Fritidshemmets undervisning – webbkurs

Utveckla dina kunskaper om utforskande arbetssätt, språkutveckling, estetiska uttrycksformer och tillgängligt lärande i fritidshemmet. Du kan ta del av webbkursens material i egen takt och gärna kollegialt. Webbkursen riktar sig till dig som arbetar i fritidshem och till dig som är rektor med ansvar för fritidshem.

 • För personal och rektor i fritidshemmet

 • Flexibelt upplägg

 • På Skolverkets utbildningsplattform

 • Tillsammans i arbetslaget eller individuellt

Call to action

Skapa konto och logga in

Du registrerar ditt personliga konto och får sedan tillgång till webbkursen på vår utbildningsplattform. Ditt deltagande är helt kostnadsfritt och det finns ingen begränsning i deltagarantal på kursen.

Skapa konto eller logga in på Skolverkets utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

Vi rekommenderar att du använder dig av webbläsare som exempelvis Chrome när du tar del av kursens innehåll, då Internet Explorer i dagsläget inte fungerar för att ta del av kursen.

Information

För personal och rektor på fritidshemmet

Webbkursen Fritidshemmets undervisning vänder sig till all personal i fritidshemmet, samt till rektor med ledningsansvar för fritidshem. Inga särskilda förkunskaper krävs.

Film: fritidshemmets undervisning (tid 1:42)

Filmen ger en introduktion till vad webbkursen handlar om.

Öka dina kunskaper om att undervisa i fritidshemmet

Kursen tar upp olika sätt att stimulera elevernas lärande och utveckling, som utforskande arbetssätt, språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt, att arbeta med estetiska uttryck, samt med läsning i fritidshemmet. Kursen ger också stöd i arbetet med flerspråkiga elevers lärande.

Innehållet består av teoretiska inslag, praktiska uppgifter och interaktiva övningar. Tillsammans med dina kollegor får du möjlighet att reflektera och diskutera samt planera och genomföra undervisningssituationer inom de områden som kursen berör.

Webbkursen Fritidshemmets undervisning består av sju avsnitt:

 • Undervisningens innehåll och olika arbetssätt
 • Undervisning som främjar utforskande
 • Språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt
 • Läsning i fritidshemmet
 • Utmana normer och främja värden
 • Skapande och estetiska uttrycksformer
 • Ett fritidshem för alla elever

Webbkursens avsnitt tar upp olika sätt att stimulera elevernas lärande och utveckling med utgångspunkt i läroplanens del 1, 2 och 4. Webbkursen ger också stöd i arbetet med nyanlända elevers lärande.

Innehållet består av texter, filmer, ljudfiler, samtalsunderlag och praktiska uppgifter. Tillsammans med dina kollegor får du möjlighet att reflektera och diskutera samt planera och genomföra undervisningssituationer inom de områden som kursen berör.

Kollegialt eller individuellt lärande

Du arbetar med webbkursen antingen tillsammans med kollegorna i arbetslaget, i ett utökat kollegium eller individuellt. Ni väljer själva när ni startar och anpassar studietakten efter era förutsättningar och önskemål.

Beroende på vilka styrkor och utvecklingsområden ni har identifierat i er verksamhet kan ni välja att prioritera specifika avsnitt. Om ni efter genomförandet av webbkursen vill ha ett kursintyg kan detta dock skrivas ut endast om ni väljer att genomföra samtliga avsnitt.

Kursen tar 25 timmar

Om ni arbetar kollegialt med alla webbkursens avsnitt tar den ca 25 timmar att genomföra. De praktiska uppgifterna utförs i den dagliga verksamheten och är inte inräknade i de 25 timmarna.

Belöning

Därför ska du delta

Du ökar din förståelse för

 • fritidshemmets undervisningsuppdrag
 • hur utforskande och språkutvecklande arbetssätt kan bidra till elevernas utveckling och lärande
 • vad skapande och estetiska uttrycksformer kan innebära och hur de kan integreras i verksamheten.
 • hur läsaktiviteter i fritidshemmet kan se ut
 • begränsande normer och goda värden, samt om hur elever ges möjlighet till reell delaktighet.
Ansvar

Planera och organisera för kollegialt lärande i fritidshemmet

Materialet "Planera och organisera för kollegialt lärande" vänder sig i första hand till dig som är rektor med ansvar för fritidshemmet. Materialet ger stöd i att organisera verksamheten för att möjliggöra det kollegiala arbetet.

Här presenteras en kompetensutvecklingsmodell framtagen för arbete med Skolverkets webbkurser men den kan även användas för arbete med annat material. Modellen syftar till systematisk utveckling av undervisningen i fritidshemmet genom ett strukturerat samarbete.

Planera och organisera för kollegialt lärande i fritidshemmet Pdf, 478 kB.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 02 juli 2023