Flerspråkighet som resurs i förskoleklassen

Ta del av hur du kan kombinera former av språk för att utveckla och inkludera nyanlända elever i förskoleklassen. Barn som har ett eller flera andra förstaspråk än svenska, utmanas i sitt lärande om de får möjlighet att kommunicera genom flera olika uttrycksformer och språk.

Två flickor sitter bredvid varandra på matta
Konkreta tips

Artikel av Ylva Novosel

Flerspråkighet som resurs i förskoleklassen, artikel av Ylva NovoselPDF (pdf, 250 kB)

Förskolläraren Ylva Novosel beskriver hur du kan kombinera olika former av språk för att utveckla och inkludera nyanlända elever i förskoleklassen.
Texten riktar sig främst till förskollärare som arbetar med nyanlända elever i förskoleklassen.

Om Ylva Novosel

Ylva Novosel är legitimerad förskollärare med en filosofie magister i Barn- och ungdomsvetenskap. Hon har tidigare erfarenhet av arbete som förskollärare i mångkulturella områden, men arbetar för närvarande som lärarutbildare på Förskollärarprogrammet, Stockholms universitet. Hon är även doktorand i Förskoledidaktik och skriver på en avhandling om Transspråkande i förskolan.

Ylva Novosel är legitimerad förskollärare med en filosofie magister i Barn- och ungdomsvetenskap. Hon har tidigare erfarenhet av arbete som förskollärare i mångkulturella områden, men arbetar för närvarande som lärarutbildare på Förskollärarprogrammet, Stockholms universitet. Hon är även doktorand i Förskoledidaktik och skriver på en avhandling om Transspråkande i förskolan.

Forskning och fördjupning

Flerspråkighet som resurs för alla åldrar

Flerspråkighet som resurs för alla åldrar

Senast uppdaterad 09 mars 2020