Arbetsmiljö för elever på arbetsplatsen

När du tar emot en elev på din arbetsplats får du som arbetsgivare möjlighet att möta och forma elevens utveckling. Det innebär också ett ansvar för elevens arbetsmiljö.

Arbetsgivare och skolans huvudman har ett gemensamt ansvar för elevens arbetsmiljö på arbetsplatsen. I det gemensamma arbetsmiljöansvaret ligger bland annat att riskbedöma de arbetsuppgifter eleven ska utföra på arbetsplatsen. För minderåriga finns särskilda regler.

Senast uppdaterad 23 maj 2024

Relaterat