Leda kollegialt lärande

Utveckla din förmåga att leda kollegialt lärande. Utbildningen riktar sig till dig som ska leda det kollegiala arbetet med Skolverkets moduler (eller webbkurser, för lärare i fritidshem) utan statsbidrag.

 • För dig som ska leda kollegialt lärande

 • 7 dagar läsåret 2024/25

 • 2 fysiska utbildningsdagar, i övrigt på distans

 • Start juni 2024 till april 2025

två lärare i samtal
Call to action

Rektor lämnar in ansökan för deltagare

I ansökan ska rektor bifoga ett underskrivet intyg om att

 • den sökande har den behörighet som krävs samt att
 • den sökande kommer att leda minst en grupp i kollegialt lärande med utgångspunkt i någon av våra moduler på Lärportalen (eller för lärare i fritidshem någon av våra webbkurser) under perioden augusti 2024 till april 2025.

Bilagan som rektor bifogar i samband med ansökan ska vara underskriven av både rektor och deltagare. Vid flera deltagare från samma enhet görs en ansökan per person, med en bilaga per ansökan.

Gå gärna igenom de frågor som ställs vid ansökan först och skriv sedan under intyget. Först därefter kan ni gå in och göra ansökan via länken nedan.

Frågor som ställs vid ansökan Pdf, 185 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan

Ansökan till utbildningen för läsåret 2024/2025 är stängd.

Om det blir fler sökande än antalet platser

Skolverket gör en bedömning av ansökan baserat på att alla behörighetskrav är uppfyllda samt att ansökan är korrekt ifylld och signerad. Därefter är principen för antagning först till kvarn.

Byte av deltagare

Om du blivit antagen till utbildningen men inte har möjlighet att fullfölja den, kan din närmaste chef anmäla byte av deltagare. Bytet måste ha registrerats före andra utbildningsdagen.

Rektor mejlar om byte av deltagare till lkl@skolverket.se med följande information:

 • Den tidigare deltagarens namn
 • Nya deltagarens namn
 • Personnummer samt e-postadress till den nya deltagaren.

Observera att om du blivit antagen till utbildningen men byter arbetsgivare, är platsen på utbildningen kopplad till din ursprungliga arbetsgivare. Denne har rätt att utse en ersättare för dig. Om din ursprungliga arbetsgivare inte önskar nyttja utbildningsplatsen för en annan deltagares räkning, kan du eventuellt behålla din plats. Detta sker under förutsättning att du kan bifoga ett nytt intyg från din närmaste chef på den nya arbetsplatsen.

Information

Vad är kollegialt lärande?

Kollegialt lärande är ett samlingsbegrepp för olika former av strukturerat, gemensamt arbete, där kollegor tillsammans utvecklar kunskap. Kollegialt lärande kan se ut på många olika sätt och bidra till kunskap i olika form, men det är centralt att barns och elevers lärande är utgångspunkten och slutmålet för arbetet.

Om du vill fördjupa dig i vad kollegialt lärande kan vara, läs mer här:

Skolutveckling genom kollegialt lärande

Information

För dig som ska leda kollegialt lärande

Utbildningen omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, specialskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och fritidshem.

Utbildningen riktar sig till:

 • legitimerade förskollärare, lärare och lärare i fritidshem
 • lärare i modersmål
 • studiehandledare på modersmål
 • skolledare

De flesta utbildningsdagarna är helt digitala, så geografisk närhet spelar inte så stor roll för placeringen. Du kan alltså inte välja ett specifikt lärosäte när du gör din ansökan, utan när du antagits till utbildningen placerar Skolverket dig vid ett lärosäte baserat på vilken yrkeskategori du angivit i din ansökan. Exempelvis brukar vi placera förskollärare vid ett och samma lärosäte. Detsamma gäller lärare i fritidshem och skolledare.

Krav på behörighet

För att få delta i utbildningen intygar rektor att:

 • kontinuerliga träffar för det kollegiala lärandet planeras och schemaläggs under utbildningens genomförande
 • rektor har tagit del av informationen om sitt deltagande på utbildningens uppstartsdag den 30 maj 2024
 • rektor har avsatt tid i tjänsten för den sökande att planera, genomföra och följa upp det kollegiala arbetet
 • den sökande, vid de digitala utbildningstillfällena, ges förutsättningar att ostört delta under hela dagen
 • den sökande ges möjlighet att delta vid de fysiska utbildningstillfällena genom att skolan/förskolan/verksamheten bekostar resa och eventuell logi
 • den sökande kommer att leda minst en grupp i kollegialt lärande med utgångspunkt i Skolverkets angivna material under den tid som utbildningen genomförs
 • den sökande är legitimerad förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem, alternativt modersmålslärare, studiehandledare på modersmål eller skolledare (inget legitimationskrav för dessa tre målgrupper)
 • den sökande har minst fyra års erfarenhet av arbete i förskola, skola eller fritidshem, beroende på målgrupp
 • den sökande inte är anmäld till eller tidigare har slutfört motsvarande utbildning (detta gäller även tidigare handledarutbildningar kopplade till exempelvis Matematiklyftet, Läslyftet och Specialpedagogik för lärande).

