Uttrycksformer för upptäckare – förskolan

När barnen får kommunicera sina upplevelser om naturen och tekniken på olika sätt utvecklar de både språket och förståelsen. Här hittar du några exempel på uttrycksformer.

en flicka har bär i handen och den andra flickan tar ett foto på det

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Syftet med det här materialet är att inspirera till nya sätt att kommunicera kring naturvetenskap och teknik i förskolan. Exemplen är hämtade från förskolor runt om i Sverige och beskriver arbetssätt som många kan känna igen. Här får du förslag på hur du som pedagog kan stimulera barnen till fördjupat lärande genom att de får använda olika uttrycksformer i sin kommunikation. 

Konkreta tips

Fyra exempel på uttrycksformer

Genom att kommunicera om sina upplevelser av naturen och tekniken i olika uttrycksformer kan barnen samtidigt utveckla både sitt språk och sin förståelse för naturvetenskap och teknik.

Här hittar du fyra uttrycksformer som du kan använda i förskolan:

Reklamkampanj Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Podcast Pdf, 300 kB, öppnas i nytt fönster.

Fotobok Pdf, 975 kB, öppnas i nytt fönster.

Blogg Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Fler exempel

Fler förslag på uttrycksformer som kan gynna barnens språk- och kunskapsutveckling i naturvetenskap och teknik hittar du i materialet för grundskolan. Du kan enkelt anpassa flera av dessa till förskolan.

Uttrycksformer för upptäckare – grundskolan

Forskning och fördjupning

Material för kollegialt lärande

Lär dig mer om hur du kan fånga och utveckla barnens språk och teorier om naturvetenskapliga fenomen. På Lärportalen finns material framtaget för kollegialt lärande med kollegor och arbetslag. Materialet presenteras i moduler.

Lärportalen: Natur- teknik och språkutveckling Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 18 mars 2024