Flerspråkighet som resurs i förskoleklassen

Ta del av hur du kan kombinera former av språk för att utveckla och inkludera nyanlända elever i förskoleklassen. Barn som har ett eller flera andra förstaspråk än svenska, utmanas i sitt lärande om de får möjlighet att kommunicera genom flera olika uttrycksformer och språk.

Två flickor sitter bredvid varandra på matta

Artikel av Ylva Novosel

Flerspråkighet som resurs i förskoleklassen, artikel av Ylva NovoselPDF (pdf, 250 kB)

Förskolläraren Ylva Novosel beskriver hur du kan kombinera olika former av språk för att utveckla och inkludera nyanlända elever i förskoleklassen.
Texten riktar sig främst till förskollärare som arbetar med nyanlända elever i förskoleklassen.

Om Ylva Novosel

Ylva Novosel är legitimerad förskollärare med en filosofie magister i Barn- och ungdomsvetenskap. Hon har tidigare erfarenhet av arbete som förskollärare i mångkulturella områden, men arbetar för närvarande som lärarutbildare på Förskollärarprogrammet, Stockholms universitet. Hon är även doktorand i Förskoledidaktik och skriver på en avhandling om Transspråkande i förskolan.

Så kan flerspråkighet realiseras i förskolan, ljudreportage

Anniqa Sandell Ring och Mariam Potrus ger i dessa två poddavsnitt exempel på hur flerspråkighet kan realiseras i förskolan.

Hur flerspråkighet kan realiseras och bli en resurs på förskolan del 1länk till annan webbplats

Hur flerspråkighet kan realiseras och bli en resurs på förskolan del 2länk till annan webbplats

Sammanfattning av ljudreportaget

Personalens roll är att genom medveten stöttning få barnen att utvecklas, trots olikheter i förutsättningar. Språk och tänkande går inte att skilja åt. Om barnet har ett begränsat språk vad gäller språkförståelse och språkanvändning så innebär det också begräsningar i barnens kognitiva förmågor. Barnens vårdnadshavare ses också som en viktig resurs för barnens utveckling och lärande.

Senast uppdaterad 25 september 2019