Om skolans ansvar och utmaningar med att bekämpa rasism och diskriminering

Under hösten 2023 arrangerade vi en konferens för de som deltar i våra riktade insatser. Konferensen handlade om att mötas och att möta rasism i vardagen i förskola och skola. Detta är en sammanfattning av innehållet från konferensen.

Bild på två personer som pratar på en scen på en konferens.

Att tala om rasism och diskriminering kan vara både svårt och utmanande. I både förskolans och skolans läroplaner står det att intolerans och förtryck i olika uttryck som rasism, sexism och hedersrelaterat våld och förtryck ska förebyggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser. Alla anställda inom skolan har det ansvaret under hela skoldagen.

Riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn och elevers utbildning

Barakat Ghebrehawariat och Kitimbwa Sabuni inledde konferensen med föreläsningar som fördjupade kunskapen om rasism och diskriminering. Föreläsningarna följdes av en workshop i systemisk analys då deltagarna fick möjlighet att undersöka olika åtgärder mot rasism och diskriminering.

Från teoretisk ångest till ett reflexivt förhållningssätt

Barakat Ghebrehawariat inledde konferensen med att tala om det som kallas teoretisk ångest, om vår svårighet att tala om etnicitet i aspekter av ras och hudfärg som en social konstruktion. Ghebrehawariat menar att det finns bristande begreppsklarhet när det gäller att diskutera relationen mellan hudfärg och rasism. Ingen människa har ras, utan det är sociala processer som gör ras – rasifiering.

Antirasistisk praktik i skolan

Under föreläsningen utforskades hur ett rättighetsbaserat arbetssätt kan användas för att granska och motverka rasistiska strukturer. Strukturer som eventuellt kan manifesteras i skolans organisation, undervisning och kultur. Kitimbwa Sabuni utforskade vidare hur man i skolan kan bidra till elevers positiva identitetsutveckling oavsett hudfärg eller etnicitet.

Workshop i systemisk analys

Under konferensen introducerades deltagarna för arbetsmetoden tjänstedesign, för att ytterligare fördjupa arbetet med att bekämpa rasism och diskriminering. Under workshopen tog deltagarna fram flera förslag på åtgärder.

Panelsamtal kring utmaningar för förskola och skola i dagens samhälle

Konferensen avslutades med ett panelsamtal om de utmaningar som förskolor och skolor står inför när det gäller att öka medvetenheten om rasism och erbjuda kunskap om olika kulturer och bakgrunder.

Senast uppdaterad 15 november 2023.