”Genom att jobba ihop blir vi mycket starkare”

Höglandets IT är en gemensam it-avdelning för de fem småländska kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Vi har pratat med Åsa Gustavsson som varit med och startat ett projekt för att förbereda kommunernas skolor på digitala nationella prov.

Åsa Gustavsson är kontakten mellan Höglandets IT och de cirka 50 skolorna i kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Tillsammans med representanter i kommunerna driver hon ett skolnätverk som jobbar för att hitta gemensamma it-lösningar. Nätverket jobbar tätt med skolcheferna.

– Som liten kommun är man ibland för liten för att göra saker på ett bra sätt. Genom att jobba ihop blir vi mycket starkare. Vi delar på kostnaderna och på arbetet, säger Åsa Gustavsson.

Startat ett projekt för att införa digitala nationella prov

Åsa Gustavsson vid Höglandets IT

Åsa Gustavsson vid Höglandets IT

Nu har Höglandets it startat ett projekt för att underlätta införandet av digitala nationella prov i kommunernas skolor. Projektet har två delar – en del som handlar om teknik och en del som handlar om verksamhetsförberedelser och organisation, till exempel hur skolorna ska ordna med fysiska lokaler och kompetensutveckling av lärarna. Åsa Gustavsson är ansvarig för verksamhetsförberedelserna.

– Vi vill att det här projektet ska skapa en trygghet. Verksamheten ska inte behöva oroa sig för tekniken, utan kunna koncentrera sig på själva provgenomförandet, säger Åsa.

Projektet att förbereda för digitala nationella prov består av en styrgrupp med personer från olika verksamhetsområden. Det finns också en projektledare och en projektgrupp med olika roller från kommunerna.

– Vi blandar in rektorer, administratörer och lärare som ska ha hand om provgenomförandet så att vi får ihop rätt kompetens. Tillsammans tittar vi på olika aktiviteter som vi ska göra. Det är ett gemensamt projekt, förklarar Åsa.

Är med i Skolverkets försöksverksamhet

En av Höglandets gymnasieskolor är med i Skolverkets försöksverksamhet med digitala nationella prov. Åsa berättar att det har gett dem en tidig förståelse för vilka tekniska bitar som behöver vara på plats för att proven ska kunna genomföras digitalt i Skolverkets provtjänst. Just nu känner hon sig ganska trygg med att de kommer kunna lösa tekniken i tid.

– Vi har genomfört inloggningstester som har gått bra. Vi är också medlemmar i Skolfederation och är på väg att implementera tjänsten Egil för att kunna överföra användaruppgifter till provtjänsten, säger Åsa.

Många av de kommunanställda har redan i dag tjänste-id på mobil eller kort. Nu arbetar man för att få den lösningen godkänd på tillitsnivå 2, enligt Myndigheten för digital förvaltnings tillitsramverk för Svensk e-legitimation. Sedan planerar man att införa den för personalen i skolan.

– Det är en styrka att vi redan har ett tjänste-id som vi tror kommer att funka. Elevernas inloggning ser jag inte som ett problem. Den har vi kunnat verifiera via inloggningstesterna som vi har fått göra, säger Åsa.

Utmaning att få ut allt i verksamheten

Åsa upplever att Höglandet har de förutsättningar som behövs för att kunna genomföra proven digitalt. Utmaningen framåt är att få ut allt i verksamheten och få alla skolor att börja arbeta på ett liknande sätt.

– Vi är fem kommuner med många olika rektorer som har olika sätt att arbeta. Gymnasiet är vana vid att göra prov digitalt och att använda program som till exempel Safe Exam Browser. Där kommer det förhoppningsvis att handla om slipningar. När du kommer ner till årskurs 3 och 6 så har eleverna olika enheter ‒ Ipads, Chromebooks eller pc. Där kanske den digitala mognaden varierar mer, säger Åsa Gustavsson.

Viktigt att personalen är trygg

Om lärarna är trygga kommer eleverna att bli trygga, tror Åsa. Därför är det viktigt för projektet att stötta skolorna när det gäller lärarnas digitala kompetensutveckling.

– I vårt projekt sätter vi dessa delar under lupp. Alla våra kommuner arbetar redan med digital kompetensutveckling på olika sätt. Vi ska se om vi kan hitta aktiviteter för att stötta dem i det arbetet och för att mäta resultaten.

Åsas uppfattning är att skolorna i Höglandet är positiva till att de nationella proven blir digitala.

– Jag har än så länge inte hört något negativt, snarare att det ska bli spännande. Jag tror att det finns en tillförsikt. Det finns säkert farhågor, men det är dem vi ska hjälpa till med i det här projektet.

Åsas bästa tips till andra huvudmän som ska förbereda sig inför digitala nationella prov

– Kroka arm med it-avdelningen inom er organisation eller förvaltning. Planera upp införandet tillsammans hela vägen. Starta gärna ett projekt för att få kontroll. Kom ihåg att ta höjd för de förändringar som behövs i verksamheten. Det kommer att behövas guidning och stöttning.

Digitala nationella prov

Försöksverksamheten

Skolverket har valt ut 100 skolor att ingå i den försöksverksamhet med digitala nationella prov som inleddes hösten 2018 och pågår till och med 2023. Syftet med försöksverksamheten är att underlätta införandet av digitala nationella prov genom att få kunskap om hur genomförandet av proven fungerar på skolorna.
Försöksskolorna är med och utvecklar Skolverkets provtjänst genom tester och dialoger. Vi genomför bland annat verifieringstester, användbarhetstester och testar olika stödmaterial.

Senast uppdaterad 15 februari 2024.