Fritidshemmets uppdrag – webbkurs

Webbkursen ger dig en fördjupning i fritidshemmets möjligheter att stimulera elevernas lärande och utveckling. Du kan arbeta med webbkursens innehåll i egen takt och gärna kollegialt. Webbkursen riktar sig till dig som arbetar i fritidshem och till dig som är rektor med ansvar för fritidshem.

 • För personal och rektor i fritidshemmet

 • Flexibelt upplägg

 • På Skolverkets utbildningsplattform

 • Tillsammans i arbetslaget eller individuellt

Call to action

Skapa konto och logga in

För att få tillgång till kursen behöver du registrera ett personligt konto. Ditt deltagande är helt kostnadsfritt och det finns ingen begränsning i deltagarantal på kursen.

Skapa konto eller logga in på Skolverkets utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

Vi rekommenderar att du använder dig av webbläsare som exempelvis Chrome när du tar del av kursens innehåll, då Internet Explorer i dagsläget inte fungerar.

Information

För personal och rektor i fritidshemmet

Webbkursen riktar sig till all personal i fritidshemmet, samt rektor med ledningsansvar för fritidshem. Ett kursavsnitt behandlar särskilt rektors styrning och ledning av fritidshemmet. Inga särskilda förkunskaper krävs. 

Film: Fritidshemmets uppdrag (tid 1:42)

Filmen ger en kort introduktion till hur du planerar och organiserar webbkursen.

Öka dina kunskaper om fritidshemmets uppdrag

Webbkursens avsnitt tar upp olika aspekter av fritidshemmets uppdrag med utgångspunkt i läroplanens del 1, 2 och 4.

Innehållet består av texter, filmer, ljudfiler, samtalsunderlag och praktiska uppgifter.

Webbkursen fördjupar dina kunskaper om:

 • fritidshemmets uppdrag och möjlighet att stimulera elevernas lärande och utveckling
 • fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag
 • lekens betydelse
 • möjligheten att erbjuda ett situationsstyrt och upplevelsebaserat lärande.

Utbildningens innehåll

Fritidshemmets uppdrag består av sju avsnitt. Ett av avsnitten vänder sig specifikt till rektorer.

 • Det kompletterande och kompensatoriska uppdraget
 • Undervisning i fritidshemmet
 • Nyanlända och flerspråkiga elever
 • Digitala verktyg i undervisningen
 • Miljön som verktyg för lärande
 • Lekens betydelse
 • Rektors styrning och ledning

Individuellt eller kollegialt lärande

Du arbetar med webbkursen antingen tillsammans med kollegorna i arbetslaget, i ett utökat kollegium eller individuellt. Ni väljer själva när ni startar och anpassar studietakten efter era förutsättningar och önskemål.

Beroende på vilka styrkor och utvecklingsområden ni har identifierat i er verksamhet kan ni välja att prioritera specifika avsnitt. Om ni efter genomförandet av webbkursen vill ha ett kursintyg kan detta dock skrivas ut endast om ni väljer att genomföra samtliga avsnitt.

Kursen tar cirka 25 timmar

Om ni arbetar kollegialt med alla webbkursens avsnitt tar den ca 25 timmar att genomföra. De praktiska uppgifterna utförs i den dagliga verksamheten och är inte inräknade i de 25 timmarna. Ni väljer själva när ni startar och anpassar studietakten efter era förutsättningar och önskemål.

Belöning

Därför ska du delta

 • Öka din förståelse för fritidshemmets uppdrag
 • Öka din förståelse för undervisning i fritidshemmet
 • Få fler verktyg för att arbeta med digitalisering
 • Få ökad kunskap om nyanlända och flerspråkiga elevers lärande
Senast uppdaterad 29 februari 2024