarar också vad det innebär att utbildningen är webbaserad.

Handledarutbildningens moduler

1. Jag och eleven

Här får du veta hur du kan förbereda dig inför elevens apl-period genom att ta reda på vem eleven är, till exempel bakgrund, intressen och framtidsplaner. I samband med det får du reflektera över hur det är att vara ny på jobbet. Du får också möta några personer med olika värderingar och attityder till yrkeslivet samt reflektera över din egen yrkesidentitet och yrkeskulturen på din arbetsplats.

2. Vara förberedd

Här får du veta vad apl innebär och du får kunskap och förståelse för handledarrollen. Fördelningen av ansvaret mellan handledaren, läraren och eleven klargörs och diskuteras. Du får fundera över hur eleven kan tas emot på ett välkomnande sätt och du får ta del av exempel på hur planeringen av apl-perioden kan gå till. Det ingår också att få en inblick i arbetsmiljöfrågor, gymnasial yrkesutbildning och skolans värdegrund.

3. Handleda och lära

Här får du veta mer om förutsättningar för lärande och hur lärande sker i ett socialt samspel. Du får pröva reflektiva samtal som en metod för lärande och utveckling. Här ges också tips på hur eleven kan inspireras och engageras och samtidigt utmanas i sin yrkesutbildning.

4. Följa upp och återkoppla

Här får du veta vikten av att kontinuerligt följa upp och ge återkoppling på elevens arbete och hur vägledning och konstruktiv återkoppling kan ges och bli en del i elevens lärande. Du får också ta del av ett exempel på trepartssamtal i slutet av apl-perioden där elevens kunskapsutveckling blir synlig genom lärarens ledning av samtalet.

5. Fördjupning om handledning och lärlingsutbildning

Här får du veta hur du kan arbeta för att stödja och stimulera elevens lärande, när eleven gör en större del av utbildningen som apl. Du får ta del av metoder för långsiktig planering och detaljplanering av elevens arbetsmoment. Du får också kunskaper om vad det innebär att följa och vara delaktig i en annan persons utveckling.

6. Handleda elever som behöver extra stöd

Här får du veta hur du och din arbetsplats kan stödja elever som behöver extra stöd i sitt lärande. Du får också veta mer om några vanliga funktionsnedsättningar och hur man kan ta tillvara elevernas förmågor.

Bidrag till arbetsplatsen för utbildade lärlingshandledare

När du handleder en lärling från gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan kan din arbetsplats få extra statsbidrag när du har genomfört en handledarutbildning som är godkänd av Skolverket. När det gäller Skolverkets handledarutbildning krävs det att du har genomfört modul 1-5 för det extra statsbidraget.

Du kan få bidrag för att ta emot en lärling

Dekal till arbetsplatser efter genomförd handledarutbildning

När du/ni på arbetsplatsen har genomfört handledarutbildningen kan ni få en klisterdekal att sätta upp på till exempel dörr, fönster eller bilruta. Den finns också i digitalt format för webbsidor. Vänd dig till skolan du tar emot elever från för att beställa.

För skolor: Beställ dekalen genom att skicka ifylld blankett till

apl-administration@skolverket.se

Öppna/spara ner blanketten Word (word, 42 kB)

dekal apl-handledarutbildningen 2020

Till skolan: Vill din skola bli bra på att utbilda handledare?

Boka en kostnadsfri utbildning på din skola om hur du och dina lärarkollegor kan utbilda handledare med hjälp av Skolverkets webbutbildning. Utbildningen leds av våra skickliga handledarutbildare och ni får tillfälle till fördjupade diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Anmäl intresse till: aplhandledarutbildare@skolverket.se

Senast uppdaterad 08 januari 2020