Målmedvetet hållbarhetsarbete gav utmärkelse

På Nacka Strands Gymnasium arbetar man målmedvetet för att öka engagemanget för hållbarhetsfrågan – bland både personal och elever. Skolan tillämpar ett demokratiskt förhållningssätt och har nyligen inrättat en tjänst som förstelärare i hållbart samhälle. Nu tilldelas skolan utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.

Det var något av en tillfällighet att Nacka Strands Gymnasium upptäckte att utmärkelsen fanns att söka, men det efterföljande arbetet fram till utmärkelsen var allt annat än tillfälligt. Det har tvärtom varit välplanerat och målinriktat. Ett första steg var att inrätta en tjänst som förstelärare i hållbart samhälle.

– Som förstelärare har jag ansvarat för Skola för hållbar utveckling och jobbat systematiskt kring de här frågorna. Och vi har fått mycket stöd och pepp uppifrån. Det är viktigt att det finns avsatt tid för att kunna vidareutbilda, ha workshops och informera kollegiet. Det är ett stort arbete, ett viktigt arbete som behöver avsatt tid, säger Linn Persson, förstelärare i skola för hållbar utveckling och som undervisar i naturkunskap, hållbart samhälle och ledarskap & organisation.

– Linn är en engagerad lärare och det var hon som lyfte frågan. Hon blev förstelärare och fick samtidigt tid att arbeta med kollegiet. Deras engagemang ökade, vilket i sin tur påverkade eleverna. Just det att vi arbetar välplanerat och välgenomtänkt leder till större engagemang från både personal och elever, säger rektor Markus Jonsson.

Ökat fokus på elevinflytande

En orsak till det ökade engagemanget från elever är också att deras inflytande har ökat. Skolans demokratiska arbetssätt genomsyrar undervisningen och blir belyst på studiedagar och vidareutbildningar. Ett exempel är att ledningen intervjuade elever som går i årskurs 1 om hur det är på skolan och i undervisningen. Det framkom och då att de ville se mer variation på lektionerna.

– Det gjorde att vi förstelärare hade workshops med kollegiet där vi presenterade hur lärare kan jobba mer varierat mellan lektionerna men även på lektionerna. Vi har besökt varandra i undervisningen för att se hur andra lärare varierar sin undervisning. Vi har ett systematiskt kvalitetsarbete kring detta med uppföljning, säger Linn Persson.

Samarbeten mellan ämnen

Skolan har också haft ett flertal externa samarbeten, bland annat med Social Initiative, en ideell organisation som stöttar sociala entreprenörer som arbetar med samhällsutmaningar i Sverige, Indien och i Afrika. Man har även samarbetat med Nacka kommun där eleverna gett politikerna sin syn på utvecklingsområden i Nacka kopplat till Agenda 2030.

Det samarbetet fortsätter och i år ska elever vara med i en utställning på köpcentret Nacka Forum om konsumtion och produktion och om hur boende i Nacka kan hjälpa till med att nå målen kring detta i Agenda 2030. Detta har lett till att flera ämnen samarbetar till exempel för att göra informationsfilmer till utställningen. Där samarbetar lärare i de två kurserna ledarskap & organisation samt i mediaproduktion.

– Det är alltså inte bara i naturkunskapen som man kan jobba med målen i Agenda 2030. Det är inte bara de gröna målen som är inskrivna i ämnesplanerna. Det gäller att tänka större, vilket jag tycker att vi gör väldigt bra. Lärarna här vill väldigt gärna samarbeta och vill testa nya idéer. De vill utveckla undervisningen och göra det bästa för eleverna.

Gemensam satsning – nyckel till framgång

Arbetet med kompetensutveckling är också viktig på skolan. Bland annat har man haft workshops i lektionsdesign och förstelärarna har jobbat tillsammans med kollegiet med differentierad undervisning.

Så vad behövs för att man ska lyckas i det här arbetet så som ni gjort?

– En eller flera drivna lärare som för frågorna framåt. Och en chef som tror på oss och på eleverna och som vill jobba för en bättre framtid. Utan stöd från ledningen och rektor blir det svårt, säger Linn Persson.

– Jag skulle vilja påstå att det är en grundläggande förutsättning att någon eller några i kollegiet är engagerade och vill utveckla arbetet. Om man sedan organiserar för det och ger mandat är det bra förutsättningar när man sedan i sin tur ska inspirera och engagera hela kollegiet. Det är när man satsar tillsammans som det ger resultat, säger Markus Jonsson.

Till sist en sportfråga. Hur kändes det att få utmärkelsen, Linn?

– Det är en bekräftelse. Men utmärkelsen är ingen avslutning, utan vårt arbete fortsätter.

Och vad säger du, Markus?

– Vi känner oss stolta. Det är bra att få känna bekräftelse och uppskattning från Skolverket, men framförallt känner vi att vi får den från våra elever.

Senast uppdaterad 06 mars 2023.