Fritidshemmets uppdrag – webbkurs

Kursen ger dig en fördjupning i fritidshemmets möjligheter att stimulera elevernas lärande och utveckling. Du kan genomföra kursen i egen takt och gärna kollegialt. Kursen riktar sig till dig som arbetar i fritidshem och till dig som är rektor med ansvar för fritidshem.

 • För personal och rektor i fritidshemmet

 • Kursen tar ca. 25 timmar

 • På Utbildningsplattformen

 • Individuellt eller med arbetslaget

Webbkursen Fritidshemmets uppdrag
Call to action

Skapa konto och logga in

För att få tillgång till kursen behöver du registrera ett personliga konto. Ditt deltagande är helt kostnadsfritt och det finns ingen begränsning i deltagarantal på kursen.

Skapa konto eller logga in på Skolverkets utbildningsplattformlänk till annan webbplats

Vi rekommenderar att du använder dig av webbläsare som exempelvis Chrome när du tar del av kursens innehåll, då Internet Explorer i dagsläget inte fungerar.

Information

För personal och rektor i fritidshemmet

Webbkursen riktar sig till all personal i fritidshemmet, samt rektor med ledningsansvar för fritidshem. Ett kursavsnitt behandlar särskilt rektors styrning och ledning av fritidshemmet. Inga särskilda förkunskaper krävs. 

Film: Fritidshemmets uppdrag (tid 1:42)

Filmen ger en kort introduktion till hur du planerar och organiserar webbkursen.

Öka dina kunskaper om fritidshemmets uppdrag

Kursen handlar om

 • fritidshemmets uppdrag och möjlighet att stimulera elevernas lärande och utveckling
 • fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag
 • lekens betydelse
 • möjligheten att erbjuda ett situationsstyrt och upplevelsebaserat lärande.

Utbildningens innehåll

Fritidshemmets uppdrag består av sex avsnitt:

 • Det kompletterande och kompensatoriska uppdraget
 • Undervisning i fritidshemmet
 • Nyanlända och flerspråkiga elever
 • Digitala verktyg i undervisningen
 • Miljön som verktyg för lärande
 • Lekens betydelse

Studier individuellt eller med arbetslaget

Kursen har inslag av kollegialt lärande. Antingen genomför du kursen individuellt, tillsammans i arbetslaget eller i ett utökat kollegium.

Kursen tar cirka 25 timmar

Totalt beräknas kursen ta cirka 25 timmar att genomföra. Ni väljer själva när ni startar och anpassar studietakten efter era förutsättningar och önskemål.

Belöning

Därför ska du delta

 • Öka din förståelse för fritidshemmets uppdrag
 • Öka din förståelse för undervisning i fritidshemmet
 • Få fler verktyg för att arbeta med digitalisering
 • Få ökad kunskap om nyanlända och flerspråkiga elevers lärande
Ansvar

Planera och organisera för kollegialt lärande

Kollegialt lärande kan bidra till en förändrad kompetensutvecklingskultur och beskrivs ofta som en nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling. Ett mål med kollegialt lärande är att bli en lärande organisation. Därför är modellen lika betydelsefull som det innehåll som behandlas.

Kompetensutveckling ska ske på arbetstid, vilket betyder att det kollegiala arbetet i fritidshemmet behöver schemaläggas. Rektor har en viktig roll i att tillsammans med huvudmannen skapa de organisatoriska förutsättningar som behövs för att möjliggöra kollegialt lärande.

Att arbeta med Skolverkets modell

Materialet "Planera och organisera för kollegialt lärande" vänder sig i första hand till dig som är rektor med ansvar för fritidshemmet. Materialet ger stöd i att organisera verksamheten för att möjliggöra det kollegiala arbetet.

Här presenteras en kompetensutvecklingsmodell framtagen för arbete med Skolverkets webbkurser, men den kan även användas för arbete med annat material. Modellen syftar till systematisk utveckling av undervisningen i fritidshemmet genom ett strukturerat samarbete.

Planera och organisera för kollegialt lärande i fritidshemmetPDF (pdf, 478 kB)

I artikeln Rektors styrning och ledning av Ann S. Pihlgren kan du läsa om vad fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag kan innebära och hur det kan omsättas i praktiken.
Rektors styrning och ledning, artikel av Ann S. PihlgrenPDF (pdf, 1 MB)

Film: röster om fritidshemmets uppdrag (tid 08:13)

Film: röster om att organisera arbetet (tid 12:03)

Forskning och fördjupning

Om utbildningen och eventuella förändringar i kurs- och ämnesplaner

Kursen kommer fortsätta att vara aktuell även om regeringen godtar förslaget om nya skrivningar i den läroplan som kursen berör. Förslaget om revideringar publicerades i juni 2019 och regeringen har ännu inte fattat något beslut om det. Om det blir nya formuleringar i läroplanen kommer de att fungera i det sammanhang som kursen ger.

Senast uppdaterad 23 april 2021