Rådet för dansarutbildning

Rådet för dansarutbildning arbetar med antagning och utveckling av dansarutbildningen.

Rådet ligger organisatoriskt under Skolverkets ledning och består av en ordförande, en vice ordförande, elva ledamöter och elva ersättare som har kunskap om dansprofessionen, grundskolan och gymnasieskolan.

Ansvarsområden

Rådet för dansarutbildning:

 • ansvarar för att organisera och genomföra antagnings- och urvalsprocessen till utbildningen,
 • utser jurymedlemmarna till färdighetsproven,
 • beslutar om vilka sökande som ska antas samt
 • bidrar till uppföljning och utveckling av kvaliteten i utbildningen.

Ordförande för rådet

Göran Nilsson, fd lagman, domare

Ersättare för ordförande för rådet

Szilárd Rado, rådman, domare Södertörns tingsrätt

Ledamöter

 1. Joachim Håkansson, gymnasiedirektör, Stockholms stad
 2. Sebastian Michanek, konstnärlig chef, Svenska Balettskolan Göteborg
 3. Cecilia Selander Moss, konstnärlig chef, Kungliga Svenska balettskolan
 4. Mikael Jönsson, bitr. balettchef, Kungliga Operan
 5. Monica Milocco, konstnärlig ledare, RTV
 6. Vakant,
 7. Lisa Poska, VD, Dansalliansen
 8. Johanna Pettersson, utbildningschef, grundskoleförvaltningen Göteborgs stad
 9. Liselott Berg, administrativ chef, dans, GöteborgsOperans Danskompani
 10. Cecilia Roos, professor konstnärliga praktiker, Stockholms konstnärliga högskola

Ersättare

För 1: Hans Kristian Widberg, gymnasiechef, Stockholms stad
För 2: Johan Holmberg, rektor, Svenska Balettskolan Göteborg
För 3: AnnaKarin Östlund, rektor, Kungliga Svenska balettskolan
För 4: Helena Sköldborg, chefsjurist, Kungliga Operan
För 5: Tina Peschel, repetitör, Norrdans
För 6: Vakant,
För 7: Sofia Yaregal, Dansalliansen
För 8: Elin Höglund, bitr. utbildningschef, Göteborgs stad
För 9: Katrin Hall, konstnärlig chef, GöteborgsOperans Danskompani / Jan Spóták, GöteborgsOperans Danskompani
För 10: Dan Johansson, adjunkt, Stockholms konstnärliga högskola

Kontakt

Har du frågor om dansarutbildningen sänd e-post till dansarutbildning@skolverket.se        

Samling för dansarutbildningens utveckling

I Rådet för dansarutbildningens uppdrag ingår bland annat att bidra till uppföljning och utveckling av kvaliteten i utbildningen. En viktig del i det arbetet är att främja dialogen mellan skolorna och branschen.

För första gången samlades Rådet, Skolledningarna från Göteborg och Stockholm samt de konstnärliga cheferna från Kungliga Baletten, Göteborgsoperan danskompani, Cullberg, Skånes dansteater, Norrdans, Regionteater väst dans samt representant från Danscentrum till ett gemensamt möte för att prata om dansarutbildningens utveckling.

Gruppbild rådsledamöter

Gruppbild på ledamöter och ersättare i rådet för dansarutbildning

Bakre raden från vänster till höger: Martin Forsberg, danschef, Norrdans och Dans Västernorrland, Olof Westring, rådsledamot och f.d. premiärdansare, Teaterförbundet, Katrin Hall, konstnärlig chef, Göteborgsoperans Danskompani, Szilard Rado, rådman, vice ordförande rådet för dansarutbildning, Mira Helenius Martinsson, VD och konstnärlig ledare för Skånes Dansteater, Jonas Kåge, rådsledamot, f.d. konstnärlig ledare och balettpedagog, Peter Lyth, rådsledamot och gymnasiedirektör Stockholms stad, Sebastian Michanek, rådsledamot och konstnärlig chef Svenska Balettskolan Göteborg, Peter Green, rektor Kungliga Svenska Balettskolan, Nicolas Le Riche, balettchef på Kungliga Baletten, Gabriel Smeets, konstnärlig ledare Cullberg, Mikael Jönsson, rådsledamot och bitr. balettchef Kungliga Operan, Helena Sköldborg, chefsjurist Kungliga Operan.

Stående mellersta raden vänster till höger: Sofia Yaregal, rådsledamot och f.d. dansare, Dansalliansen, Tina Peschel, ersättare i rådet och repetitör Norrdans, Amy Fee, verksamhetsledare Danscentrum Riks, Mika Romanus, förbundsdirektör Teaterförbundet, Cecilia Selander Moss, ersättare i rådet och konstnärlig chef Kungliga Svenska Balettskolan, Clairemarie Osta konstnärligt ansvarig för balett på Kungliga Svenska Balettskolan, Nina Höglund, ersättare i rådet och bitr. konstnärlig ledare Svenska Balettskolan Göteborg.

Sittande vänster till höger: Johan Holmberg, rektor Svenska Balettskolan Göteborg, Monika Milocco, rådsledamot och konstnärlig chef Dans Regionteater Väst, Maria Mattsson, utbildningsråd Skolverket, Tommy Fabricius, rådsledamot och f.d. kommundirektör, Lisa Drake ersättare i rådet och konstnärligt ansvarig för samtida dans på Kungliga Svenska Balettskolan.

Senast uppdaterad 26 juni 2023

Innehåll på denna sida