Flerspråkighet som resurs i grundskolans årskurs 1–6

Ta del av information, reflektionsfrågor och konkreta tips på hur du kan använda elevens språkliga resurser.

lärare instruerar två elever vid varsin laptop
Konkreta tips

Flerspråkighet som resurs i de lägre åldrarna i grundskolan

Flerspråkighet som resurs i de lägre åldrarna i grundskolan av Sara Persson Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Sara Persson beskriver, berättar och exemplifierar om hur hon arbetar med flerspråkighet som resurs med läsning, skrivande, samtal och lek.

Om författaren Sara Persson

Sara Persson är lärare i svenska och svenska som andraspråk med mångårig erfarenhet av att ta emot och undervisa nyanlända och andra flerspråkiga elever. Sara är också förstelärare och handledare inom läslyftet.

Hon skriver om sin undervisning på bloggen @Hjärtat hos frksarapersson och gav 2016 ut boken Nyanlända elever – undervisning, mottagande och flerspråkighet.

Genom åren har Sara via bloggen, andra sociala medier och på sina föreläsningar fått en förståelse för att många lärare efterfrågar information och konkreta tips kring hur de kan förbättra undervisningen för flerspråkiga elever. Den här texten är ett bidrag till det.

Forskning och fördjupning

Flerspråkighet som resurs för alla åldrar

Flerspråkighet som resurs för alla åldrar

Senast uppdaterad 20 juni 2023