Informationsfilmer om komvux för nyanlända med kort utbildning

Filmer om kursplanerna i komvux på grundläggande nivå för nyanlända vuxna. Filmerna informerar på ett enkelt och kortfattat sätt om de olika kurserna på komvux grundläggande nivå.

Totalt finns sex stycken filmer som är tänkta att underlätta för dig som studie- och yrkesvägledare, handläggare på Arbetsförmedlingen och annan personal i samtal med exempelvis nyanlända vuxna. Filmerna tar upp följande kurser på komvux grundläggande nivå:

  • Övergripande information om komvux på grundläggande nivå
  • Svenska och svenska som andraspråk på komvux grundläggande nivå
  • Engelska på komvux grundläggande nivå
  • Matematik på komvux grundläggande nivå
  • Samhällsorienterade ämnen på komvux grundläggande nivå
  • Naturorienterande ämnen på komvux grundläggande nivå

Filmerna finns översatta till arabiska, dari, engelska, farsi, franska, somaliska och tigrinska. Länkar till de översatta filmerna hittar du längst ner på den här sidan. Tanken är att eleven ska kunna titta på filmerna själv också och använda dem som stöd efter att ha blivit vägledd.

Allmän information - Den första filmen innehåller övergripande information om komvux på grundläggande nivå.

Svenska - Den andra filmen innehåller information om svenska och svenska som andraspråk på komvux grundläggande nivå.

Engelska - Film nummer tre beskriver ämnet engelska på komvux grundläggande nivå.

Matematik - Den fjärde filmen innehåller information om matematik på komvux grundläggande nivå.

SO - Film nummer fem beskriver samhällsorienterande ämnen på komvux grundläggande nivå.

NO - Film nummer sex beskriver naturorienterande ämnen på komvux grundläggande nivå.

Senast uppdaterad 02 november 2023

Innehåll på denna sida