Språkstödsutbildning inom vård och omsorg i Mölndals kommun

Högre motivation, färre avhopp och snabbare språkutveckling. Det är några av de positiva effekterna av Mölndals språkstödsutbildning inom vård och omsorg. En bonus är att kursen är mer populär än någonsin – senast hade man 240 sökande till de 25 platserna.

Utbildning med språkstöd innebär att nyanlända kan påbörja en yrkesutbildning innan de är färdiga med sin sfi. Svenskan vävs istället in i utbildningen.

I Mölndals kommun har vuxenutbildningen använt sig av konceptet sedan 2016 då man valde att starta en utbildning inom vård och omsorg med språkstöd.

– Vi hade en växande målgrupp med många nyanlända med utbildningsbehov. Samtidigt fanns det en stor efterfrågan på utbildade undersköterskor på arbetsmarknaden. De pilotprojekt med språkstöd som hade genomförts inom ramen för den regionala vuxenutbildningen hade fallit väl ut så vi beslutade att skala upp, berättar Marie Egerstad, verksamhetschef på Campus Mölndal.

Vinster på flera plan

Vinsterna med språkstödsutbildningen är flera. För det första kortas den totala studietiden ned. Tidigare krävdes som regel två års sfi-studier innan en nyanländ kunde söka till vuxenutbildningens 1,5-åriga utbildning inom vård och omsorg. Språkstödskursen är visserligen förlängd med ett halvår, men den sammanlagda studietiden blir ändå kortare – två år.

Men vinsterna finns även på andra plan.

– Eleverna är mycket mer motiverade. De har ett tydligare mål och vet att den här utbildningen kommer ge dem ett jobb. Den motivationen hjälper dem att bli klara snabbare och har också minskat antalet avhopp mycket, säger Tina Chavoshi, rektor på vuxenutbildningen.

Framgångsfaktorer med integrerad språkundervisning

Men att integrera språkundervisning i vårdutbildningen är ingen enkel sak. Det kräver noggrann planering och en väl utarbetad strategi. Marie Egerstad säger att det finns flera framgångsfaktorer att peka på.

– För det första måste man se till att man har ett lärarkollektiv som är duktigt på att arbeta tillsammans på ett integrerat sätt. Det fungerar inte att ha två parallella spår, vård och omsorg på ena sidan och språkutbildningen på en annan sida. Lärarna måste jobba i arbetslag och ha koll på varandras kursinnehåll. Här är kommunikation a och o.

En annan faktor handlar om antagningsprocessen som är mer fördjupad än annars. Samtliga sökande kallas till intervju och det som efterfrågas är elevens motivation, snarare än förkunskaper.

Sist men inte minst är det viktigt att utbildningen måste få lov att kosta lite mer än den reguljära. Det hänger samman med den förlängda studietiden, säger Marie Egerstad.

– Det är helt avgörande att vi har kunnat förlänga tiden med ett halvår. Det kostar lite mer, men samhällsekonomiskt är det ingen tvekan om att det är försvarbart.

Jobbgaranti leder till högt söktryck

Mölndals kommun går numera in med en jobbgaranti för samtliga studenter som går ut med godkända betyg från utbildningen. Det har säkert bidragit till det höga söktrycket – vid den senaste intagningen hade man 240 sökande till de 25 platserna. En av de som lyckades passera nålsögat är Arwa Hussein som nu går andra året.

– Det är väldigt tufft att läsa både svenska och vård samtidigt, men det går. Man får kämpa. I mitt hemland jobbade jag inom omsorgen och jag har alltid trivts väldigt bra med det så det vill jag fortsätta med.

Sahrina Hassan, Arwa Hussein, Sara Karimiha och Nafisa Hassan.

Utsikterna är goda. Arwa Hussein har redan blivit erbjuden fast anställning på Sahlgrenska sjukhuset. Men innan innan hon hoppar på något fast jobb tänker hon plugga vidare till sjuksköterska. Samma plan har Sara Karimiha. Hon är vårdutbildad i Iran och vill nu bli apotekare eller ambulansförare.

– Det känns fantastiskt bra. Efter min första praktik blev jag erbjuden jobb på ett äldreboende. Jag älskar det jobbet så jag tackade ja och det har gått bra att jobba och studera, men visst har det varit ganska jobbigt ibland. Det är en tuff utbildning.

Tuffa studier som ställer krav

Nafisa Hassan håller med om att studierna har varit tuffa, i synnerhet de teoretiska delarna. Det praktiska arbetet har hon haft mindre problem med. Studiekamraten Sahrina Hassan säger att hon vill jobba som sjuksköterska med funktionshindrade i framtiden. Men i vår, efter examen, tänker hon ta studiepaus och jobba.

– Utbildningen har varit svår, svårare än jag förväntade mig. Men också roligare.

Deras vårdlärare Louise Åström säger att det gäller att hitta en balans mellan att vara ärlig och ställa krav, men att samtidigt vara uppmuntrande och ha ett bra bemötande.

– Här på språkstödsutbildningen är det viktigt att kunna hitta samarbeten. När vi studerade palliativ vård så arbetade svenskläraren parallellt med synen på döden inom olika kulturer. Jag tror det blir enklare för eleverna när vi kan hitta den sortens samverkan.

Viktigt är också samarbetet i klassen, säger Louise Åström.

– Vi har jobbat med dem som ett hockeylag. Alla har olika positioner och roller, men man måste också samarbeta för att nå framgång. I klassen ska de stötta och hjälpa varandra, men det kan faktiskt också bli en konkurrens som kan fungera som en sporre.

Läs mer: www.campusmolndal.se

Text och foto: Jakob Hydén

Senast uppdaterad 31 augusti 2021.