Flerspråkighet som resurs i fritidshemmet

Få kunskap om hur du som lärare kan utveckla din interkulturella kompetens i skolarbetet, såväl i undervisning som i kollegialt arbete.

Två elever sitter och lyssnar i en samling
Konkreta tips

Fritidshemmets uppdrag

Nyanlända och flerspråkiga elever, film

Elevernas alla språk i undervisningen, film

 Nyanlända och lek, ljudreportage

Fritidshemmets undervisning

Språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt, stöttning vid instruktioner till nyanlända elever, ljudreportage

Läsning i fritidshemmet, Nyanlända elever och läsning

Forskning och fördjupning

Kurser och utbildningar om flerspråkighet i fritidshemmet

Fritidshemmets uppdrag- webbkurs

Fritidshemmets undervisning - webbkurs

Flerspråkighet som resurs för alla åldrar

Flerspråkighet som resurs för alla åldrar

Senast uppdaterad 09 mars 2020