Verksamhetspoäng inom komvux som anpassad utbildning

Verksamhetspoäng är ett mått på studiernas omfattning. Det är även ett mått på validering.

Inom komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå beräknas en verksamhetspoäng för varje gymnasiepoäng i anpassad gymnasieskola. 20 verksamhetspoäng motsvarar en veckas heltidsstudier. 800 verksamhetspoäng motsvarar en årsstudieplats. 

Källa: 2 kapitlet 1-2 §§ i förordning (2011:1108) om vuxenutbildning.

Verksamhetspoäng vid delkurser och orienteringskurser

Om en kurs delas in i delkurser ska rektorn besluta om hur många verksamhetspoäng varje delkurs omfattar. Det är även rektorn som beslutar hur många verksamhetspoäng en orienteringskurs ska omfatta.

Dokumentation av verksamhetspoäng

I den individuella studieplanen ska omfattningen av studierna anges i verksamhetspoäng.

Aktuella bestämmelser: 2 kap. 1, 2,10,11 och 16§§ förordning (2011:1108) om vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Verksamhetspoäng inom komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå

På grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom anpassade grundskolan

Kurs

Verksamhetspoäng

Biologi

150

Engelska

450

Fysik

150

Geografi

150

Hem- och konsumentkunskap

350

Historia

150

Kemi

150

Matematik

600

Religionskunskap

150

Samhällskunskap

150

Svenska

1 000

Svenska som andraspråk

1 000

Teknik

150


På grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom träningsskolan inom anpassade grundskolan.

Kurs

Verksamhetspoäng

Individ och samhälle

1 200

Natur och miljö

1 200

Språk och kommunikation

1 200

Senast uppdaterad 15 juni 2023

Innehåll på denna sida