Central it-avdelning samordnar förberedelser inför digitala nationella prov

Per Melin på Academedia ska se till att 240 skolenheter i landet, från Umeå till Ystad, får rätt tekniska förutsättningar och kan genomföra digitala nationella prov successivt från och med 2024.

Anpassningarna och förberedelserna inför att nationella proven digitaliseras har varit i gång ett par år i Academedia-koncernen. De har en central it-avdelning som hjälper alla skolor att få tekniken på plats.

Per Melin leder digitala utvecklingsprojekt på Academedia och ansvarar för att 240 skolenheter som innefattar grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning, ska bli redo för digitala nationella prov. Vid sin sida har han några it-arkitekter som också hjälper till med tekniska förberedelser.

– Vi tog ett snabbt initiativ och valde att upphandla en ganska bred provplattform när Skolverkets uppsatsdelar i svenska, svenska som andraspråk och engelska blev digitala för fyra år sedan, säger Per Melin.

Därmed fick skolorna ett pilotår när den nya provplattformen integrerades i undervisningen. Per Melin menar att skolornas nuvarande lösning har gett stabila tekniska förutsättningar inför att ytterligare prov digitaliseras.

Eleverna är vana att genomföra prov digitalt

Eleverna är trygga med den digitala biten och har vana av att skriva digitala prov på Chromebooks, Ipad och dator. Det har gett dem erfarenhet och kommer underlätta när de ska genomföra prov i Skolverkets provtjänst.

Per Melin på Academedia

Per Melin leder digitala utvecklingsprojekt på Academedia.

– Men elevernas vana skapar också förväntningar om att de ska kunna göra samma saker i Skolverkets provtjänst som de gör till vardags, säger Per Melin.

Något som till viss del kommer att vara lite annorlunda ut i Skolverkets upphandlade provplattform är att vissa funktioner inte går att ändra på. Skolverket kommer dock att erbjuda demoprov i god tid innan provgenomförandet så att alla elever känner sig trygga med systemet och kan navigera bland de olika inställningarna.

Academedia har en skola som är med i försöksverksamheten

En av Academedias skolor, Praktiska gymnasiet i Jönköping, är med i Skolverkets försöksverksamhet med digitala nationella prov. Per Melin berättar att de har fått delta i referensgrupper och ge synpunkter inför att nationella proven digitaliseras.

– Vi har tagit fram handlingsplaner och arbetat med kompetensutveckling på många skolor. Vi har också fått delta på demomöten och diskuterat olika tekniska utmaningar, säger Per Melin.

Förberedelserna på Praktiska gymnasiet i Jönköping har kunnat spridas till de övriga skolorna i koncernen och Per Melin ser att de har kommit långt i sina förberedelser.

Tekniska lösningar som behöver komma på plats

I dagsläget finns det några frågetecken som rör tekniken och Academedia funderar på vilken typ av inloggningslösning de ska satsa på. De tittar även på hur de ska överföra användaruppgifter för att få tillgång till Skolverkets provtjänst.

För att logga in i provtjänsten krävs federerad inloggning och anslutning till en identitetsfederation.

Det är nödvändigt för att garantera att personen som loggar in i provtjänsten kommer från en säker organisation. Huvudmannen behöver också föra över uppgifter för alla lärare och elever som ska logga in i provplattformen. Per Melin förklarar att Academedia är medlemmar i identitetsfederationen Skolfederation och planerar att låta Skolverket hämta uppgifter enligt ett API.

– Men vi ser en utmaning med att lämna organisationsdata via API eftersom den standarden är så ny. Målet är att Skolverket ska kunna hämta data från oss men det kräver också en del utveckling hos oss, säger Per Melin.

En identitetsfederation är en sammanslutning av organisationer som har gjort en överenskommelse om att lita på varandras elektroniska identiteter.

Ett API (Application Program Interface) används för att överföra data fram och tillbaka mellan programvaror på ett formaliserat sätt.

Tre sätt för att få tillgång till provtjänsten

Det finns tre sätt för att få tillgång till provtjänsten. Förutom att Skolverket kan hämta uppgifter automatiskt via ett API är det även möjligt för huvudmannen att skicka uppgifter till Skolverket via samma API. Det tredje alternativet är manuell filinläsning där huvudmannen laddar upp en fil med uppgifter direkt till Skolverket.

Per Melin och hans kollegor har således en del tekniska beslut att ta ställning till. Parallellt med det ser Per till att bevaka Skolverkets webbplats för att ta del av stödmaterial. Han prenumererar även på nyhetsbrevet om digitala nationella prov för att få de senaste uppdateringarna.

Digitala nationella prov

Per Melins bästa tips för att bli redo för digitala nationella prov

  • Ta hjälp av processtöd och självskattningar som Skolverket har tagit fram. Skolans och huvudmannens förutsättningar kan ta tid och resurser att förändra – vänta inte till sista stund.
  • Mindre huvudmän kan behöva upphandla teknisk kompetens för att få saker på plats.
  • Planera in att genomföra demoprov med elever och lärare att så fort det är möjligt.

Försöksverksamheten

Skolverket har valt ut 100 skolor att ingå i den försöksverksamhet med digitala nationella prov som inleddes hösten 2018 och pågår till och med 2023. Syftet med försöksverksamheten är att underlätta införandet av digitala nationella prov genom att få kunskap om hur genomförandet av proven fungerar på skolorna.

Försöksskolorna är med och utvecklar Skolverkets provtjänst genom tester och dialoger. Vi genomför bland annat verifieringstester, användbarhetstester och testar olika stödmaterial.

Senast uppdaterad 15 februari 2024.