Rådet för dansarutbildning

Rådet för dansarutbildning arbetar med antagning och utveckling av dansarutbildningen.

Rådet ligger organisatoriskt under Skolverkets ledning och består av en ordförande, en vice ordförande, åtta ledamöter och åtta ersättare som har kunskap om dansprofessionen, grundskolan och gymnasieskolan.

Ansvarsområden

Rådet för dansarutbildning: 

 • ansvarar för att organisera och genomföra antagnings- och urvalsprocessen till utbildningen,
 • utser jurymedlemmarna till färdighetsproven,
 • beslutar om vilka sökande som ska antas samt
 • bidrar till uppföljning och utveckling av kvaliteten i utbildningen.

Ordförande

Göran Nilsson, fd lagman, domare

Vice ordförande

Szilárd Rado, rådman

Ledamöter

Ledamöter i rådet är:

 1. Peter Lyth, gymnasiedirektör, Stockholms stad
 2. Tommy Fabricius, före detta kommundirektör, Nynäshamns kommun
 3. Sebastian Michanek, konstnärlig chef, Svenska Balettskolan Göteborg
 4. Jonas Kåge, före detta konstnärlig ledare, balettpedagog
 5. Mikael Jönsson, biträdande balettchef, Kungliga Operan
 6. Monica Milocco, konstnärlig ledare RTV
 7. Olof Westring, före detta premiärdansare, Teaterförbundet
 8. Sofia Yaregal, före detta dansare, Dansalliansen

Ersättare

Ersättare i rådet är:

 • För 1: Cecilia Selander Moss, konstnärlig chef, Kungliga Svenska balettskolan
 • För 2: Lisa Drake, repetitionsledare, Cullbergbaletten
 • För 3: Nina Höglund, konstnärligt ansvarig för modern nutida dans, Svenska Balettskolan Göteborg
 • För 4: Vakant
 • För 5: Helena Sköldborg, chefsjurist, Kungliga Operan
 • För 6: Tina Peschel, repetitör, Norrdans
 • För 7: Vakant
 • För 8: Kristine Slettevold, lektor i dans, Uniarts, Stockholms Konstnärliga högskola

Kontakt

Har du frågor om dansarutbildningen sänd e-post till dansarutbildning@skolverket.se        

Senast uppdaterad 13 januari 2020