Arbetsmiljö för elever på arbetsplatsen

När du tar emot en elev på din arbetsplats får du som arbetsgivare möjlighet att möta och forma elevens utveckling. Det innebär också ett ansvar för elevens arbetsmiljö.

Arbetsgivare och skolans huvudman har ett gemensamt ansvar för elevens arbetsmiljö på arbetsplatsen. I det gemensamma arbetsmiljöansvaret ligger bland annat att riskbedöma de arbetsuppgifter eleven ska utföra på arbetsplatsen. För minderåriga finns särskilda regler.

Ansvar för arbetsmiljön under coronapandemin

Samma regler och arbetsmiljöansvar som gäller för apl i vanliga fall gäller under coronapandemin. Skolan och arbetsplatsen delar på ansvaret. Om verksamheten på arbetsplatsen pågår som vanligt så finns inget som hindrar att eleverna är där. Eleverna ska självklart ha samma försiktighetsåtgärder och samma säkerhetsutrustning som övriga som arbetar på arbetsplatsen.

När det gäller apl i omsorgen så ska skolan kunna få en garanti från vårdgivaren att utrustning finns tillgänglig. Skolan ska kunna säkerställa arbetsmiljön för sina elever och att arbetsgivaren tar sitt ansvar.

Förbjudet för minderåriga att utföra arbeten med risk för smittämnen som tillhör riskklass 3 eller 4

I sammanhanget är det också viktigt att tänka på att det enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö är förbjudet för arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare att låta minderåriga utföra arbeten som kan medföra en risk för kontakt med smittämnen som tillhör riskklass 3 eller 4 enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker.

Arbetsmiljöverkets information om arbetsmiljön för minderåriga som har praktik och sommarjobb under coronapandemin Länk till annan webbplats.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) om minderårigas arbetsmiljö Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 23 oktober 2023

Relaterat