Vägledning för arbetet med tekniska förutsättningar för digitala nationella prov

För att digitala nationella prov ska kunna genomföras på skolor behöver huvudmän se till att rätt tekniska förutsättningar finns på plats. Denna vägledning hjälper dig som arbetar med frågor kring inloggning och åtkomst till Skolverkets provplattform att, utifrån ert nuläge, få stöd i förberedelserna.

Vem vänder sig vägledningen till?

Du som använder vägledningen arbetar troligen med tekniska frågor hos en huvudman. Exempelvis med ansvar för tekniska lösningar som elevadministrativa system, register, inloggningstjänster och liknande.

Innan du genomför vägledningen behöver du bland annat ha undersökt i vilket system informationen om elever och personal finns. Läs även på om vilka uppgifter som kommer behöva överföras till Skolverkets provtjänst.

Överföring av uppgifter till Skolverket

Tips! Vägledningen berör flera områden. Det kan vara en fördel att genomföra vägledningen tillsammans med kollegor eller andra samarbetspartners för att ha alla svar tillgängliga.

Hur fungerar vägledningen?

I denna vägledning får du stöd i förberedelserna. Det handlar till exempel om att utveckla förmågan att föra över uppgifter till Skolverket och om hur inloggning till provplattformen ska ske. När du har besvarat frågan eller frågorna på ett område når du en resultatsida. Där får du förslag på åtgärder eller var du hittar mer information baserat på vad du har svarat.

Resultaten går att spara som pdf. Du kan också spara länken till vägledningen för att återkomma och fortsätta där du senast slutade. Skolverket registrerar inga uppgifter från användare av denna vägledning annat än anonym besöksstatistik.

Om webbplatsen och cookies på skolverket.se.

ÖVERSIKT

Välj område

Varje område innehåller en eller flera frågor. På sista sidan får du ett sammanställt resultat baserat på dina svar som du kan spara i pdf-format. Du får också information om hur din skola eller verksamhet kan arbeta vidare för att säkerställa rätt tekniska förutsättningar inför digitala nationella prov.