Undervisning i förskoleklass - webbkurs

Kursen ger dig kunskaper om den tidiga läs-, skriv- och matematikundervisningen. Du får också inspiration till fortsatt arbete med estetiska uttrycksformer och praktiska arbetssätt samt exempel på hur dessa kunskapsområden kan integreras i undervisning om språk, kommunikation och matematiska uttrycksformer och resonemang.

 • För dig som arbetar i förskoleklass

 • Kursen tar ca 25 timmar

 • På Utbildningsplattformen, kollegialt lärande

 • Fri start och fri fart

Genom artiklar, filmer, poddar och förslag på aktiviteter att pröva i klassrummet får du möjlighet att utveckla din undervisning tillsammans med dina kollegor.

Film: Undervisning i förskoleklass (tid 1:06)

Filmen ger dig en kort introduktion till webbkursen.

Call to action

Skapa konto och logga in

Du skapar ett personligt konto och får sedan tillgång till webbkursen på vår utbildningsplattform. Deltagandet är kostnadsfritt.

Skapa konto eller logga in på Skolverkets utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

Vi rekommenderar att du använder dig av webbläsare som exempelvis Chrome när du tar del av kursens innehåll, då Internet Explorer i dagsläget inte fungerar optimalt.

Information

För dig i förskoleklass

Webbkursen vänder sig till lärare och förskollärare i förskoleklass. Inga förkunskaper krävs.

Kursen tar cirka 25 timmar

Ni väljer själva när ni startar och ni anpassar studietakten efter era förutsättningar. Kursen tar cirka 25 timmar att genomföra.

Det finns många fördelar med att arbeta kollegialt med webbkursen men du kan också ta del av innehållet på egen hand.

Kursens avsnitt

 1. Ord och begrepp
 2. Pröva och använda idéer
 3. Symboler och ljud
 4. Skapa och uttrycka sig
 5. Tal och mönster
 6. Högläsning och samtal

Kollegialt arbete med kursen

Ni kan välja att lägga upp det kollegiala arbetet med webbkursen på olika sätt. Om ni är bekanta med arbetsgången för exempelvis Läslyftet och Matematiklyftet och vill återanvända den modellen, går det bra. Det viktiga är att ni ses regelbundet, samtalar om det innehåll som ni tar del av och gör kopplingar till er egen undervisning.

Det kollegiala lärandet utgår från en cyklisk modell:

 • Ta del av kursmaterialet individuellt.
 • Diskutera kursmaterialet och planera aktiviteter i undervisningen.
 • Genomföra en eller fler aktiviteter i undervisningen.
 • Reflektera hur aktiviteterna gick, ge varandra återkoppling och sammanfatta vad ni lärt er.
Belöning

Därför ska du delta

I webbkursen får du

 • öka dina kunskaper om den tidiga läs-, skriv- och matematikundervisningen
 • inspiration till fortsatt arbete med estetiska uttrycksformer och praktiska arbetssätt
 • exempel på hur dessa kunskapsområden kan integreras i undervisning om språk, kommunikation och matematiska uttrycksformer och resonemang
 • öka dina kunskaper om hur undervisning kan utformas och utvecklas, så att den möter alla elevers behov – både de elever som behöver stöd och de som behöver extra utmaningar samt flerspråkiga elever och elever som är nya i svenska språket.
Ansvar

Rektor skapar förutsättningarna

Rektor har ett viktigt uppdrag i att tillsammans med huvudmannen skapa de organisatoriska förutsättningarna för arbetet med webbkursen.

Här hittar du konkret stöd för hur du som rektor kan organisera det kollegiala lärandet.

Så kan du organisera det kollegiala lärandet - fyra varianter! Pdf, 156 kB.

Tydliggör vad kursen förväntas leda till

Rektor stödjer lärarna genom att tydliggöra ramarna för arbetet med webbkursen. Det är viktigt att rektor samtalar med deltagarna om förväntningarna så att alla deltagare känner till vad det kollegiala arbetet handlar om och vad webbkursen innebär.

Dela in deltagarna i grupper

Gruppstorleken har betydelse för dynamiken och allas möjlighet till delaktighet. Fyra till åtta deltagare kan vara en bra gruppstorlek. Det är också viktigt att gruppen i möjligaste mån är densamma under kursens gång.

Schemalägg träffarna

För att det kollegiala lärandet ska fungera bra är det avgörande att träffarna schemaläggs.

Utse en samtalsledare

För deltagarna är det av stor betydelse att samtalen är välorganiserade och att utmanande frågor ställs. Det är därför lämpligt att utse en samtalsledare som ansvarar för att förbereda och leda träffarna.

Följ processen

Rektor kan visa sitt engagemang och intresse på olika sätt. Deltagare brukar uppskatta om rektor ställer frågor om kursen och planerar in avstämningsmöten med samtalsledaren.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 26 september 2023