Skolutveckling

Varje barn och elev ska ha möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Skolutveckling handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för det. Här hittar du stöd, inspiration och verktyg för ert lokala utvecklingsarbete.

Flicka blåser såpbubblor

AKTUELLT INOM SKOLUTVECKLING

Digital kompetens

Vad betyder skrivningarna om digital kompetens i styrdokumenten för din undervisning? Vi har kommentarmaterial, diskussionsunderlag och film som du kan använda tillsammans med dina kollegor.

Nationella skolutvecklingsprogram

Skolverket erbjuder stöd till huvudmän, skolor och förskolor för att de ska kunna förbättra undervisningen. Stödet presenteras i form av insatser under ett eller flera av de åtta nationella skolutvecklingsprogrammen.

Sök bidrag utifrån lokala behov

Med våra bidrag kan du som driver och leder skolor ge barn och elever bättre förutsättningar att lära sig och nå målen. Skaffa överblick och framförhållning med statsbidragskalendern.

Nyanlända elever

Här finns information och stöd till kommuner och skolor som tar emot och utbildar nyanlända elever. Välkomna också till våra utbildningar och kurser.

KALENDARIUM

  • Datum: 27 sep
  • Stockholm

Att starta lärlingsutbildning

  • Datum: 27 sep
  • Arlanda, Clarion Hotel

Lärande i gymnasiesärskolan

  • Datum: 9 okt
  • Stockholm

Framtidens gymnasieingenjör

Hur samverkar vi för att möta elevernas och arbetslivets förväntningar? Under två dagar får landets TE4-skolor möjlighet att mötas, inspireras och utbyta erfarenheter.