Urval av deltagare

Om det blir fler sökande än det finns platser går vi efter principen först till kvarn. Vi tar också hänsyn till om ansökan kommer in i tid och om den är komplett och korrekt utförd.

Rektor deltar vid uppstartsdagen i maj 2024

Vid uppstartsdagen i maj 2024 förväntar vi oss att även den ansvariga rektorn deltar. Resten av utbildningsdagarna gäller endast deltagare i utbildningen.

Information

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och vid fysiska träffar får deltagare lunch och kaffe utan kostnad.

Deltagaren får däremot ingen ersättning från Skolverket för eventuella resor och logi. Den typen av kostnader får varje verksamhet stå för, om det blir aktuellt.

Belöning

Därför ska du delta

Du utvecklar din förmåga att leda grupper som arbetar kollegialt med vårt material och vår modell för kompetensutveckling.

Ansvar

Stöd för huvudmän och rektorer

Det är viktigt att det finns en bra organisation kring det kollegiala lärandet, så att arbetet sker kontinuerligt och blir långsiktigt. Här finns material som huvudmän och rektorer kan använda för att planera, organisera och följa upp verksamheten så att det finns goda förutsättningar för det kollegiala lärandet.

Planera, organisera och följa upp kollegialt lärande

Information

Välj underlag för det kollegiala lärandet

Det är viktigt att välja underlag för det kollegiala lärandet, så att det kontinuerliga kollegiala arbetet grundar sig i ett material som kan möta verksamhetens utvecklingsbehov.

Filmen ”Välj bland Skolverkets underlag för kollegialt lärande” tar upp sådant som man kan tänka på inför valet av underlag och presenterar det material för kollegialt lärande som Skolverket erbjuder.

Se filmen Välj bland Skolverkets underlag för kollegialt lärande (tid: 07:04 min)


Om du har frågor eller synpunkter kring någon av Skolverkets moduler, mejla till lkl@skolverket.se.
Vi vidarebefordrar ditt meddelande till rätt person.

Information

Datum för utbildningen 2024/25

Fem universitet och högskolor håller i utbildningen, som genomförs delvis på distans, på uppdrag av Skolverket. Vi placerar deltagarna vid ett lärosäte i första hand baserat på den yrkeskategori de tillhör, och i andra hand baserat på geografisk närhet.

Utbildningen omfattar sju dagar fördelade enligt följande:

Göteborgs universitet

Vid det här lärosätet har vi samlat lärare som arbetar i grundskola.

Dag 1: 30 maj 2024 (gemensam digital träff för alla deltagare och medföljande rektor, oavsett lärosäte)

Dag 2+3: 29–30 augusti 2024 (fysisk träff i Göteborg)

Dag 4: 11 november 2024 (digital träff)

Dag 5: 21 januari 2025 (digital träff)

Dag 6: 5 mars 2025 (digital träff)

Dag 7: 3 april 2025 (digital träff)

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping

Vid det här lärosätet har vi samlat förskollärare och lärare i fritidshem.

Dag 1: 30 maj 2024 (gemensam digital träff för alla deltagare och medföljande rektor, oavsett lärosäte)

Dag 2+3: 4–5 september 2024 (fysisk träff i Jönköping)

Dag 4: 20 november 2024 (digital träff)

Dag 5: 22 januari 2025 (digital träff)

Dag 6+7: 12–13 mars 2025 (digital träff)

Malmö universitet

Vid det här lärosätet har vi samlat lärare som arbetar i anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola, grundskola och gymnasieskola.

Dag 1: 30 maj 2024 (gemensam digital träff för alla deltagare och medföljande rektor, oavsett lärosäte)

Dag 2+3: 28–29 augusti 2024 (fysisk träff i Malmö)

Dag 4: 5 november 2024 (digital träff)

Dag 5: 7 januari 2025 (digital träff)

Dag 6: 11 mars 2025 (digital träff)

Dag 7: 8 april 2025 (digital träff)

Mälardalens universitet

Vid det här lärosätet har vi samlat förskollärare.

Dag 1: 30 maj 2024 (gemensam digital träff för alla deltagare och medföljande rektor, oavsett lärosäte)

Dag 2+3: 17–18 september 2024 (fysisk träff i Västerås)

Dag 4: 19 november 2024 (digital träff)

Dag 5: 23 januari 2025 (digital träff)

Dag 6: 25 februari 2025 (digital träff)

Dag 7: 3 april 2025 (digital träff)

Stockholms universitet

Vid det här lärosätet har vi samlat lärare som arbetar i grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.

Dag 1: 30 maj 2024 (gemensam digital träff för alla deltagare och medföljande rektor, oavsett lärosäte)

Dag 2+3: 29–30 augusti 2024 (fysisk träff i Stockholm)

Dag 4: 6 november 2024 (digital träff)

Dag 5+6: 5–6 februari 2025 (digital träff)

Dag 7: 10 mars 2025 (digital träff)

Information

Kontakt

Om du har frågor skicka mejl till lkl@skolverket.se

Senast uppdaterad 23 maj 2024