Tekniska förberedelser och vägledning

Informationen riktar sig till dig som är huvudman och till dig som är tekniskt ansvarig på huvudmannanivå.

Digitala nationella prov innebär stora skillnader jämfört med nuvarande prov och för att kunna genomföra proven i Skolverkets provplattform krävs flera förberedelser.

Ni behöver utgå från ert nuläge och era tekniska förutsättningar och välja vilka lösningar som passar er organisation bäst för att sedan implementera dem i er verksamhet. Detta arbete tar tid och ni behöver påbörja arbetet i god tid före första provtillfället.

De tekniska förberedelserna består av att

  • skaffa en teknisk lösning för att kunna överföra användaruppgifter till Skolverkets provtjänst
  • skaffa en teknisk lösning för federerad inloggning i Skolverkets provplattform
  • skaffa e-legitimation för skolpersonal för inloggning i Skolverkets provplattform
  • säkerställa att skolorna har digitala enheter och programvaror som fungerar med Skolverkets provplattform
  • säkerställa att skolorna har tillräcklig internetuppkoppling.

Vägledning

Vi har tagit fram en vägledning för dig som arbetar med frågor om överföring av användaruppgifter och inloggning till Skolverkets provplattform. I vägledningen får ni besvara ett antal frågor. Baserat på vad ni har svarat får ni förslag på åtgärder och hänvisningar till var ni hittar mer information.

Vägledning för arbetet med tekniska förutsättningar för digitala nationella prov

Vägledning från Sveriges kommuner och regioner

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en vägledning för digitala nationella prov som också kan vara ett stöd i ert förberedelsearbete. Vägledningen bygger på Skolverkets information och ger handfasta råd för sådant som överföring av användaruppgifter, införande av e-legitimationer och anslutning till identitetsfederationer.

Vägledning för digitala nationella prov, Sveriges kommuner och regioners webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 01 mars 2024

Innehåll på denna sida