Information till vårdnadshavare om prao

Här finns information till hjälp för dig som arbetar med prao. Du kan ladda ner färdiga brev för att berätta för vårdnadshavare vad prao är och varför det är viktigt. Informationen finns på flera olika språk.

Illustration på en elev som är på prao och fikar med sin handledare.
Konkreta tips

Stöd för att berätta om prao

Det är viktigt att elever och vårdnadshavare känner sig trygga inför och under praoperioden. Det ska inte ska finnas några tveksamheter om vad prao innebär, att det handlar om att kunna göra bra val för framtiden, att få kunskap om arbetsmarknaden och erfarenheter av olika yrkesområden och branscher.

Därför har vi tagit fram ett brev på tio olika språk till vårdnadshavare, som skolor kan skriva ut och använda i kommunikationen med vårdnadshavare. I brevet förklarar vi vem eller vilka som har ansvar för praoperioden och att den är obligatorisk.

Använd brevet till vårdnadshavare för att ge en tydlig och klar information om vad prao handlar om och varför den är viktig. Det finns plats för skolor att skriva in egen information om praoperioden i slutet av brevet.

Information om prao på olika språk

Brev till vårdnadshavare: Information om prao på svenska (pdf) Pdf, 203 kB.

Brev till vårdnadshavare: Information om prao på amhariska (pdf) Pdf, 200 kB.

Brev till vårdnadshavare: Information om prao på arabiska (pdf) Pdf, 237 kB.

Brev till vårdnadshavare: Information om prao på dari (pdf) Pdf, 247 kB.

Brev till vårdnadshavare: Information om prao på engelska (pdf) Pdf, 186 kB.

Brev till vårdnadshavare: Information om prao på farsi (pdf) Pdf, 225 kB.

Brev till vårdnadshavare: Information om prao på franska (pdf) Pdf, 191 kB.

Brev till vårdnadshavare: Information om prao på somali (pdf) Pdf, 193 kB.

Brev till vårdnadshavare: Information om prao på spanska (pdf) Pdf, 161 kB.

Brev till vårdnadshavare: Information om prao på thailändska (pdf) Pdf, 178 kB.

Brev till vårdnadshavare: Information om prao på tigrinja (pdf) Pdf, 222 kB.

Ansvar

Ansvar för prao

Huvudmannen har ansvaret för att anordna prao för alla elever i grundskolan och anpassade grundskolan. Det innebär att huvudmannen ansvarar för att skaffa praoplatser och kvalitetssäkra dem utifrån arbetsmiljölagen.

Om ansvaret och organiseringen av prao

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 02 november 2023