Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling samt skolbibliotek

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling samt skolbibliotek, NCS, arbetar för att stärka barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Här kan du som är förskollärare, lärare, lärare i fritidshem, skolbibliotekarie, skolledare eller har uppdrag på huvudmannanivå som till exempel språk-, läs- och skrivutvecklare hitta stöd, information och inspiration.

Andra nationella centrum