Flerspråkighet som resurs i fritidshemmet

Få kunskap om hur du som lärare kan utveckla din interkulturella kompetens i skolarbetet, såväl i undervisning som i kollegialt arbete.

Två elever sitter och lyssnar i en samling
Konkreta tips

Fritidshemmets uppdrag

Film: Nyanlända och flerspråkiga elever (tid 16:25 min.)

Film: Elevernas alla språk i undervisningen (tid 05:36 min.)

 Ljudreportage: Nyanlända och lek (tid: 10:42 min.)

Fritidshemmets undervisning

Ljudreportage: Språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt - stöttning vid instruktioner till nyanlända elever (tid 11:35 min.)

Ljudreportage: Nyanlända elever och läsning (tid 09:15 min.)


Flerspråkighet och digital kompetens

För flerspråkiga elever i fritidshemmet kan digitala verktyg vara ett viktigt stöd. Här får du som arbetar i fritidshemmet ta del av en film och en podd som beskriver varför det är viktigt och hur du konkret kan arbeta med eleverna. Till materialet finns diskussionsfrågor för er att arbeta vidare med tillsammans i arbetsgruppen när ni har tittat på filmen och podden.

Film: Flerspråkighet och digital kompetens i fritidshemmet (tid 17:18 min.)

Podd: Flerspråkighet och digital kompetens i fritidshemmet (tid 23:38 min.)


Diskussionsfrågor utifrån filmen och podden:

  1. Vilka tankar väckte filmen och podden hos er?
  2. Vad känner ni igen och vad skulle ni vilja lära er mer om?
  3. Hur arbetar ni med att stötta flerspråkiga elever i den dagliga verksamheten? Hur arbetar ni med att stödja och stimulera flerspråkiga elevers språkutveckling?
  4. Hur använder ni digitala resurser och hur skulle ni kunna utveckla detta arbete i era grupper med flerspråkiga elever?
Forskning och fördjupning

Kurser och utbildningar om flerspråkighet i fritidshemmet

Fritidshemmets uppdrag- webbkurs

Fritidshemmets undervisning - webbkurs

Flerspråkighet som resurs för alla åldrar

Flerspråkighet som resurs för alla åldrar

Senast uppdaterad 09 februari 2024