Digitala förberedelser på Lillerudsgymnasiet

Att vara en liten skola har flera fördelar när det gäller förberedelser inför digitala nationella prov. Vi har pratat med Emil Mattsson som är rektor på naturbruksgymnasiet Lillerud.

Lillerudsgymnasiet utanför Karlstad är en fristående gymnasieskola med cirka 270 elever. Skolan är också med i Skolverkets försöksverksamhet med digitala nationella prov.

Emil Mattsson

Emil Mattsson, rektor på naturbruksgymnasiet Lillerud i Karlstad.

– Lillerud har arbetat utifrån att nationella prov ska bli digitala och försökt att ta in det digitala mer allmänt i undervisningen och i övrig provverksamhet, säger Emil Mattsson som började som rektor på skolan hösten 2022.

Emil Mattsson förklarar att Lillerud har haft fokus på digital utveckling en längre tid. Framför allt var det coronapandemin som snabbade på digitaliseringen och i perioder hade eleverna enbart distansundervisning.

Det har gjort att personalen känner sig tryggare i digitala miljöer. Lärarna har fått lära sig olika verktyg och program och är tillsammans med och driver det digitala arbetet framåt. Även eleverna ser positivt på den digitala utvecklingen.

– Gensvaret från eleverna är att det är enkelt och smidigt att skriva prov digitalt. Alla elever har en varsin dator, säger Emil Mattsson.

Ulrik Zdybal är it-ansvarig på Lillerudsgymnasiet och har mycket kontakt med lärarna och stöttar dem i teknikfrågor.

– Jag hjälper till med allt möjligt, det kan vara frågor om olika program som Microsoft Word eller Google Docs. Ibland behöver de hjälp med inloggning eller internetuppkoppling.

Tekniska förberedelser inför digitala nationella prov

Men förflyttningen till en mer digital undervisning kommer även med vissa funderingar. Emil Mattsson nämner bland annat internetuppkoppling som ett möjligt orosmoln.

– Vad händer om internet ligger nere när vi ska genomföra provet? Vi blir väldigt beroende av att allt ska fungera. Det här är exempel på frågor som vi tittar på under våra förberedelser.

Ulrik Zdybal, it-ansvarig på Lillerudsgymnasiet.

Ulrik Zdybal har precis ordnat så att skolan har fått snabbare internet och bättre uppkoppling. Nu finns det trådlöst internet i alla klassrum och senare under våren väntar fler tekniska verifieringstester för att säkerställa att skolan är redo för digitala nationella prov.

– Vi är också medlemmar i en identitetsfederation så att vi kommer åt Skolverkets digitala provtjänst och kan logga in federerat när det är dags, säger Ulrik Zdybal.

Federerad inloggning gör det möjligt att logga in till flera olika tjänster, bland annat Skolverkets provtjänst, med de konton som finns i den användarkatalog som skolan normalt använder.

Emil Mattsson berättar att det är en fördel att vara en liten skola vid inköp och samordning av teknisk infrastruktur. Lilleruds korta beslutsvägar hjälper till att snabba på den digitala utvecklingen, något som gynnar eleverna.

– Jag har löpande kontakt med styrelsen och vår ekonomichef som har skapat bra förutsättningar för att vi ska kunna genomföra nationella proven digitalt. De har köpt in det som behövs, till exempel hörlurar och datorer, säger Emil Mattsson.

Digitala nationella prov Länk till annan webbplats.

Försöksverksamheten

Skolverket har valt ut 100 skolor att ingå i den försöksverksamhet med digitala nationella prov som inleddes hösten 2018 och pågår till och med 2023. Syftet med försöksverksamheten är att underlätta införandet av digitala nationella prov genom att få kunskap om hur genomförandet av proven fungerar på skolorna.
Försöksskolorna är med och utvecklar Skolverkets provtjänst genom tester och dialoger. Vi genomför bland annat verifieringstester, användbarhetstester och testar olika stödmaterial.

Senast uppdaterad 05 april 2024.