Avesta satsar på föräldrastöd

I Avesta kommun arbetar Pernilla Hållén som verksamhetsutvecklare för föräldrastöd. Här håller hon i både öppen förskola och föräldrautbildningar, men deltar också i samverkansprojekt med kyrkan och SFI. Tack vare sin roll kan hon bygga relationer med föräldrar och sprida information om barnets möjligheter att gå i förskolan.

Pernilla Hållén, verksamhetsutvecklare för föräldrastöd.

Hej Pernilla! Berätta mer om din roll som verksamhetsutvecklare!

– Jag ansvarar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla olika insatser som stöttar föräldrar i Avesta kommun. En stor del av mitt arbete går ut på att skapa platser där föräldrar kan mötas och diskutera föräldraskap i olika former. Jag är själv med i alla delar och är i dag ett känt ansikte för många. Att vara föräldrastöd är roligt och utvecklande! Man lär sig hela tiden och får träffa många olika människor.

I vilka forum möter du vårdnadshavare?

– Jag är ledare för flera olika gruppaktiviteter, till exempel kursen ABC (Alla barn i centrum) som handlar om relationen mellan barn och förälder. Jag leder också kursen Föräldraskap i Sverige där vi ger samhällsinformation till vårdnadshavare som är nya i Sverige. Tillsammans med Rädda barnen håller jag också i Trygga mammor som är en grupp för ensamstående mammor. Jag driver också ett språkkafé i samarbete med Svenska kyrkan dit föräldrar kan komma och öva på att prata det svenska språket. Vi brukar bjuda in andra professioner dit, till exempel socialtjänsten, tandsköterskor, barnmorskor från familjecentralen eller förskolans ledning. Många som kommer till språkkafét anmäler sig gärna till andra aktiviteter som jag håller i. För många känns det tryggt att veta vilka personer man ska möta. Nu har det även börjat komma nya som har fått reda på grupperna via någon annan deltagare.

Hur kommer du i kontakt med de vårdnadshavare som är svårast att nå?

– Via socialtjänsten och familjecentralen (BVC och MVC). Men man behöver skapa ett brett kontaktnät för att kunna visa upp sig och berätta vad vi erbjuder i Avesta. Jag har till exempel startat en Facebookgrupp som i dag har 381 medlemmar. Där lägger vi ut tips om vad som händer och vad som kan vara användbart för föräldrar. Det är ett bra sätt att nå ut till många – unga personer använder ju ofta sociala medier i dag. Jag bemannar även öppna förskolan två dagar i veckan. Många som kommer dit har ju små barn som inte har börjat i förskolan ännu, men som funderar på det. Då kan jag informera och lotsa vidare.

Hur skapar du tillit hos vårdnadshavarna?

– Jag är utbildad i något som kallas vägledande samspel som handlar om bemötande. Det är viktigt att skapa trygghet, till exempel genom att visa att alla föräldrars åsikter spelar roll. Det handlar också om att vara närvarande och ge möjlighet att ställa frågor. När föräldrarna känner sig trygga är det lättare för dem att ta till sig ny information. Det är också viktigt att vi som möter föräldrarna är förberedda och har tydliga rutiner när vi har våra träffar. På språkkaféet bjuder vi till exempel alltid på fika!

Vad berättar du om förskolan?

– Jag pratar förskola i många olika sammanhang. Jag har till exempel varit på SFI och informerat. Jag förklarar att förskolan bedriver undervisning och att barnen lär genom olika aktiviteter. Jag försöker beskriva förskolan på ett sätt som intresserar. Föräldrarna ska känna sig trygga med förskolan som plats. Jag förklarar till exempel att inskolningen syftar till det. Det viktigaste för nya föräldrar är ofta tryggheten och att det ska kännas bra.

Vilka frågor om förskolan är de vanligaste?

– Många av frågorna handlar om omsorg, scheman och avgifter. En del undrar också över inskolningen och hur den går till, eller vilken förskola man ska söka. Då kan jag visa och berätta hur man gör för att hitta kontaktuppgifter eller söka plats. Det kommer inte så många frågor om läroplanen, men jag upplever att föräldrarna är intresserade när jag berättar. De flesta frågor kan jag svara på själv, men annars tar jag kontakt med barnomsorgskansliet i Avesta. I min roll gäller det att ha många olika kontakter som jag kan lotsa föräldrarna vidare till.

Om artikeln

Det här är en artikel som beskriver hur en kommun kan arbeta uppsökande för att få fler barn att gå i förskolan. Du kan läsa mer om kommunernas skyldighet att arbeta uppsökande och att erbjuda plats på vår webbsida Kommuners arbete för fler barn i förskolan. På sidan finns också fler artiklar med goda exempel på hur kommuner kan arbeta.

Senast uppdaterad 26 juni 2023.