Flerspråkighet som resurs i fritidshemmet

Få kunskap om hur du som lärare kan utveckla din interkulturella kompetens i skolarbetet, såväl i undervisning som i kollegialt arbete.

Två elever sitter och lyssnar i en samling
Konkreta tips

Interkulturalitet i undervisning och skolutveckling

Interkulturalitet i undervisning och skolutveckling, artikel av Pirjo Lahdenperä.PDF (pdf, 281 kB)

Artikeln handlar om hur du som lärare kan utveckla din interkulturella kompetens i skolarbetet, såväl i undervisning som i kollegialt arbete.

Om Pirjo Lahdenperä

Pirjo är professor emerita i pedagogik vid Mälardalens högskola och legitimerad psykolog. Hon blev Sveriges första professor i interkulturell pedagogik 2005 vid Södertörns högskola. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med och forska om interkulturell skolutveckling med fokus på ledarskap, lärande, undervisning och lärarutbildning.

Hon har skrivit flertal böcker som handlar om interkulturalitet i förskola, skola och vuxenutbildning. För närvarande arbetar hon mest som föredraghållare inom interkulturell skolutveckling och ledarskap.

Forskning och fördjupning

Artiklar för alla skolformer

Flerspråkighet som resurs, Tore OtterupPDF (pdf, 274 kB)

Transspråkande i teori och praktik, Gudrun Svensson

Senast uppdaterad 11 december 2019