Flerspråkighet som resurs i förskoleklassen

Ta del av hur du kan kombinera former av språk för att utveckla och inkludera nyanlända elever i förskoleklassen. Barn som har ett eller flera andra förstaspråk än svenska, utmanas i sitt lärande om de får möjlighet att kommunicera genom flera olika uttrycksformer och språk.

Två flickor sitter bredvid varandra på matta
Konkreta tips

Att realisera flerspråkighet i förskolan

Anniqa Sandell Ring och Mariam Potrus ger i dessa två poddavsnitt exempel på hur flerspråkighet kan realiseras i förskolan. Personalens roll är att genom medveten stöttning få barnen att utvecklas, trots olikheter i förutsättningar. Språk och tänkande går inte att skilja åt. Om barnet har ett begränsat språk vad gäller språkförståelse och språkanvändning så innebär det också begräsningar i barnens kognitiva förmågor. Barnens vårdnadshavare ses också som en viktig resurs för barnens utveckling och lärande.

Podd del 1: Hur flerspråkighet kan realiseras och bli en resurs på förskolan (tid 06:33)

I del ett av detta ljudreportage delar förskolläraren och läraren Anniqa Sandell Ring exempel på hur flerspråkighet kan realiseras i förskolan. Anniqa Sandell Ring har en masterexamen i svenska som andraspråk och arbetar som utvecklingsledare i Södertälje och med kompetenshöjande insatser nationellt mot förskolan.

Podd del 2: Hur flerspråkighet kan realiseras och bli en resurs på förskolan (tid 07:02)

I del två av detta ljudreportage delar förskolläraren Mariam Potrus exempel på hur flerspråkighet kan realiseras i förskolan. Mariam Potrus är förskollärare med erfarenhet av att arbeta i flerspråkiga förskolor och har själv ett annat förstaspråk än svenska.


Artikel av Ylva Novosel

Flerspråkighet som resurs i förskoleklassen, artikel av Ylva NovoselPDF (pdf, 250 kB)

Förskolläraren Ylva Novosel beskriver hur du kan kombinera olika former av språk för att utveckla och inkludera nyanlända elever i förskoleklassen.
Texten riktar sig främst till förskollärare som arbetar med nyanlända elever i förskoleklassen.

Om Ylva Novosel

Ylva Novosel är legitimerad förskollärare med en filosofie magister i Barn- och ungdomsvetenskap. Hon har tidigare erfarenhet av arbete som förskollärare i mångkulturella områden, men arbetar för närvarande som lärarutbildare på Förskollärarprogrammet, Stockholms universitet. Hon är även doktorand i Förskoledidaktik och skriver på en avhandling om Transspråkande i förskolan.

Senast uppdaterad 02 januari 2020