Hitta elever för praktik, apl eller lärling

Här kan du söka efter skolor med elever att ta emot för arbetsplatsförlagt lärande, apl eller som lärlingar. Kontakta skolan direkt för att få veta vilka utbildningar den erbjuder. Vi uppdaterar informationen om skolorna tre gånger om året.

På Skolverkets webbplats utbildningsguiden.skolverket.se kan du filtrera fram gymnasieskolor eller anpassade gymnasieskolor med yrkesprogram. Välj först om du vill se gymnasieskolor eller anpassade gymnasieskolor. Därefter kan du filtrera på program, län och kommun.

Hitta och jämför skolor och program på Utbildningsguiden Länk till annan webbplats.

Apl

Apl är lärande på en eller flera arbetsplatser som ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt reflekterar över yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. I gymnasieskolans, anpassade gymnasieskolans och vuxenutbildningens yrkesutbildningar ingår apl som en del av utbildningen. Hur lång tid eleven är på en arbetsplats varierar.

Lärling

Lärlingsutbildning innebär att eleven genomför mer än hälften av utbildningen som apl. Du kan få bidrag för att ta emot en lärling.

Information om hur du kan få bidrag för att ta emot en lärling

Senast uppdaterad 24 maj 2023

Innehåll på denna sida

    Relaterat