Leda kollegialt lärande

Utveckla din förmåga att leda kollegialt lärande. Utbildningen riktar sig till dig som ska leda det kollegiala arbetet med Skolverkets moduler eller webbkurser utan statsbidrag.

 • För dig som ska leda kollegialt lärande

 • 7 dagar läsåret 2021/22

 • Fysiska träffar eller helt på distans

 • Start juni 2021 till april 2022

två lärare i samtal
Call to action

Rektor anmäler deltagare

I anmälan ska rektor bifoga ett underskrivet intyg om att

 • deltagaren har den behörighet som krävs samt att
 • deltagaren kommer att leda minst en grupp i kollegialt lärande med någon av våra moduler eller webbkurser under perioden augusti 2021 till april 2022.

Intyg av deltagare och rektorPDF (pdf, 72 kB)

När den digitala anmälan görs bifogas en bilaga som ska vara underskriven av både rektor och deltagare. Vid flera deltagare från samma enhet görs en anmälan per person, med en bilaga per anmälan.

Gå gärna igenom de frågor som ställs vid anmälan först och skriv sedan under intyget. Först därefter kan ni gå in och göra anmälan via länken nedan.

Frågor som ställs vid anmälan - en överblickPDF (pdf, 242 kB)

Här gör du anmälan:

Länk till anmälanlänk till annan webbplats

Byte av deltagare

Om ni vill byta deltagare behöver rektor registrera ett byte via länken nedan. För att deltagaren ska få behålla sin utbildningsplats måste bytet registrerats före tredje utbildningsdagen. I bytet krävs att ett nytt intyg bifogas för den nya deltagaren. Intyg är samma som ovan för efteranmälan.

Byte av deltagarelänk till annan webbplats

Information

För dig som ska leda kollegialt lärande

Utbildningen omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och fritidshem.

Utbildningen riktar sig till:

 • legitimerade förskollärare, lärare och lärare i fritidshem
 • studiehandledare på modersmål
 • skolledare

Krav på behörighet

För att få delta i utbildningen intygar rektor och deltagare att:

 • kontinuerliga träffar för det kollegiala lärandet planeras och schemaläggs under utbildningens genomförande
 • deltagaren, vid de digitala utbildningstillfällena, ges förutsättningar att ostört delta under hela dagen
 • deltagaren kommer att leda minst en grupp i kollegialt lärande med utgångspunkt i Skolverkets moduler eller webbkurser under den tid som utbildningen genomförs
 • deltagaren är
  a) legitimerad förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem
  b) studiehandledare på modersmål – inget krav på legitimation
  c) skolledare
 • deltagaren har minst fyra års erfarenhet av arbete i förskola, skola eller fritidshem, beroende på målgrupp
 • deltagaren inte tidigare har slutfört motsvarande utbildning. Detta gäller även tidigare handledarutbildningar kopplade till exempelvis Matematiklyftet, Läslyftet och Specialpedagogik för lärande.

Urval av deltagare

Om det blir fler sökande än det finns platser för prioriterar vi huvudmän med låga studieresultat och de som deltar i satsningen Samverkan för bästa skola. Vi tar också hänsyn till om ansökan kommer in i tid och om den är komplett och korrekt utförd.

Sju utbildningsdagar

Fem universitet och högskolor håller i utbildningen, som genomförs helt eller delvis på distans, på uppdrag av oss. Utbildningen omfattar sju dagar fördelade enligt följande:

Göteborgs universitet (helt på distans)

Dag 1: 1 juni 2021 (gemensam träff för alla deltagare och medföljande rektor, oavsett lärosäte)

Dag 2: 25 augusti 2021

Dag 3: 1 oktober 2021

Dag 4: 22 november 2021

Dag 5: 13 januari 2022

Dag 6: 18 mars 2022

Dag 7: 8 april 2022

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping (helt på distans)

Dag 1: 1 juni 2021 (gemensam träff för alla deltagare och medföljande rektor, oavsett lärosäte)

Dag 2+3: 21–22 september 2021

Dag 4: 24 november 2021

Dag 5: 27 januari 2022

Dag 6+7: 22–23 mars 2022

Malmö universitet (helt eller delvis på distans)

Dag 1: 1 juni 2021 (gemensam träff på distans för alla deltagare och medföljande rektor, oavsett lärosäte)

Dag 2+3: 22–23 september 2021 (helt och delvis på distans tillsammans, på distans)

Dag 4: 8 december 2021 (helt och delvis på distans tillsammans, på distans)

Dag 5: 26 januari 2022 (digital träff för helt på distans, fysisk träff för delvis på distans)

Dag 6+7: 16–17 mars 2022 (digital träff för helt på distans, fysisk träff för delvis på distans)

Mälardalens högskola (helt på distans)

Dag 1: 1 juni 2021 (gemensam träff för alla deltagare och medföljande rektor, oavsett lärosäte)

Dag 2+3: grupp 1 22–23 september 2021, grupp 2 27–28 september 2021

Dag 4: grupp 1 22 november 2021, grupp 2 23 november 2021

Dag 5: grupp 1 25 januari 2022, grupp 2 26 januari 2022

Dag 6: grupp 1 9 mars 2022, grupp 2 15 mars 2022

Dag 7: grupp 1 6 april 2022, grupp 2 7 april 2022

Stockholms universitet (helt eller delvis på distans)

Dag 1: 1 juni 2021 (gemensam träff på distans för alla deltagare och medföljande rektor, oavsett lärosäte)

Dag 2: 30 augusti 2022 (helt och delvis på distans tillsammans, på distans)

Dag 3+4: 16–17 november 2022 (helt och delvis på distans tillsammans, på distans)

Dag 5+6:, träff helt på distans 10–11 februari 2022, fysisk träff för delvis på distans 7–8 februari 2022

Dag 7: träff helt på distans 22 mars 2022, fysisk träff för delvis på distans 25 mars 2022

Pandemin påverkar utbildningen på så sätt att fysiska utbildningsdagar genomförs bara om situationen tillåter det. Vi sätter säkerheten först och hoppas att ni har förståelse för det.

Rektor deltar vid uppstartsdagen i juni 2021

Vid uppstartsdagen i juni 2021 förväntar vi att även den ansvariga rektorn deltar. Resten av utbildningsdagarna gäller endast deltagare i utbildningen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och vid fysiska träffar får deltagare lunch och kaffe utan kostnad. Deltagaren får däremot ingen ersättning från oss för eventuella resor och logi.

Belöning

Därför ska du delta

Du utvecklar din förmåga att leda grupper som arbetar kollegialt med vårt material och vår modell för kompetensutveckling.

Ansvar

Stöd för huvudmän och rektorer

Det är viktigt att det finns en bra organisation kring det kollegiala lärandet, så att arbetet sker kontinuerligt och blir långsiktigt. Här finns material som huvudmän och rektorer kan använda för att planera och organisera verksamheten så att det finns goda förutsättningar för det kollegiala lärandet.

Planera och organisera för kollegialt lärande

Lagar och regler

Vad är kollegialt lärande?

Kollegialt lärande är ett samlingsbegrepp för olika former av strukturerat, gemensamt arbete, där kollegor tillsammans utvecklar kunskap. Om du vill fördjupa dig i vad kollegialt lärande kan vara, läs mer här:

Skolutveckling genom kollegialt lärande

Forskning och fördjupning

Kontakt

Om du har frågor skicka mejl till lkl@skolverket.se

Senast uppdaterad 05 oktober 2021