Ta emot yrkeselever och stötta deras yrkesutveckling

Genom att ta emot en elev på arbetsplatsen från gymnasieskolan och vuxenutbildningen stödjer företaget elevens yrkesutveckling och etablering på arbetsmarknaden. Det kan också vara en chans att påverka blivande medarbetare på arbetsplatsen.

Säkra arbetsplatsens kompetens

För en arbetsgivare är nyrekrytering förenat med osäkerhet och kostnader. Kanske är yrkeseleverna som går i skolan just nu lösningen på dina framtida rekryteringsproblem? Att ta emot en elev på arbetsplatsen kan också bidra till att ni får nya erfarenheter och ser verksamheten med nya ögon.

Stötta elevens yrkesutveckling

Arbetsplatserna ger elever unika lärtillfällen. Eleverna får ibland använda den senaste utrustningen och får insyn i det vardagliga arbetet. Det ger dem en bredare kompetens inom yrkesområdet. Eleverna får också chans att utveckla en yrkesidentitet, få en inblick i kulturen och bli en del av gemenskapen på en arbetsplats.

Genom att medverka i ett lokalt programråd i gymnasieskolan eller yrkesråd i vuxenutbildningen kan du också påverka innehållet och utvecklingen av yrkesutbildningarna.

Lärlingsutbildning eller skolförlagd yrkesutbildning

I skolförlagd utbildning sker utbildningen framförallt i skolan, och eleverna har inslag av apl under tiden. I yrkesutbildning på gymnasial nivå ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, som innebär att kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser. På lärlingsutbildning går eleverna en yrkesutbildning där en större del av tiden genomförs som apl.

Bra handledning ökar chansen för framtida rekrytering

På arbetsplatsen ska eleven ha en handledare som ansvarar för eleven och stödjer elevens yrkesmässiga utveckling. Tar handledaren hand om eleven på ett intresserat och engagerat sätt, blir tiden hos er en positiv upplevelse. Då ökar chansen för framtida kontakt och rekrytering.

Skolverkets webbaserade handledarutbildning

Ett sätt att bli en bra handledare är att göra Skolverkets webbaserade handledarutbildning. Den är kostnadsfri och prisbelönt. Och du gör den i din egen takt.

Skolverkets kostnadsfria handledarutbildning on-line

Skolverkets broschyrer om att ta emot en yrkeselev på arbetsplatsen

Här kan du ladda ner våra broschyrer som handlar om vad det innebär att ta emot en yrkeselev.

Ta emot en yrkeselev – det kan vara din framtida medarbetare
Detta handlar om att ta emot en elev från gymnasiet eller komvux på din arbetsplats.

Så funkar apl – komvux som anpassad utbildning och lärlingsutbildning
Detta handlar om att ta emot en elev från komvux som anpassad utbildning på din arbetsplats.

Så funkar apl – anpassade gymnasieskolan och lärlingsutbildning
Detta handlar om att ta emot en elev från anpassade gymnasieskolan på din arbetsplats.

Stöd för handledare som handleder nyanlända

YA-delegationen (Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar) har tagit fram korta filmer om vad du som handledare, särskilt kan tänka på om du handleder elever som är nyanlända, kan ta upp för att göra praktikperioden så givande som möjligt. För att eleven ska få en bra start på sin apl (arbetsplatsförlagt lärande) eller praktik och för att undvika onödiga missförstånd kan du som handledare förklara vilka förväntningar du har på eleven och vilken kultur som råder på arbetsplatsen.

YA-delegationens filmer om kultur och värderingar

Film: Vad är kultur? (tid 1:41 min)

Film: Attityder och värderingar på arbetsplatsen (tid 1:35 min)

Film: Att förstå varandra på arbetsplatsen (tid 1:41 min)

Film: Återkoppling och frågor under ett handledarsamtal (tid 1:45 min)

Film: Skapa trygghet med kroppsspråket (tid 1:04 min)

YA-delegationens filmer om att lära sig svenska och om hur kollegor och chefer kan stöda språkinlärning på arbetsplatsen

Film: Vad är unikt i svenska språket? (tid 1:51 min)

Film: Om att lära sig ett nytt språk (tid 1:23 min)

Film: Arbetsplatsens, kollegornas och chefens roll i språkutvecklingen (tid 2:05 min)

Film: Motivera till att lära sig språk (tid 1:22 min)

Statsbidrag för att ta emot lärlingar

Arbetsgivare kan få statsbidrag för att ta emot lärlingar. Det är skolhuvudmannen, kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola, som söker bidraget. Arbetsgivaren bestämmer sedan hur det ska användas.

Du kan få bidrag för att ta emot en lärling

Senast uppdaterad 12 februari 2024

Innehåll på denna sida